ေပက်င္းရွိ တိန္ယန္အန္မင္ရင္ျပင္အလွဆင္စရိတ္မ်ား၍ ကန႔္ကြက္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/30/2013 01:23:00 PMအမ်ိဳးသားအားလပ္ရက္ မတိုင္မီ ေပက်င္းၿမိဳ႕ တိန္ယန္အန္ မင္ရင္ျပင္၌ အလြန္ႀကီးမားေသာ ပန္းအိုးႀကီးတစ္လုံးကိုေနရာခ် ထားမႈအား သတင္းစာ၌ ၎၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပခဲ့ ရာ တ႐ုတ္အင္တာနက္အသုံး ျပဳသူမ်ားက စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ အျပင္းအထန္ေဝဖန္ခဲ့ ၾကသည္။စိတ္ကိုလွည့္စားေသာ အ လြန္ႀကီးမားေသာ ရဲရဲေတာက္အ နီေရာင္အိုးႀကီး၏အေပၚတြင္ ႀကီး မားေသာ ပန္းအတုမ်ား၊ မက္မြန္ သီးအတုမ်ားအား ရင္ျပင္ထဲ၌ ယခုအပတ္အတြင္း တပ္ဆင္ထား ခဲ့သည္။ ထိုရင္ျပင္မွာ တ႐ုတ္ နိုင္ငံ၏ သေကၤတေနရာတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ဤပန္းအိုး၏ကုန္က်စရိတ္ မွာ ယြမ္ ၅၇၀၀၀၀(ေဒၚလာ ၉၃၀၀၀)ျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္ႏွစ္က ယြမ္ ၈၀၀ဝသာကုန္က်ခဲ့သည္ဟု အဆိုပါ ေပက်င္းလူငယ္သတင္း စာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဤကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ပတ္ သက္၍တ႐ုတ္အင္တာနက္အ သုံးျပဳသူမ်ားအၾကား၌ ေဝဖန္မႈ မ်ားေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ သို႔ရာ တြင္ ေပက်င္းၿမိဳ႕တစ္ခြင္၌ အမ်ိဳး သားေန႔အသုံးျပဳထားေသာ ပန္း အေရအတြက္မွာ ယခင္ကထက္ ထက္ဝက္သာရွိသည္ဟုဆိုသည္။''အခြန္ထမ္းမ်ား၏ေငြေၾကး ကိုဘယ္သူက သုံးစြဲခြင့္ျပဳခဲ့သ နည္း''ဟု ဆီနာေဝဘိုတြစ္တာတစ္ ဦးက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။အျခားတြစ္တာအသုံးျပဳ သူတစ္ဦးက ဤ ၅၇၀၀၀ဝေသာ ေငြကို ဤထက္ေကာင္းေသာေန ရာ၌အသုံးျပဳသင့္သည္ဟု ေဖာ္ၿပ ခဲ့သည္။

အစီရင္ခံစာ၌ေဖာ္ျပသည္ မွာ ပန္းအိုးအေသး ၈၀၀၀၀ဝကို အသုံးျပဳခဲ့ပါက ယခင္ႏွစ္ ယြမ္ ၁၀၀၀၀၀၀ ကုန္က်ခဲ့သည္ဟုႏွိုင္း ယွဥ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
တ႐ုတ္သမၼတသစ္ရွီက်င့္ ပင္က အစိုးရ၏ အလဟႆကုန္ က်စရိတ္ကိုေလၽွာ့ခ်သြားရန္ လႈံ႔ ေဆာ္ခဲ့ေပရာ အစိုးရအေဆာက္ အအုံသစ္မ်ားေဆာက္လုပ္မႈႏွင့္ အလွဆင္မႈကိစၥမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရအရာရွိမ်ား က အလြဲသုံးစားျပဳမႈမ်ား၌ အသုံး မဝင္သည့္ အေဆာက္အအုံစီမံ ကိန္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

တ႐ုတ္အေရွ႕ပိုင္းနယ္ေၿမ တစ္ခု၌ ေရပန္းထုတ္ေနသည့္ေၾကး ႐ုပ္ငါးတစ္ခုကို သြန္းလုပ္ခဲ့ရာ ယြမ္ ေငြသန္း ၇ဝကုန္က်ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ယခုအပတ္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ရာ အစိုး ရ၏ေငြေၾကးျဖဳန္းတီးမႈအေပၚ လူထုက ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကသည္။
Yangon Media Group