တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ ေဆးလိပ္၊ ေဆး႐ြက္ႀကီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/05/2013 04:50:00 PM


ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၄

ဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးေသာ္လည္း ခုနစ္ႏွစ္တိုင္ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မရွိခဲ့ေသာ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆး႐ြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္း ေသာက္သုံး သူမ်ားႏွင့္ ေရာင္းခ်သူမ်ားကို ပိုမို ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားရန္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္း သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာနန္းႏိုင္ႏိုင္ရွိန္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္သြင္းထားၿပီး ယခုႏွစ္ မကုန္ခင္ အၿပီးသတ္ ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း၊ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း လက္ေတြ႕ ေဆာင္႐ြက္ လိုသူမ်ားကို ေခၚယူႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမ်ားကို ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ၎ကထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။
“အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ႀကီးၾကပ္ အဖြဲ႕ဝင္ေတြ ဒီေဆးလိပ္ ေဆး႐ြက္ႀကီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အလုပ္ေတြကို ဖိဖိစီးစီးလုပ္ဖို႔ ခက္ခဲဦးမယ္။ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ပိုရွိေအာင္ နည္းလမ္းေတြ ထပ္ရွာသြားမွာပါ” ဟု လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာနန္းႏိုင္ႏိုင္ရွိန္က ေျပာဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ရာတြင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနတို႔ ထည့္သြင္းထားၿပီး အခ်ိန္မေ႐ြး စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသင့္ေၾကာင္း စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရးအသင္း ဥကၠ႒ ဦးဗအုပ္ခိုင္က The Voice က ေျပာၾကားသည္။
“တကယ္တမ္း ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က ေသခ်ာ လုပ္ရင္ ေဆးလိပ္ ေသာက္သုံးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တယ္။ အခုက ဘာမွမလုပ္ၾကလို႔ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တာပါ” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆး႐ြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္း ေသာက္သုံးမႈ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အစိုးရဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျပင္ပပညာရွင္မ်ား ပါဝင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕သည္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆး႐ြက္ႀကီး ေသာက္သုံးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕ႀကီး လက္ေအာက္တြင္ ထားရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
The Voice Weekly