သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး မ်က္စိႏွစ္လုံးအား ( ပါကစၥတန္နဳိင္ငံသား) ဆရာ၀န္ၾကီးမွ အခမဲ့ ခြဲစိတ္ကုသ ေပးခဲ့ျခင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/08/2014 12:31:00 PM(တပည့္မ်ား စိတ္ေအးေစရန္ ေၾကျငာခ်က္ – OFFICIAL Report)

သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီးသည္ ညာဘက္မ်က္လုံး အနီးအေ၀း မျမင္သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ရွိျပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၄ရက္ေန႔က နီေပါလ္ႏိုင္ငံ လုမၺိနီေဒသ ဗုဒၶဘာသာအေမြႏွစ္မ်ား ထိမ္းသိန္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အၾကိဳညွိႏႈိင္းအစည္းေ၀းၾကြခဲ့သည္။ အပူခ်ိန္ ၄၀အထိရွိသည့္ လုမၺိနီေဒသ ဖိနပ္မစီးရ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ဖိနပ္မစီးဘဲ ေတာ္ေတာ္ၾကာ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ျပီး ဟုိတယ္အျပန္ ေရခ်ိဳးလုိက္ေသာအခါ ဘယ္ဘက္မ်က္စိပါ အလင္းမရ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ နီေပါလ္ႏိုင္ငံမွ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံသုိ႔ သီတဂူသံဃာမ်ားႏွင့္အတူ သိမ္သမုတ္ပြဲ ၾကြခဲ့သည္။

ၾသစေတးလ်မွ အဂၤလန္ႏုိင္ငံသုိ႔အစည္းအေ၀းတစ္ခုတက္ေရာက္ရန္ ေရာက္ရိွေနခိုက္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံရိွတပည့္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာသိန္းျမင့္၊ ေဒါက္တာကုိကို၊ ေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္ဦး တို႔ႏွင့္ မ်က္စိကိစၥ တိုင္ပင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

တပည့္ဆရာဝန္မ်ား၏အႀကံေပးခ်က္အရစစ္ကိုင္းသီတဂူအာယုဒါန ေဆးရံုေတာ္ႀကီးတြင္ လုပ္အားေပးခဲ့ဖူးေသာ တန္ဇားနီးယားႏိုင္ငံဖြား၊ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံသား ေဆးရံု ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေသာDR.SherezDaya ႏွင့္ျပသျဖစ္ခဲ့သည္။ႀကံဳတုန္းႀကံဳခိုက္အေျခေန
လည္းေပးသျဖင့္ ခြဲစိတ္ကုသသြားပါရန္ အႀကံျပဳၾကသည့္အတိုင္း ဆရာေတာ္ဘုရားမွ ၄-၆-၂၀၁၄ တြင္ မ်က္စိႏွစ္ဖက္လံုး ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူေတာ္မူခဲ့သည္။

ယခုအခါမ်က္မွန္မပါဘဲအေ၀းၾကည့္ကို ေကာင္းစြာျမင္ႏုိင္သည္။အနီးၾကည့္ကိုေတာ့
ေနာက္ႏွစ္ရက္တြင္ ေကာင္းစြာျမင္ႏုိင္မည္။

ကုန္က်စရိတ္ စတာလင္ေပါင္ (၁၀၀၀၀) တစ္ေသာင္းေက်ာ္ အားလုံးကိုလည္း ထုိေဆးရုံပုိင္ရွင္ ဆရာ၀န္ၾကီးမွ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ယခုအခါက်န္းမာေရးေရာမ်က္လုံးႏွစ္ဖက္ပါက်န္းက်န္းမာမာရွိ
ပါေၾကာင္း စိတ္ပူၾကသည့္ တပည့္မ်ားအား အသိေပးပါသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီး (ကိုယ္စား)
သီတဂူစတား