ဖုန္းမယူလာၾကရန္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သူရဦးေရႊမန္း သတိေပး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/05/2013 05:26:00 PM


ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၄

လႊတ္ေတာ္တြင္း ဖုန္း Ring Tone သံမ်ား ၾကားေနရေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ဖုန္းႏွင့္ ဖုန္းကဲ့သို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ား ယူမလာၾကရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက သတိေပး ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္း မည္သည့္ ပစၥည္းမွ် ယူမလာၾကရန္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဖုန္းမ်ား ယူေဆာင္လာၿပီး လႊတ္ေတာ္ အတြင္းဖုန္း Ring Tone သံမ်ား ျမည္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ယင္းသို႔ သတိေပး ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
“လႊတ္ေတာ္အတြင္း အသံေတြ ျမည္ေနတာ အေဝးမွာ ရွိေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အထိ ၾကားေနရတယ္” ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ဆိုသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဖလမ္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္လိန္းသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆး႐ုံမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်မွတ္ထားသည့္ ရန္ပုံေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေမးျမန္းေနစဥ္ ဖုန္းသံျမည္ခဲ့သည္။
“ေမးခြန္း အဆိုတင္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဖုန္းသံ ထျမည္တာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကို ႐ုပ္ဆိုးေစတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က စည္းကမ္း မလိုက္နာဘူးဆိုတာ သက္ေသျပသလို ျဖစ္သြားတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ယေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ လယ္သမားမ်ားထံ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ မွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္မ်ား ေရာက္ရွိေရးအတြက္ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူ ျဖည့္တင္းျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းလိုပါက ခန္႔အပ္ျခင္း ရွိ မရွိ၊ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ား အဆင္ေျပစြာ အသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ၿမဳိ႕နယ္ခြဲမ်ားတြင္ တာဝါတိုင္မ်ား စိုက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ကိစၥမ်ား သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ ေမးျမန္သည့္ အစီအစဥ္ အပါအဝင္ အစီအစဥ္ ရွစ္ခုျဖင့္ က်င္းပခဲ့သည္။
The Voice Weekly