၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ကို တာဝန္မွ ရပ္စဲ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏုတ္ထြက္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/20/2014 01:58:00 PM


သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ကို တာဝန္မွ ရပ္စဲေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးက မေန႔က အမိန္႔ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃၅၊ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္(၁)နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၉၊ ပုဒ္မခြဲ(က)တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ကုိ တာဝန္မွ ရပ္စဲလိုက္ေၾကာင္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္လုိက္တာပါ။

အထက္ပါပုဒ္မေတြအရ ေပးအပ္တဲ့တာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္စြာ မထမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ဒု၀န္ႀကီးတဦးဦးကုိ ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္ဖုိ႔ ညႊန္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္တင္ကိုလည္း ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၄၊ ပုဒ္မခဲြ (က)ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔ဥပေဒပုဒ္မ ၅၂ ပုဒ္မခဲြ (က)အရ ရခိုင္ျပန္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၄၊ ပုဒ္မခဲြ (က)အရ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး တဦးဦးသည္ ရာထူးသက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီ အေၾကာင္းတခုခုေၾကာင့္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္လုိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ စာျဖင့္တင္ျပၿပီး ရာထူးမွ နုတ္ထြက္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

DVB Burmese