အမ်ဳိးသားမ်ား ကာမစိတ္ ေလ်ာ့က် လာေသာအခါ ျဖစ္ေလ့႐ွိေသာ လကၡဏာမ်ား (အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွဖတ္ပါ)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/30/2013 01:59:00 PM
ေရႊပိေတာက္ေဆး႐ံု ဆီးလမ္းေၾကာင္းအထူးကုပါရဂူ၏႐ွင္းျပခ်က္အရအမ်ဳိးသားမ်ားကာမစိတ္ေလ်ာ့ၾက ျခင္းဆိုသည္မွာလိင္ဆက္ဆံေသာသူမ်ားကာလၾကာ႐ွည္စြာကာမစိတ္ေလ်ာ့နည္းျခင္း(သို႔)ကာမစိတ္မ႐ွိျခင္းကိုေခၚပါသည္။ကာမစိတ္ေလ်ာ့နည္းသြားလွ်င္အမ်ဳိးသားမ်ား၏က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ကာမစိတ္ေလ်ာ့နည္းျခင္းလကၡဏာကိုသိ႐ွိပါကအခ်ိန္မီကုသမႈခံယူသင့္ပါသည္။
အမ်ဳိးသားမ်ားကာမစိတ္ေလ်ာ့က်ျခင္း၏လကၡဏာမ်ား
အမ်ဳိးသားမ်ားကာမစိတ္ေလ်ာ့က်ျခင္းမွာကာမစိတ္ဆႏၵလံုးဝမ႐ွိျခင္းႏွင့္လိင္ဆက္ဆံခဲ့လွ်င္လည္းစိတ္မအီမသာျဖစ္ကာေပ်ာ္ရႊင္မႈမ႐ွိျခင္း၊စိတ္ညစ္ရျခင္း၊ကာမစိတ္ဆႏၵကိုျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ျခင္းႏွင့္ျငင္းဆန္ျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္ပါသည္။အခ်ဳိ႕လူနာ႐ွင္မ်ားသည္လိင္ဆက္ဆံမႈကိုဝန္မခံျခင္းမွာဝမ္းနည္းေသာစိတ္ကိုေလ်ာ့ၾကေစေသာနည္းလမ္းျဖင့္မိမိကိုယ္ကုိကာကြယ္ၾကသည္။
ကာမစိတ္ေလ်ာ့ၾကေသာလူနာသည္ကာမစြမ္းအားအဟန္႔အတား႐ွိေသာလူနာထက္ပို၍ေဒါသထြက္ လြယ္ေပ်ာ့ညံ့ၿပီးမိမိကိုယ္ကုိပို၍ကာကြယ္ၾကသည္။
ကာမစိတ္ေလ်ာ့ၾကျခင္းသည္စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း၊စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းႏွင့္အျမဲဒြန္တြဲေနတတ္သည္။ကာမစိတ္ ေလ်ာ့ၾကေသာလူနာသည္ကာမစိတ္အထြတ္အထိပ္မေရာက္ေသာသူႏွင့္စိတ္လႈပ္႐ွားမႈအေႏွာက္အယွက္႐ွိ ေသာသူထက္ပို၍ေခါင္းမာၿပီးေရာဂါလကၡဏာအလြန္ဆိုးဝါးသည္။
ကာမစိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းရင္းမွာမ်ားေသာအားျဖင့္မိမိ၏ေနထိုင္မႈေပၚတြင္ စိတ္ပ်က္ျခင္းႏွင့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္း၊လုပ္ငန္းအဆင္မေျပျခင္း၊လူမႈဆက္ဆံေရးအဆင္မေျပျခင္း၊အိမ္ ေထာင္ေရးပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္စိတ္က်ဥ္းၾကပ္ျခင္း၊ဝမ္းနည္းျခင္း၊စိတ္အလိုမက်ျခင္းျဖစ္ၿပီးကာမစိတ္မ်ားက်ဆင္းေစပါသည္။
ေရႊပိေတာက္ေဆး႐ံုဆီးလမ္းေၾကာင္းအထူးကုပါရဂူ၏႐ွင္းျပခ်က္အရအခ်ဳိ႕လူနာ႐ွင္မ်ားသည္ကာမစိတ္ေလ်ာ့က်ျခင္း၊လိင္တံမၾကြျခင္း(သို႔)လိင္တံၾကြေသာ္လည္းမမာျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ပါသည္။သို႔ေသာ္အခ်ဳိ႕ေသာလူ
နာ႐ွင္မ်ားတြင္ကာမစြမ္းအားပံုမွန္႐ွိပါသည္။ထို႔ေနာက္ကာမစိတ္၏တံု႔ျပန္မႈကိုမထိခိုက္ဘဲပံုမွန္အတိုင္းလိင္ဆက္ဆံမႈျပဳလုပ္ႏို္င္ပါသည္။လိင္ဆက္ဆံသည့္အခ်ိန္တြင္လည္းကာမစိတ္အထြတ္အထိပ္ေရာက္ျခင္းကိုအဟန္႔အ တားမျဖစ္ေစပါ။
ဆီးလမ္းေၾကာင္းမ်ဳိးပြားအဂၤါေရာဂါ႐ွိသူမ်ားသည္လိင္ဆက္ဆံခ်ိန္တြင္ပံုမွန္မဟုတ္ေသာတံု႔ျပန္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ဥပမာ-နာတာ႐ွည္ဆီးက်ိတ္ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ကပၸယ္အိတ္အေျမွးပါးေရာင္ရမ္းျခင္း၊ဆီးလမ္း ေၾကာင္းေရာင္ရမ္းျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ထို႔အျပင္ေဟာ္မုန္းဓါတ္မမွန္ျခင္းေရာဂါ၊တကိုယ္လံုးနာတာ႐ွည္   ေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ဖိုဓါတ္ေဟာ္မုန္းထုတ္လႊင့္မႈနည္းျခင္းေၾကာင့္လည္းကာမစိတ္ကိုထိခိုက္ေစပါသည္။ခႏၶာကိုယ္ပင္ပန္းေနေသာအခ်ိန္တြင္လည္းကာမစိတ္ဆႏၵေလ်ာ့က်တတ္ပါသည္။
ၾကာ႐ွည္စြာကာမစိတ္ေလ်ာ့က်ျခင္းသည္လင္မယားၾကား၏ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈကိုထိခိုက္ေစ႐ံုမကခႏၶာ ကိုယ္ႏွင့္အာ႐ံုေၾကာအေျခအေနအလိုက္တုံ႔ျပန္ျခင္းေၾကာင့္အေလးထားၿပီးဂ႐ုစိုက္သင့္သည္။ထို႔အျပင္ခႏၶာ ကိုယ္္က်န္းမာေရးအေျခအေနကိုလည္းအခ်ိန္မီစစ္ေဆးၿပီးေရာဂါလကၡဏာေတြ႔႐ွိပါကလ်င္ျမန္စြာကုသသင့္ပါ သည္။အိမ္ေထာင္သည္မ်ားသည္အသက္အ႐ြယ္ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ်ကာမစိတ္ဆႏၵမ်ားတျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့ က်လာျခင္းသည္ပံုမွန္အားျဖင့္ေရာဂါလကၡဏာမဟုတ္ပါ။

Shwe Paduak ေဆးရံု > အမ်ဳိးသား ေရာဂါမ်ား မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။