စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္တြင္ iPhone ၏ လႊမ္းမိုးမႈ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/10/2013 07:05:00 AM


ေအာင္မင္း ဘာသာျပန္သည္။

iPhone အေနျဖင့္ ဖုန္းေမာ္ဒယ္အသစ္ မထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ သံုးစြဲသူမ်ားက Anroid ႏွင့္ Win- dow ဖုန္းမ်ားအား ေျပာင္းလဲသံုးစဲြေနၾကသည္ဟု ေစ်းကြက္သုေတသနလုပ္သည့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ IDC က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

Android ႏွင့္ Windows ဖုန္း ေရာင္းအားမ်ား အနည္းငယ္ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း Apple ၏ စမတ္ဖုန္း မ်ား ကမၻာတစ္လႊား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းမွာ ဒုတိယႏွစ္၀က္တာကာလ အတြင္းတြင္ ၁၃ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း သာ ရွိခဲ့သည့္အတြက္ IDC က ယင္းသို႔ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ျဖစ္ပြားရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ iPhone 5 ထြက္ရွိလာၿပီး တစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာသည္အထိ အျခားဖုန္းေမာ္ဒယ္အသစ္တစ္ခု မထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု IDC ၏ ေစ်းကြက္ေလ့လာသံုး သပ္သူ ရန္မြန္လာမက္က ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီအရင္ခံစာေတြ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။ iPad မွာလည္း အလားတူအေျခ အေနမ်ဳိးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု ၎က ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

“Apple အေနနဲ႔ ေစ်းကြက္အတြင္း ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ေမာ္ဒယ္အသစ္ေတြ မထုတ္ႏိုင္ေတာ့တာ ေၾကာင့္ အားနည္းလာရပါတယ္”ဟု ၎က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ “ယခု ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွာ iPhone နဲ႔ iSO 7 အသစ္ေတြ ထြက္ရွိေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ Apple အေနနဲ႔ ၎ရဲ႕ ေစ်းကြက္ကို ျပန္လည္လႊမ္းမိုးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္”ဟုလည္း ၎က သံုးသပ္ခဲ့သည္။

iPhone အေနျဖင့္ အရာရာတိုင္းမွာ အဆိုးဘက္ကို ဦးတည္ေနသည္မဟုတ္ပါ။ ယခုႏွစ္အတြက္ စုစုေပါင္း ေပးပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ဖုန္းအေရအတြက္ ၃၁ ဒသမ ၂ သန္းခန္႔ရွိခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၂၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့သည္ဟုလည္း ၎ကေထာက္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ iOS မွာမူ ယမွန္ႏွစ္တြင္ ၁၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ၁၃ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ဒုတိယပတ္ကာလတြင္ Android စမတ္ဖုန္းမ်ား ေပးပို႔ေရာင္းခ်သည့္ပမာဏမွာ ၁၈၇ ဒသမ ၄ သန္းရွိခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ယခုႏွစ္ဒုတိယတာကာလအတြင္း စမတ္ဖုန္းအားလံုး၏ ေရာင္းအားမွာ ၂၃၆ ဒသမ ၄ သန္းခန္႔ရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔ ၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ Android စမတ္ဖုန္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ယင္းသို႔ေရာင္းခ်ရသည့္ Android စမတ္ဖုန္းပမာဏအား ယမန္ႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ ပါက ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေရာင္းခ်ရသည့္ Android စမတ္ဖုန္းထုတ္လုပ္သူမ်ားတြင္ Samsung မွာ အႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္၏ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအား လႊမ္းမိုးထားၿပီး ဖုန္းအလံုးေရ ၇၃ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္ သည္ဟု သိရသည္။ ယင္းသို႔ေအာင္ျမင္ရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုမွာ ေမာ္ဒယ္အသစ္မ်ား မၾကာခဏထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယႏွစ္၀က္တာကာလတြင္ Samsung Galaxy S4 အား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

အျခားေသာ Android ထုတ္လုပ္သူမ်ားမွာ LG, Lenovo, Huawei ESifh ZTE တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး ေစ်းကြက္၏ ၅ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကား ေနရာယူထားၾကသည္။

Window ဖုန္းမ်ားမွာမူ ဒုတိယႏွစ္၀က္တာကာလ၌ ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည့္ စမတ္ဖုန္းျဖန္ျ႔ဖဴးမႈအားလံုးတြင္ရာခိုင္ႏႈန္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယႏွစ္၀က္တာကာလတြင္ ၈ ဒသမ ၇ သန္းခန္႔ရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

သို႔ေသာ္ Window ဖုန္းမ်ားမွာ စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္၏ ၃ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိသာ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသးသည္။ ၎၏ေနာက္တြင္ BlackBerry မွာ ၂ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္တြင္ ရပ္တည္ေနသည္ဟု IDC မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
Mizzima - News in Burmese