၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ား ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ေအာင္ခ်က္မွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ေက်ာ္ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/08/2014 04:38:00 AM


၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးရွိ စာစစ္ဌာနမ်ားတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ေအာင္ခ်က္မွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အထက (၆) ဗိုလ္တေထာင္ (စိန္႔ေပါလ္) ေက်ာင္း၌ ေအာင္စာရင္း ၾကည့္႐ူေနသူမ်ားကို ဇြန္ ၇ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီခန္႔က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-သက္မင္း)

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ၌ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုရန္ စာရင္းေပးသြင္း ေလွ်ာက္ထားသူ ဦးေရမွာ အျမင္အာ႐ံု ခ်ဳိ႕ယြင္းသူ ၃၅ ဦး၊ ဆြံ႔အနားမၾကားသူ ၁၂ ဦး၊ ကိုယ္လက္အဂၤါ မသန္စြမ္းသူ ၅၂ ဦး၊ ျမ၀တီနယ္စပ္ေဒသတြင္ ေျဖဆိုသူ ၁၃၉ ဦး အပါအ၀င္ ၅၈၈၆၁၂ ဦးရွိခဲ့ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ေျဖဆို ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးတြင္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ား ေကာင္းမြန္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ႏွင့္အလွမ္းေ၀းသည့္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား ေဒသမ်ားတြင္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းေၾကာင္း ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးရွိ စာစစ္ဌာန အသီးသီးတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးအတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲသည့္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒသမ်ားရွိ စာစစ္ဌာနမ်ားမွ ေအာင္ျမင္သူမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ဇြန္ ၇ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီမွစ၍ ျမန္မာ့အသံမွ ထုတ္လႊင့္ေၾကညာ ေပးမည္ျဖစ္သည္။

အထက (၆ ) ဗိုလ္တေထာင္(စိန္႔ေပါလ္) ေက်ာင္း၌ ေအာင္စာရင္း ၾကည့္႐ႈေနသူမ်ားကို ဇြန္ ၇ ရက္ နံနက္ ၁  နာရီခန္႔က ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲကို မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ျမန္မာစာ၊ မတ္ ၁၃ ရက္ တြင္ အဂၤလိပ္စာ၊ မတ္ ၁၄ ရက္တြင္ သခ်ာၤ၊ မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ဓာတုေဗဒ၊ မတ္ ၁၈ ရက္တြင္ ႐ူပေဗဒ၊ မတ္ ၁၉ ရက္တြင္ ဇီ၀ ေဗဒႏွင့္ ေဘာဂေဗဒ၊ မတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ပထ၀ီ ၀င္၊ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ သမိုင္း၊ မတ္ ၂၂ ရက္ တြင္ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာ စသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာတြဲအလိုက္ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၂ နာရီအထိ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္၍ ေဆး၀ါးကုသမႈ ခံယူေနၾကရေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား နစ္နာမႈမရွိ ေစေရးအတြက္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး၊ ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးေဆး႐ံုႀကီးႏွင့္ ေ၀ဘာဂီအထူးကု ေဆး႐ုံႀကီးတို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေဆး႐ံုစာစစ္ဌာန သံုးခုအပါအ၀င္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီး၌ စာစစ္ဌာနေပါင္း ၁၂၈၇ ခု ဖြင့္လွစ္စစ္ေဆး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ၌ ယခင္ႏွစ္ ေမးခြန္းေဟာင္းမ်ားထဲမွ ေမးခြန္းမ်ား ျပန္လည္ထည့္သြင္း ေမးျမန္းလာျခင္းေၾကာင့္ စာေမးပြဲ စတင္စစ္ေဆးသည့္ ျမန္မာစာ ဘာသာရပ္ ေျဖဆိုသည့္ေန႔မွစ၍ စာေမးပြဲၿပီး ဆံုးသည့္ေန႔အထိ  ေက်ာင္းသားအမ်ားစုစာ ေမးပြဲေျဖဆိုႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းမွ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသူ အခ်ဳိ႕က ဆို သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ အေျဖလႊာ စစ္ေဆးမႈမ်ားအား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ဒဂံုတကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးတကၠသိုလ္၊ မံုရြာတကၠသိုလ္၊ ေတာင္ငူတကၠသိုလ္၊ ပုသိမ္တကၠသိုလ္ အစရွိသည့္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ၀ိဇၨာသိပၸံတကၠသိုလ္ ၁၀ ခု၌ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

eleven media group