အေမရိကန္တြင္ စမတ္ဖုန္းျဖင့္ ညစ္ညမ္းဝက္ဘ္ဆိုက္ ၾကည့္ရႈမႈ အမ်ားဆုံးဟုဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/18/2014 09:20:00 AM
အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ စမတ္ဖုန္းျဖင့္ ညစ္ညမ္းဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား ၾကည့္ရႈရာတြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း Pornhub ဝက္ဘ္ဆိုက္မွျပဳလုပ္ေသာ စစ္တမ္းမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Pornhub ဝက္ဘ္ဆိုက္၏ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ အတြင္း တင္ရွိထားေသာ post မ်ားကို ျပန္လည္ အကဲျဖတ္ခဲ့ၿပီး စိတ္ဝင္ စားဖြယ္ ေကာင္းေသာ စာရင္းဇယားမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၎ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို တစ္နာရီလွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၁.၆၈ သန္းခန္႔ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္း ၾကည့္ရႈသူဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၄.၇ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ညစ္ညမ္းဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား ၾကည့္ရႈမႈအမ်ားဆံုး ျဖစ္ၿပီး Pornhub ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ၾကည့္႐ႈသူ ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ရိွကာ က်န္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ ၾကည့္႐ႈျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ စမတ္ဖုန္း ေစ်းကြက္ ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက ညစ္ညမ္း ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို စမတ္ဖုန္းျဖင့္ ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ tablet မ်ားျဖင့္ ၾကည့္႐ႈမႈ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရိွေၾကာင္း Pornhub ၏ စစ္တမ္းမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref: NBCNews
Myawady News