ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ ေျမမသိမ္းဟု ကတိျပဳ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/30/2013 01:12:00 PM


ျပည္ပခရီးစဥ္မွ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ (ဓာတ္ပုံ – ေဂ်ပုိင္ / ဧရာ၀တီ)
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရသစ္က လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ဂရုစုိက္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ေျမသိမ္းမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္း သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းထြန္းက ကတိျပဳ ေျပာဆုိသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္ေန႔က က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟုိေကာ္မတီ၏ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္ အစုိးရသစ္ အေနျဖင့္ ေျမသိမ္းမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ တတ္ႏုိင္သမွ် လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းမႈမ်ားကုိ ဟန္႔တားႏုိင္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္း တရပ္ ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ဦး၀င္းထြန္းက ေျပာဆုိသည္။

“ဒီအစိုးရ လက္ထက္မွာေတာ့ ေျမယာသိမ္းတာေတြ မျဖစ္ေအာင္လုပ္သြားမွာပါ။ တတ္ႏိုင္သမွ် သိမ္းဖို႔ မရွိႏိုင္ေအာင္ လုပ္မွာပါ။ ဥပေဒၾကမ္း ကလည္း အမ်ိဳးသား အဆင့္ အေနနဲ႔ ေရးဆြဲတာပါ။ လာမယ့္ႏွစ္ ဧၿပီလမွာ အၿပီး သတ္မယ္။ ဒီထဲမွာက ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာထိပါ လိုက္နာရမယ့္ ဥပေဒေတြ၊ ေျမအသံုးခ်မႈေတြ ပါမယ္။ အရင္က မရွိခဲ့ေတာ့ လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ခဲ့တယ္။ ဥပေဒေတြ ရွိေပမယ့္ နည္းစနစ္ပိုင္း အားနည္းလို႔ ျဖစ္လာတာဆိုေတာ့ ဒီဥပေဒက အေကာင္းဆံုး ထိန္းႏိုင္ မွာပါ”ဟု ဦး၀င္းထြန္းက ဆုိသည္။

အစုိးရက ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈ ဟန္႕တားႏုိင္မည့္ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ ပညာရွင္မ်ားကို အကူညီေတာင္းခံထားေၾကာင္း သိရွိရ သည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ လယ္ေျမ ႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္က အစိုးရထံ တင္ျပ ထားသည့္ ေျမသိမ္းဆည္းမႈ အမႈေပါင္း ၇၄၅ ခုကို ျပန္လည္ စစ္ေဆး လ်က္ရွိၿပီး အမႈမ်ားကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးၿပီး ပါက မူလ ပုိင္ရွင္ျပည္သူမ်ားထံ ျပန္လည္ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္တပ္က သိမ္းထည္း ထားေသာ ေျမဧက ၃၈၀၀၀ ကုိ မူလပုိင္ရွင္ထံ ျပန္လည္ ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ ဒီတႏွစ္အတြင္း ျပန္ေပးႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားတယ္။ ေနာက္ပိုင္းလည္း ဒီလိုေျမသိမ္းတာေတြ နည္းေအာင္ ဖြဲ႕စည္း ထားတဲ့ ေကာ္မတီေတြကေန လုပ္မယ္။ ျဖစ္လာရင္လည္း ေျဖရွင္းေပးမယ္။ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ထြက္လာရင္ လည္း အဲဒီတိုင္း လုပ္သြားမယ္”ဟု ဦး၀င္းထြန္းက ေျပာသည္။

အစုိးရက ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္းက ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္မ်ား အျဖစ္ အစုိးရ၀န္ႀကီးမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ဧရာ၀တီ