တပ္မေတာ္သည္ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကို မလႊမ္းမိုးရ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကသာတပ္မေတာ္ကို လႊမ္းမိုးရမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/18/2014 09:27:00 PM


ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔  က ဒို႔႐ိုးရာစားေသာက္ဆုိင္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ၆၇ ႏွစ္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနား၊ ရွမ္းအိုးစည္ႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား႐ိုးရာအကၿပိဳင္ ပြဲဆုေပးပြဲအခမ္းအနားတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့သည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယကႀကီးအဘဦးတင္ဦးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ေၾကညာစာတမ္း  အား ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕  ၀င္ဦးထြန္းထြန္းဟိန္မွ ဖတ္ၾကား  ခဲ့သည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယကႀကီးဦးတင္ဦးက
“အေတြ႕အႀကံဳရွိသေလာက္ မွတ္မိသေလာက္ေျပာရရင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္လက္၀ဲ အင္အားစုညီၫြတ္ေရးဆုိၿပီး ေဆြးေႏြးအေျဖရွာခဲ့ၾကတယ္။ ပင္ကိုစိတ္ေတြက အခ်င္းခ်င္းသံသယစိတ္ေတြနဲ႔ပဲ ျပဳလုပ္ခဲ့က်ေတာ့ ညီၫြတ္ေရး ပ်က္ျပားၿပီး လက္နက္ကိုင္စြဲ ပဋိပကၡေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားျပည္  သူေတြ ဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္းနဲ႔ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာခံစားရတယ္။ ႀကိမ္ ဖန္မ်ားစြာရင္ၾကားေစ့ေရးေဆြးေႏြး  ေနပါလ်က္၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ မ.ဆ.လ ေခတ္အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေတြျပဳလုပ္ခဲ့ပါလ်က္၊ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာေတြကို ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔  မေျဖရွင္းျပန္ေတာ့မေအာင္ျမင္တာ  ေတြပဲ ႀကံဳခဲ့ရတယ္။ ယခုေတာ့  ကိုယ့္ေသြးသားခ်င္း၊ တုိင္းရင္း သားျပည္သူအားလုံးအက်ဳိး၊ႏုိင္ငံ ေတာ္အက်ဳိးကို မ်က္ႏွာမူေထာက္ ထာႏုိင္ၾကဖို႔ သတိသံေ၀ဂေတြနဲ႔  အေတြ႕အႀကံဳအဆုိးသံသရာကို ျမင္လာၿပီျဖစ္သျဖင့္ အပစ္အခတ္   ရပ္စဲေရးေအာင္ျမင္စြာက်င္းပဖို႔  နီးကပ္တဲ့ သတင္းေကာင္းေတြ  ၾကားရသျဖင့္ စိတ္သက္သာရာ  ရေနၾကရပါတယ္”” ဟုသဘာပတိ မိန္႔ခြန္းတြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၎ကဆက္လက္၍ယေန႔ အလြန္အေရးႀကီးေနသည့္ကိစၥ သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူအားလုံးတုိ႔၏ေထာက္ခံမႈ ေၾကာင့္ အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားေရြးခ်ယ္ခံရ၍လႊတ္ေတာ္ထဲ တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိုေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ ရြက္ရန္ကတိေပးထားသည့္အတုိင္း ျပည္သူလူထုအမ်ားစုဆႏၵျဖင့္ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္အလက္မ်ားကိုၿခဳံလိုက္လွ်င္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏လမ္းစဥ္ျဖစ္ သည္။““စစ္တပ္သည္ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုဘယ္ေတာ့မွမ လႊမ္းမိုးရ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က သာစစ္တပ္ကိုလႊမ္းမိုးရမည္”” ဆုိသည့္သေဘာထားကိုဖ်က္ဆီး၍၊ ျပည္သူသာအမိ၊ ျပည္သူသာအဖ ျဖစ္ရမည့္အစဥ္အလာေကာင္းမ်ား ကိုဖ်က္ဆီးကာ၊ တပ္မေတာ္သာ အမိ၊တပ္မေတာ္သာအဖဆိုသည့္ သေဘာထားကုိအခိုင္အမာဆုပ္ကိုင္ ထားေၾကာင္း၊ ယခု ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ျပင္ဆင္ ႏုိင္သည္ဆုိသည့္အခ်က္မ်ား ထည့္ထားေသာ္လည္းျပင္၍မရ ေအာင္တင္းၾကပ္ထားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။အာကာဗိုလ္
Hot News Journal