အစားထိုးဝင္ေရာက္ရန္ အသင့္ရွိဟု Orange ဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/30/2013 01:42:00 PM

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၉

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာတင္ဒါေခၚယူျခင္းႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီက ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ လိုင္စင္ရ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွစ္ခုထဲမွ ကုမၸဏီတစ္ခုခု အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါက ၎တို႔ ေနရာတြင္ အစားထိုး ဝင္ေရာက္ရန္ အဆင္သင့္ ရွိသည္ဟု Orange ကုမၸဏီက တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ လိုက္သည္။

လိုင္စင္ ရရွိခဲ့ေသာ ကုမၸဏီႏွစ္ခု အေနျဖင့္ တင္ဒါေကာ္မတီသို႔ တင္ျပထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ျပည့္မီေအာင္ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါက အစားထိုးရန္ အသင့္ရွိေနၿပီး အလုံးစုံျပင္ ဆင္ၿပီး ျဖစ္ကာ စတင္လုပ္ကိုင္ရန္လည္း အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီဘက္မွ ဆိုသည္။

Orange သည္ လြန္ခဲ့ေသာ လအနည္းငယ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အေရာင္းျမႇင့္ တင္ေရးႏွင့္ လူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Orange ႏွင့္ ၎၏မိတ္ဖက္ ကုမၸဏီ Marubeni တို႔၏ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ပုံမ်ားအေပၚ သေဘာက်ေၾကာင္း ျပည္တြင္းရွိ IT ပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုရဲဝင္းေအာင္က ဆိုသည္။

“Orange မွာက နည္းပညာပိုင္း အားသာခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ အဆင္သင့္ ရွိေနမယ္ဆိုေတာ့ ရသြားတဲ့ ကုမၸဏီေတြကိုလည္း Balance လုပ္ရာ ေရာက္တာေပါ့။ လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္လို႔ မရေတာ့ဘူးေလ” ဟု သူကမွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းက စတင္၍ Orange ႏွင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) တို႔သည္ အတူတကြ ပူးေပါင္းကာ MPT ၏ ရွိရင္းစြဲ ေလလိႈင္း ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာရွိ ႏိုင္ငံတကာ ေလလိႈင္းဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေသာ ကြန္ရက္ (International Roaming) တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး အဆိုပါ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ လ်င္ျမန္သည့္ ေလလိႈင္း ဆက္သြယ္မႈစနစ္ျဖင့္ MPT သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅၀ ခန္႔ရွိ ကြန္ရက္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ဆက္သြယ္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည္ဟု Orange ထံမွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာက စိတ္ဝင္စားေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ တင္ဒါဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္မႈတြင္ ေနာ္ေဝ အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိေသာ Telenor ႏွင့္ ကာတာ အစိုးရပိုင္ Q Tel ကုမၸဏီတို႔ကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ တင္ဒါေခၚယူျခင္းႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီက ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ တင္ဒါေခၚယူျခင္းႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ လိုင္စင္ ခ်ထားေပးျခင္း ခံရေသာ ကုမၸဏီမ်ား အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသည့္ တာဝန္ကို မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါက အစားထိုး အေနႏွင့္ ျပင္သစ္ တယ္လီကြန္း Orange ႏွင့္ Marubeni ေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔ ပူးတြဲကုမၸဏီကို အရန္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည္။

The Voice Weekly