ပါတီ၀င္မ်ား ဥပေဒ မလိုက္နာပါက ပါတီက ကာကြယ္ေပးမည္မဟုတ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတိေပး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/08/2014 04:46:00 AM


ရန္ကုန္၊ မဇၥၽိမ။ ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕( NLD) ပါတီ၀င္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပါတီကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေလးစားလိုက္နာၾကရန္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဇြန္လ ၇ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္
ပါတီ၏ ပထမအႀကိမ္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ အစည္းအေ၀းတြင္ ပါတီ၀င္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ ကြ်န္မတို႕ပါတီ၀င္တိုင္းကို အဆင့္ျမင့္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးကို လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္၊ အဆင့္ျမင့္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးဆိုတာက ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန လုပ္တာကို ဆိုလိုတာပါ"ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

NLD အေနျဖင့္ အဖြဲ႕၀င္မည္သူမဆို အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာပါက အျမဲတေစ အကာအကြယ္ ေပးသြားျဖစ္ၿပီး ဥပေဒေဘာင္အတြင္း မရွိသည့္ သူမ်ားအား ကာကြယ္မႈ ျပဳေပးမည္ မဟုတ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

လြတ္လပ္စြာ ပါတီသို႕ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ေသာ္လည္း ပါတီမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ မူ၀ါဒမ်ားကို လိုက္နာရမည္ဟု ေျပာသည္။ NLD၏ မူ၀ါဒမ်ားမွာ ပါတီ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္သျဖင့္ လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

NLD အေနျဖင့္ ယခင္ကာလမ်ားတြင္ လူေဟာင္းမ်ားအား ေနရာေပးထားေသာ္လည္း ယခုအခါ ပါတီတြင္း တာ၀န္ေပးအပ္မႈ ေနရာမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံအေပၚတြင္
ထားသည့္ ေစတနာ၊ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းစံထားမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာမႈ၊ ပါတီေပၚထားရွိသည့္ ေစတနာတန္ဖိုးထားမႈမ်ား ေပၚတြင္ မူတည္ကာ လူသစ္၊ လူေဟာင္း မခြဲျခားဘဲ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

ထို႕ျပင္ မိမိတို႕ပါတီ၌ ပါတီ၀င္မ်ားျပားလြန္းၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို အေျခခံထားသြားေနေသာ္လည္း ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာေတာင့္တင္းမႈ မရွိျခင္း၊ အာဏာ မရွိျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ပါတီ၀င္တစ္ဦးခ်င္းစီမွ အဖဲြ႕တစ္ခုလံုး၏ အရည္အခ်င္းကို အဓိက အားထားသြားရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ကြ်န္မတို႕က ပါတီရဲ႕
အရည္အခ်င္းကို အားကိုးၿပီးေတာ့ ကြ်န္မတို႔ ျဖစ္ေစခ်င္တ့ဲ ႏုိင္ငံေရးပံုစံကို ေဖာ္ေဆာင္ေနတာမို႔လို႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ လိုက္နာဖို႔က အင္မတန္ အေရးပါ ပါတယ္"
ဟုေျပာသည္။

အစည္းအေ၀းသို႕ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအသီးသီး ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၀ဦးေရ တတ္ေရာက္ခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းကို ဇြန္လ ၇ ရက္ႏွင့္ ၈ ရက္က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ပါတီ႐ံုးအသီးသီးတို႔မွ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ား၊ ကိစၥအရပ္ရပ္တို႕အား တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲကာလ ျဖစ္သျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီအျမစ္တြယ္ ရန္လိုအပ္သျဖင့္ ပါတီအေနျဖင့္ မိမိပါတီတစ္ခုတည္း ေကာင္းစားေရးသာ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီ လမ္းစဥ္တြင္ အေျခခံမ်ား ျဖစ္မည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို အုတ္ျမစ္ခ်ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျပာသည္။

Mizzima Burmese
နန္းလြင္ႏွင္းပြင့္၊ ခင္ျမတ္ျမတ္ေ၀