သံုးထပ္ႏွင့္အထက္ အေဆာက္အအံုမ်ား မီးေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရန္ စစ္ေဆးခ အဆ ၃၀ ေက်ာ္ တိုးျမႇင့္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/20/2014 04:59:00 PM
ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၉

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ သုံးထပ္ အပါအဝင္ သုံးထပ္ႏွင့္အထက္ အေဆာက္အအံုႏွင့္ အလုပ္႐ုံမ်ား၌ မီးေဘးလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ေနထိုင္သူမ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ အႀကံျပဳ စစ္ေဆးျခင္း ဝန္ေဆာင္ခကို ဇြန္လမွ စတင္ကာ အဆ ၃၀ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္ထံမွ စုံးစမ္းသိရွိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္ခ ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း တစ္ေျပးညီ ျဖစ္ေစရန္၊ လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရန္ တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဌာနခ်ဳပ္မွ အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

မီးေဘးလုံၿခံဳေရးႏွင့္ အသက္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး စစ္ေဆး ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အတြက္ ဝန္ေဆာင္ခမ်ားကို ၾကမ္းခင္းဧရိယာေပၚ မူတည္၍ လည္းေကာင္း၊ တစ္စတုရန္း မီတာလွ်င္ က်ပ္ တစ္ေထာင္ႏႈန္းျဖင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမဳိ႕တြင္းၿမဳိ႕ျပင္ေပၚ မူတည္၍ လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ခြဲျခားသတ္မွတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္ထံမွ သိရွိရသည္။

ယင္းဝန္ေဆာင္ခမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးၿမဳိ႕ေပၚတြင္ ၁ စတုရန္းမီတာလွ်င္ ၁၀၀၀ က်ပ္ ေကာက္ခံၿပီး ၿမဳိ႕ျပင္နယ္ေျမတြင္ ၅၀၀ က်ပ္၊ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ၿမဳိ႕ေပၚ၌ ၁ စတုရန္း မီတာလွ်င္ ၅၀၀ က်ပ္၊ ၿမဳိ႕ျပင္တြင္ ၂၀၀ က်ပ္၊ ျပည္နယ္မ်ား၌ ၿမဳိ႕ေပၚ၂၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ၿမဳိ႕ျပင္တြင္ ၁၀၀ က်ပ္ ေကာက္ခံေၾကာင္း အဆိုပါဌာနခ်ဳပ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ထို႔ျပင္ အေဆာက္အအံု အမ်ဳိးအစားကို လိုက္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို တစ္စတုရန္းမီတာ ဝန္ေဆာင္ခ သတ္မွတ္ႏႈန္း၏ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အမ်ားအသုံးျပဳသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီးေကာက္ခံေၾကာင္း အဆိုပါဌာနခ်ဳပ္မွ အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။

ယင္းဝန္ေဆာင္ခကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္ခ ေကာက္ခံမႈမ်ားကို ေလ့လာ၍ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္ခမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရေၾကာင္း ယင္းဌာနခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

“မီးေဘးလုံၿခံဳေရး အႀကံျပဳ စစ္ေဆးတဲ့ ေဆာင္ခေတြ ျမင့္တက္သြားတာ အရမ္းမ်ားလြန္းတယ္။ အရင္က ကန္ထ႐ိုက္ တိုက္တစ္လုံးကို စစ္ေဆးတဲ့ ဝန္ေဆာင္ခက ပ်မ္းမွ် ၁၅,၀၀၀ ဝန္းက်င္ပဲ အခုတက္သြားတဲ့ ႏႈန္းအတိုင္း ေပးရမယ္ ဆိုရင္ ဝန္ေဆာင္ခတင္ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္၊ သံုးသိန္း ဝန္းက်င္ေလာက္ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္၊ ေပးလိုက္ရတဲ့ ဝန္ေဆာင္ခကို မီးသတ္လုံၿခံဳေရး စနစ္ေတြ တပ္ဆင္ၿပီး၊ မီးသတ္ပစၥည္းေတြ တပ္ဆင္တာကမွ လူေတြအတြက္ ပိုအက်ဳိးရွိဦးမယ္” ဟု ေဝယံထြန္းလင္း ကန္ထ႐ိုက္ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ ဦးထြန္းထြန္းလင္းက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

မီးေဘးလုံၿခံဳေရးႏွင့္ အသက္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ အႀကံျပဳ စစ္ေဆးျခင္း ဝန္ေဆာင္ခမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔က ၁၉၉၇ ဇန္နဝါရီတြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ဥပေဒအရ သံုးထပ္ႏွင့္အထက္ အေဆာက္အဦးမ်ားကို တစ္စတုရန္း မီတာလွ်င္ ၅၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ျပည္တြင္းရွိ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္သူမ်ားထံမွ ေကာက္ခံၿပီး ႏိုင္ငံျခားသား အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္သူမ်ားကို အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္ထံမွ သိရွိရသည္။

(ဇင္လင္းထက္)
The Voice Weekly