သင့္ဖုန္းရဲ႕ lock screen မွာ အေရးေပၚ ေခၚဆိုႏိုင္မယ့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ျမင္ရေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း(ANDROID )

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/20/2014 01:51:00 PMကၽြန္ေတာ္တို႕အေနျဖင့္ သင့္ရဲ႕ Android device မ်ားကို passcode နဲ႕ ခံထားဖို႕ အေလးအနက္တိုက္တြန္းပါတယ္။ ယင္းကဲ့သို႕ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္ အျခားသူမ်ားက သင့္ရဲ႕ဖုန္းကိုေတြ႕ရွိတဲ့အခါမွာ အသံုးမျပဳႏိုင္ေအာင္ကာကြယ္တားဆီးထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႕ရာတြင္ အဆိုပါဖုန္းကို ေတြ႕ရွိရတဲ့သူတစ္ေယာက္က သင့္ကိုျပန္ေပးဖုိ႕အတြက္ သင့္ရဲ႕ ဖုန္းက lock ခ်ထားတယ္ဆိုလွ်င္ သူတုိ႕က သင့္ဖုန္းရဲ႕ Contacts ကို မျမင္ႏိုင္လို႕ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီျပႆနာကုိေျဖရွင္းဖို႕အတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာနည္းလမ္းကေတာ့ သင့္ရဲ႕ Android lock screen မွာ emergency message ကိုထားရွိဖုိ႕ပါပဲ။
ယင္းကိုလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ Settings->Security ကေန ‘Owner info’ ကို တို႕ထိပါ။ ‘Show owner info on lock screen’ ကို အမွန္ျခစ္ျပီး သင့္ရဲ႕ lock screen မွာေပၚခ်င္တဲ့ message ကိုရိုက္ထည့္ထားပါ။

===========================

Nyein Chan (TSJ Tech Team)

Computer Active Issue 427 မွ
===========================

TechSpace Journal