ရခိုင္ျပည္နယ္ရႇိ ဘဂၤါလီအေရးႏႇင့္ ပတ္သက္၍ အဆိုတင္သြင္းရာတြင္ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳရန္ႏႇင့္ မႇတ္တမ္းတင္ျခင္း မျပဳရန္ ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္ ကိုယ္စားလႇယ္ ဦးေရႊေမာင္ ကန္႔ကြက္၊ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒႏႇင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည့္အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သတိေပး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/05/2013 03:25:00 PM


(ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္ ကုိယ္စားလႇယ္ ဦးေရႊေမာင္)

ရခိုင္ျပည္နယ္ရႇိ ဘဂၤါလီအေရးႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္၊ ေဒၚခင္ေစာေ၀က ႏို၀င္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ အဆိုတင္သြင္းသည္။ ၎အဆိုႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳရန္ႏႇင့္ မႇတ္တမ္းတင္ျခင္း မျပဳရန္ ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ ဦးေရႊေမာင္က ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ မဲဆႏၵနယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ ေဒၚခင္ေစာေ၀က ''ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို ေရႇး႐ႈၿပီး ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ဘက္စုံ၊ ေထာင့္စုံမႇ ထိေရာက္ေသာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းထားသည့္ လုံျခံဳေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစီအမံမ်ားကို ယခင္ကထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ အစီအမံမ်ားျဖင့္ အျမန္ဆုံးခ်မႇတ္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း'' အဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုတြင္ ''ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီးစုမ်ားအား ဘဂၤါလီမ်ားက တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရႇိခဲ့သျဖင့္ ေသဆုံးခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ေန တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၏ လုံျခံဳေရး အေရးႀကီးေနသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏႇင့္ ဘဂၤလားေဒရႇ္႕ႏိုင္ငံ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကိုသာ အဓိက တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎ကိစၥႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ ဦးေရႊေမာင္က ကန္႔ကြက္ရာတြင္ ''ေဒၚခင္ေစာေ၀ အဆိုပါ တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ ျပည္နယ္အတြင္းရႇိ လူမ်ဳိးစုတစ္ခုကိုႏႇိမ္ၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံၿပီး ဖိႏႇိပ္အုပ္ခ်ဳပ္လိုသည့္ သေဘာေဆာင္ေသာ အဆိုတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တူယႇဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရး၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏႇင့္ ဘာသာေပါင္းစုံ တူယႇဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း'' ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳရန္ႏႇင့္ မႇတ္တမ္းတင္ မျပဳရန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကန္႔ကြက္မႈႏႇင့္ ပတ္သက္၍ သဃၤန္းကြၽန္း မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က ပါ၀င္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ''အဆိုႏႇင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို နည္းဥပေဒ ၁၅၇ တြင္ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း၊ အဆိုကို ေဒၚခင္ေစာေ၀ တင္သြင္းၿပီး ဦးေအးေမာက္က ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ဒု၀န္ႀကီးက ျပန္ရႇင္းၿပီး မႇတ္တမ္းတင္ရန္ ေျပာၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎အခ်ိန္တြင္မႇ ကန္႔ကြက္ကာ မႇတ္တမ္းမတင္ရန္ ေျပာျခင္းသည္ နည္းဥပေဒတြင္ ခြင့္ျပဳမထားေၾကာင္း၊ အဆိုတင္သြင္းခြင့္ မျပဳျခင္းႏႇင့္ ပတ္သက္၍ နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅၉ အရ ဥကၠ႒၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပုဒ္မ ၁၅၉ အား ဆန္႔က်င္ကာ အဆိုကို ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ မႇတ္တမ္းတင္ျခင္း မျပဳရန္ တင္ျပျခင္းတို႔သည္ လႊတ္ေတာ္၏ နည္းဥပေဒမ်ားကို ဆန္႔က်င္႐ုံသာမက ဥကၠ႒၏ လႊတ္ေတာ္၏ ထိန္းေက်ာင္းမႈကိုပါ ထိခိုက္ႏိုင္သျဖင့္ ဦးေရႊေမာင္၏ ကန္႔ကြက္မႈကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္'' ဟု တင္ျပခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဦးသိန္းညြန္႔ တင္ျပခ်က္သည္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္လည္း ဦးသိန္းညြန္႔ ေျပာၾကားသကဲ့သို႔ပင္ ေျပာၾကားရန္ရႇိေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္တစ္ဦး အေနျဖင့္ သာမန္ အရပ္သားမ်ားထက္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာရန္ လိုေၾကာင္း၊ အဆိုတင္သြင္းၿပီး၊ အဆိုေထာက္ခံၿပီး၊ အဆိုျပန္လည္ ရႇင္းလင္းၿပီးမႇ ယခုလို ကန္႔ကြက္လာသည့္ ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္မႇ ဦးေရႊေမာင္အား လႊတ္ေတာ္မႇ မႇတ္တမ္းတင္ သတိေပးေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဦးေရႊေမာင္သည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္မႇ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ကိုယ္စားျပဳ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

Eleven Media Group