လိုရာဆြဲေရးေသာ ဟန္နာဘိခ်္ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/04/2013 02:17:00 PM


ဇူလိုင္ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိမည့္ တိုင္းမ္မဂၢဇင္းမ်က္ႏွာဖံုးျဖစ္သည့္ The Face of Buddhist Terror  ေဆာင္းပါးႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရကဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ အေရးေပၚကာလစီမံ ခန္႔ခြဲေရးဗဟိုေကာ္မတီ ၁/၂ဝ၁၃မွေန ၍ ထိုစာအုပ္ကို ပိတ္ပင္ေၾကာင္း ေၾက ညာလိုက္ပါသည္။ ထိုေၾကညာခ်က္တြင္ ‘အေရးေပၚကာလ စီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟို ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ႏွင့္အညီ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအဓိက႐ုဏ္းမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္ေန႔ ထုတ္ တိုင္းမ္မဂၢဇင္းအတြဲ-၁၈၂၊ အမွတ္-၁ ပါ The Face of Buddhist Terror  ေဆာင္းပါးကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္ မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း မူရင္း စာေစာင္ႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ မိတၱဴပြား၍ျဖစ္ေစ ထုတ္ေဝျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းမလုပ္ရန္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ ေၾကညာလိုက္သည္” ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို ဖတ္လိုက္ရသည္။
တိုင္းမ္မဂၢဇင္းတြင္ ထိုေဆာင္းပါးကို ေရးသူမွာ ဟန္နာဘိခ်္ဆိုေသာ Time သတင္းေထာက္ျဖစ္၏။ ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ၿပီး သူမစြပ္စြဲေရး သားေသာအရွင္ဝီရသူႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ျမန္မာျပည္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာဘာသာေရးႏြယ္သည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္း၊ ကိုယ္တိုင္ေလ့ လာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ သည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဟန္နာဘိခ်္ေရးသားခ်က္သည္ မိမိလိုရာဆြဲ၍ ေရးသားေသာေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးအျမင္မတူမႈ၊ ကြဲျပားမႈမ်ားကို ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈအ ျဖစ္ေကာက္ခ်က္လြဲခ်ကာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက အေရးေပၚကာလစီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီကိုပင္ဖြဲ႕ကာျပႆနာမ်ား မျဖစ္ပြားေအာင္၊ ႀကီးသည့္အမႈငယ္ ေအာင္၊ ငယ္သည့္အမႈပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုရေပ မည္။ တိုင္းျပည္တြင္ ထိုကဲ့သို႔လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအဓိက႐ုဏ္းမ်ား မျဖစ္ပြား ေအာင္ ကာကြယ္ျခင္းသည္ ေကာင္း သည့္ အျပဳအမူျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသုိ႔ ေကာ္မတီ မ်ားဖြဲ႕၍ ကာကြယ္ တားဆီးမႈသည္ -
(၁)    ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားအ တိုင္း အပိုအလိုမရွိ အတိအက်ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ရမည္၊
(၂)    လူ႕အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္ နာျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းရွိရ မည္၊
(၃)    သတင္းဌာနမ်ား၊ သတင္းစာမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ားႏွင့္သတင္းသမားမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုပါ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ ျခင္း မျဖစ္ေစရ၊
(၄)    လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္ လံုး၏ လြတ္လပ္စြာေရးသားျခင္း၊ လြတ္ လပ္စြာ ဖတ္႐ႈေလ့လာျခင္းစေသာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ဟန္႔တားပိတ္ပင္ ျခင္းမရွိေစရ၊
(၅)    ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို ဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမရွိေစရ
ဆိုေသာအခ်က္မ်ားကို အေလးအနက္ထားၿပီး ကာကြယ္ရေပလိမ့္မည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဇြန္ လ ၂၅ ရက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးေခတၱရပ္နားခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က မီဒီယာမ်ားကို ေျပာျပ သည့္ ”ဘာသာတရားကို ကာကြယ္တာ ဟာ အဓိကယံုၾကည္မႈပဲ။ ဒီဘာသာကို လိုက္စားသူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈက ခိုင္မာ ရင္ဘယ္အရာကမွ၊ ဘယ္သူကမွ လာ လႈပ္လို႔မရပါဘူး” ဆိုေသာ ေျပာၾကား ခ်က္ကို အေလးအနက္ထားသံုးသပ္ဖို႔ လိုပါသည္။
စင္စစ္အားျဖင့္ ဘာသာတ ရားတိုင္းသည္ မည္သည့္ဘာသာမဆို အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္မႈ၊ စစ္ခင္းမႈ၊ လူသားအခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္ မႈကို ဆန္႔က်င္ၾက သည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။ ဘယ္ဘာသာကမွ လူသတ္ဖို႔ မတိုက္ တြန္းေပ။ လူသားကို ကယ္တင္ရန္သာ တိုက္တြန္း၏။ ထိုကဲ့သို႔ ေလးနက္ေသာ တရားမ်ား ဘာသာတိုင္းတြင္ ရွိပါလ်က္ လူသားအခ်င္းခ်င္း ဘာသာမတူ႐ံုမွ်ႏွင့္ သတ္ျဖတ္ဖို႔၊ သုတ္သင္ရွင္းလင္းဖို႔ ႏိႈး ေဆာ္လာမည္ဆိုလွ်င္ ထိုႏိႈးေဆာ္သူသည္ မိမိကိုးကြယ္ေသာဘာသာကို ဆန္႔က်င္သည့္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၊ တိတၴိမ်ားသာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
ယခုတိုင္းမ္မဂၢဇင္းတြင္ေရးသား လိုက္ေသာ ဟန္နာဘိခ်္၏ ေကာက္ ခ်က္မ်ားမွာ အလြဲလြဲအမွားမွား ျဖစ္ေန ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈကို (လံုးဝ) ဆန္႔ က်င္တားျမစ္ ထားေသာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာကို ျပန္႔ပြားေအာင္ ႀကိဳးပမ္း သည့္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္  မ်ားကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအျဖစ္ သေဘာ သက္ေရာက္ေအာင္ ေရးသား လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သူမသည္ ဗုဒၶဘာ သာကိုလည္း မေလ့လာဖူး၊ ဗုဒၶဘာသာ ၏ သေဘာတရားကိုလည္း မသိေပ။ သူမအျမင္က်ဥ္းက်ဥ္းျဖင့္ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ကာ မွားယြင္းေသာ ႐ႈေထာင့္ျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာအျဖစ္မ်ားကို ေကာက္ ခ်က္ခ်ေနသည္မွာ သူမ၏အသိ ေရခ်ိန္ ႏွင့္ ပညာေရခ်ိန္ နိမ့္က်လွသည္မွာ ေပၚလြင္ေန၏။ ဆိုရလွ်င္ အရွင္ဝီရသူ ၏ တရားမ်ားႏွင့္မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒၾကမ္း ကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္မ်ားကို အေပၚယံ သံုးသပ္ၿပီး ယုတၱိႏွင့္ ကင္းမဲ့လွေသာ အၾကမ္းဖက္သမားအျဖစ္ စြပ္စြဲလိုက္ သည္မွာလည္း တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းႏိုင္ လြန္းလွေလသည္။ အ႐ိုးရွင္းဆံုး ေျပာ ရလွ်င္ အရွင္ဝီရသူသည္ ဗုဒၶသားေတာ္၊ ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္ေန႐ံုျဖင့္ မည္သည့္ နည္းႏွင့္မွ် အၾကမ္းဖက္သမားမျဖစ္ႏိုင္ ေတာ့ေပ။ ဗုဒၶသားေတာ္သည္ အၾကမ္း ဖက္ခံရသူ သာ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ႏိုင္ သည္။ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာႏွင့္ သည္းခံျခင္းတရား ကို ေသသည္အထိ စြဲကိုင္သည့္ ရဟန္း တစ္ပါးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ႔ကိုအၾကမ္း ဖက္ခ်င္ လွ်င္သာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အၾကမ္း ဖက္သမားေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။
ဟန္နာဘိခ်္၏ ေကာက္ခ်က္မ်ား တြင္ (က) ယခုျဖစ္ပြားေနေသာ ကခ်င္ စစ္ပြဲကို ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ စစ္ပြဲဟု ေကာက္ ခ်က္ခ်ျခင္း၊ (ခ) သီရိလကၤာတြင္ ျပည္ နယ္ခြဲထြက္ခြင့္ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ သည့္ တမီလ္က်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ သီရိလကၤာ အစိုးရတို႔ၾကား ျပည္တြင္းစစ္ကို ဗုဒၶဘာ သာႏွင့္ ဟိႏၵဴတို႔၏စစ္ပြဲဟု တစ္လြဲ ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ (ဂ) ထိုင္းႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ယခုအခ်ိန္ထိ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားေနေသာ မူဆလင္သူပုန္မ်ား၏ ျပႆနာမွာ မူဆလင္ဘာသာကိုးကြယ္ သူမ်ား၏ ျပည္နယ္ခြဲထြက္ေရး ေတာင္း ဆိုေသာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာျဖစ္ပါလ်က္ မူဆလင္ႏွင့္ဗုဒၶဘာသာစစ္ပြဲအျဖစ္ မွား ယြင္းစြာ ဘာသာေရးကို စြဲယူေကာက္ ခ်က္ခ်ျခင္းတို႕ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဟန္နာဘိခ်္မွားယြင္းေၾကာင္း ထင္ရွား လွပါသည္။ သတင္းေထာက္တစ္ဦး၊ တိုင္းမ္ မဂၢဇင္းလိုမဂၢဇင္းတစ္ေစာင္တြင္ တာဝန္ ယူေရးသားေနသူျဖစ္ပါလ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ သူမ ေဖာ္ျပ လိုက္ေသာႏုိင္ငံမ်ားရွိ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုျပႆနာမ်ားကို သံုး သပ္ ေကာက္ခ်က္ ခ်ရာတြင္ ဘာသာ ေရးကြဲျပားမႈတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေကာက္ ခ်က္ခ်လိုက္ျခင္းမွာ သူမ၏ ႏုိင္ငံေရး အျမင္မရွိျခင္း၊ အားနည္း လြန္းျခင္း ကို ေဖာ္ျပ ရာေရာက္ေလသည္။
ထိုျပႆနာ မ်ားမွာ သူမ သံုးသပ္သလို ဘာသာေရး ျပႆနာမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္ ဖို႔လို၏။ ယေန႔ကမၻာတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အီရတ္စစ္ပြဲ၊ အာဖဂန္စစ္ပြဲ၊ အစၥေရး-အာရပ္ပဋိပကၡစေသာ ျပႆနာအရပ္ရပ္ မွာ ဘာသာေရးမတူ၍ ျဖစ္ပြားေနျခင္း မဟုတ္၊ အီရတ္ကို မူဆလင္ဘာသာဝင္ မ်ားေနေသာႏိုင္ငံဟူ၍ တိုက္ခိုက္ေသာ ခ႐ူးဆိပ္စစ္ပြဲ မဟုတ္ေပ။ အီရတ္မွ အာဏာရွင္ကိုအေၾကာင္းျပကာ အေမရိ ကန္က ေရနံလိုခ်င္ေသာေၾကာင့္ က်ဴးေက်ာ္ေသာစစ္ပြဲ ျဖစ္ေလသည္။ အာဖဂန္စစ္ပြဲမွာလည္း အၾကမ္းဖက္ သမား အိုစမာဘင္လာဒင္ကို လက္စား ေခ်လိုမႈအေၾကာင္းျပကာ အာဖဂန္ နစၥတန္ႏွင့္ ပါကစၥတန္တို႔အေပၚ အေမရိကန္၏ ၾသဇာအာဏာလႊမ္းမိုး ေနမႈႏွင့္ သူ၏ စစ္အင္အား ျဖန္႔ၾကက္ လိုမႈအေပၚ အေျခခံေသာ စစ္ပြဲျဖစ္ သည္။ ဘာသာေရးႏွင့္ ဘာမွမဆိုင္ေပ။ ဟန္နာဘိခ်္၏ ေကာက္ခ်က္ကုိသာ လက္ခံရလွ်င္ ကမၻာစစ္ပဲြအားလံုးမွာ ဘာသာေရးေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ စစ္ပဲြမ်ား ခ်ည္း ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေဆာင္းပါးမ်ဳိးကို အယ္ဒီတာက ေလ့ လာ အကဲျဖတ္မႈမရိွဘဲ ပဲြဆူေစလိုသည့္ သေဘာ၊လူႀကိဳက္မ်ားႏုိင္သည့္ သတင္း တစ္ပုဒ္အျဖစ္ နာမည္ႀကီးလိုမႈႏွင့္ ထည့္သြင္းလုိက္သည့္အတြက္ အလြန္ စိတ္ပ်က္ဖို႔ ေကာင္းပါသည္။ ဗုဒၶဘာ သာဝင္မ်ားမွာ ထိုသို႔ ေသြးထုိး႐ုံျဖင့္ ေသြးဆူမည့္လူမ်ား မဟုတ္ၾက။
တိုင္းမ္ မဂၢဇင္းက မေရးခင္ကတည္းက ထုိသုိ႔ ေသြးဆူေအာင္လုပ္သည့္ အဖ်က္သမား အုပ္စုကား ရိွခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက ထိုျပႆနာကို ေရွ႕တန္းမတင္ၾက။ ဘာသာေရးပဋိပကၡ ဟုလည္း မသတ္မွတ္ၾက။ အေရးႀကီး သည္မွာ ပဲြလန္႔တုန္း ဖ်ာခင္းလိုေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ယာေသာ ႏုိင္ငံသစ္တည္ ေထာင္ေနမႈကို မလိုလားေသာ အဖ်က္သမားအုပ္စုကို အေရးယူရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ ယခု အစိုးရဖဲြ႕စည္းလိုက္ သည့္ အေရးေပၚကာလ စီမံခန္႔ခဲြေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ တုိင္းမ္မဂၢဇင္း ဇူလိုင္ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ စာေစာင္ကို ပိတ္ပင္ ျခင္းမွာ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းျဖစ္၍ လက္မခံ ႏုိင္ေပ။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ထိုေဆာင္း ပါးပါ တုိင္းမ္မဂၢဇင္းမူရင္းစာေစာင္ သို႔ မဟုတ္ မိတၱဴကို လက္ဝယ္ထားရိွျခင္းကို လည္း မည္သူမွ် မျပဳလုပ္ရ။ ဆုိလိုသည္ မွာ ေလ့လာဖတ္႐ႈျခင္း၊ မိမိ၏မိတ္ေဆြ မ်ားကို ေပးကမ္းျခင္းမ်ားအား တားျမစ္ ပိတ္ပင္ လိုက္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ ဒီမုိ ကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို တားျမစ္ လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ျခင္းကို လက္မခံႏုိင္ေပ။ အေရး ႀကီးသည္ မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာသကဲ့သုိ႔ မိမိဘာသာကို အေလး အနက္ သက္ဝင္ယံုၾကည္ဖို႔သာ အဓိက ျဖစ္ပါသည္။ သက္ဝင္ ယံုၾကည္မႈ ေလးနက္ လွ်င္ ေလးနက္ သေလာက္လည္း ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းမ်ား မျဖစ္ ပြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ႏုိင္ ပါသည္။ ေလးနက္လွ်င္ေလးနက္သ ေလာက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို သည္းခံ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ပါသည္။ ျခေသၤ့စာ အေကြၽး ခံရေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား သည္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ျခင္း ႀကီးစြာျဖင့္ ေယ႐ႈခရစ္၏ သည္းခံစြန္႔လႊတ္မႈကုိ ႏွလံုးသြင္းကာ အသက္စြန္႔လႊတ္သြား သည့္ နမူနာကို ၾကည့္႐ုံျဖင့္ မိမိဘာ သာကို ယံုၾကည္ သက္ဝင္မႈ ရိွသူမ်ား သည္ မည္သုိ႔မွ် အၾကမ္းဖက္ ဆူပူမႈ ျပဳလုပ္မလာႏုိင္ေပ။
ယခုအေရးေပၚ ကာလ စီမံခန္႔ခဲြ ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ေၾကညာခ်က္ သည္ ယခင္စစ္အစိုးရကာလက လူထု အေပၚ မယံုၾကည္မႈ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ မႈမ်ဳိးႏွင့္ မကြာျခားလွေပ။
ထိုကဲ့သုိ႔ စာအုပ္မ်ား မဖတ္ရ။ မျဖန္႔ခ်ိရ။ လက္ ဝယ္မထားရိွရ ဆုိေသာ ပုဒ္ထီး၊ ပုဒ္မ မ်ား၊ ပိတ္ပင္တားဆီးခ်က္မ်ားမွာ ျပည္ သူမ်ားအတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ ၾကာေအာင္ ႐ိုးအီေနေပၿပီ။ ထိုသို႔ တား ဆီးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ျပည္သူ လူထုမွာ နားခါးလွေပၿပီ။ မိမိ၏အသိ တရားႏွင့္ မိမိ၏ ယံုၾကည္ခ်က္သာ ျပတ္သားလွ်င္ ထိုေဆာင္းပါးတစ္ ေစာင္ေၾကာင့္ အယူလဲြသြားစရာ၊ ေသြး ဆူသြားစရာ အေၾကာင္းမရိွေပ။ ထိုကဲ့ သုိ႔ မသိနားမလည္ေသာ သူမ်ား၏ ေဆာင္းပါး ကို ေျခေျချမစ္ျမစ္ ျပန္ေခ်ပ ျခင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ ဗုဒၶဘာသာ အေၾကာင္း မသိဘဲ ေရးသူမ်ားကုိ ျပန္လည္ ေခ်ပ ျခင္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာတြင္ ထိုကဲ့သုိ႔ မရိွ ျခင္းကို အခ်က္ အလက္ မ်ားျဖင့္ ျပန္တံု႔ ျပန္ျခင္းသာလွ်င္ မွန္ကန္သည္ဟု ထင္ ျမင္မိပါသည္။

ထက္ျမက္
Popular Myanmar