၅၀၀၀/-က်ပ္တန္ေငြစကၠဴအတုႏွင့္အစစ္တို႔အား အလြယ္တကူ ႏႈိင္းယွဥ္ခြဲျခားသိရွိႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/29/2013 08:16:00 PM

၅၀၀၀/-က်ပ္တန္ေငြစကၠဴအတုႏွင့္အစစ္တို႔အား အလြယ္တကူ ႏႈိင္းယွဥ္ခြဲျခားသိရွိႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား


Central Bank of Myanmar