ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/10/2013 07:16:00 AMကေလးေတြ က်န္းမာေရးထိခိုုက္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားမွာ Dumex ႏိုုမုုန္႔ေတြကိုု ျပန္သိမ္းယူေနတာနဲ႔ပက္သက္ျပီး ျမန္မာႏိုုင္ငံက မိဘေတြမွာလည္း စိုုးရိမ္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဦးရဲ၀င့္သူ တင္ဆက္ထားပါတယ္။ ရိုက္ကူး-ေစာနန္း
DVB TV News