ေနာ္ေ၀အေျခစုိက္ Telenor အုပ္စု ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ ႐ုံးခဲြမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/30/2013 01:48:00 PM

ျပည္ပႏုိင္ငံ တစ္ခုရွိ Telenor အေဆာက္အအုံအား ေတြ႕ရစဥ္ (commons.wikimedia.org)

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး မုိဘုိင္းေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ရ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Telenor အုပ္စုသည္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ ႐ုံးခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကုိ မၾကာမီ ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Telenor Myanmar က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
Telenor သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံေစ်းကြက္အတြင္း တတိယေျမာက္ ေျခလွမ္းအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ကုိ ဇြန္ ၂၇ ရက္က ရရွိခဲ့သည္။ Telenor သည္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့အဆင့္ ၁၄ တြင္ ရပ္တည္လ်က္ ရွိသည္။
ဆက္သြယ္ေရးမုိဘုိင္း ေအာ္ပေရတာအျဖစ္ ေနာ္ေ၀၊ ဒိန္းမတ္၊ ဆီြဒင္၊ ဆားဘီးယား၊ ယူကရိန္း၊ ဟန္ေဂရီ၊ မြန္တီနီဂ႐ုိ၊ ထုိင္း၊ မေလးရွား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။ Telenor အုပ္စု၏ အဓိက ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ Internet Broadband ၀န္ေဆာင္မႈ၊ Mobile Telecommunication ၀န္ေဆာင္မႈ၊ Internet TV ၀န္ေဆာင္မႈ၊ IPTV ၀န္ေဆာင္မႈ စသည္တုိ႔အျပင္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
Telenor သည္ HSPA သုိ႔မဟုတ္ 3G ႏွင့္ LTE အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေသာ နည္းပညာမ်ားကုိ အသံုးျပဳၿပီး ငါးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ Mobile Network တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး Mobile ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အပါအ၀င္ အသံႏွင့္ အခ်က္အလက္ လႊဲေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။
Telenor ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သံုးမည့္ မဟာဗ်ဴဟာ အခ်ဳိ႕မွာ နည္းပညာ အဆင့္ျမင့္ျခင္း၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ျခင္း၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္အတူ အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
Telenor Mobile Communication သည္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႀကီးမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ၁၈၅၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံတြင္းသာ မကဘဲ ဥေရာပႏိုင္ငံ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူ ၁၄၈ သန္း ရွိသည္။

From: EMG