ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းက ေျမေစ်းႀကီးျမင့္မႈအတြက္ အေျဖလား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/10/2013 11:35:00 AM


ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဆမတန္ႀကီးျမင့္လ်က္ရွိသည့္ ေျမေစ်းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ တစ္ေပပတ္လည္ႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္ကာ ထိန္းခ်ဳပ္မည့္အစီအစဥ္သည္ ျဖစ္ေပၚေနေသာေစ်းကြက္အရ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ နည္းပါးလြန္းေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္သည္။

ေျမေစ်းႏႈန္း အဆမတန္ႀကီးျမင့္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ တစ္ေပ ပတ္လည္ေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားကို အစိုးရကသတ္မွတ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္သြားမည္ဟု ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက ၾသဂုတ္လအတြင္းက ဆိုသည္။

သဟဇာတမျဖစ္
ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ၀ယ္လိုအား မမွ်တမႈေၾကာင့္ ရွိသင့္ရွိထိုက္သည့္ေစ်းႏႈန္းမ်ားထက္ အဆမတန္ ေစ်းျမင့္တက္ လ်က္ရွိေသာ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမွ ေဆာင္ရြက္လာမည့္ တစ္ေပပတ္လည္ႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္ေဆာက္ရြက္ျခင္းသည္ သယဇာတမျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးၾကည္ျမင့္(လသာ)က “ဒီလို ေဆာင္ရြက္တာဟာ ေစ်းကြက္အတြင္းမွာလိမ္လည္ ေရာင္းခ် တာေတြပဲ ရွိလာမယ္။ သတ္မွတ္ႏႈန္းအတိုင္း ေစ်းကြက္က လိုက္လာမွာမဟုတ္ဘဲ အခြန္ေရွာင္သလို မ်ဳိးပဲ ျဖစ္ေနမွာပဲ”ဟု ေျပာသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္ ဦးတင္သန္းဦးက “ ဒီလိုသတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ေတာ့ ေျမေစ်းက် ေအာင္ လုပ္လို႔ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေစ်းကြက္၀ယ္လုိအားနဲ႔ ေရာင္းလိုအားက အစိုးရသတ္မွတ္တဲ့ အေပၚမွာ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ စီးပြားေရးအရ ေရာင္းလိုအားနဲ႔ ၀ယ္လိုအားဟာ သူ႔ဟာသူ စီးဆင္းေနတဲ့ သေဘာပါ” ဟု ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အႀကံေပးေကာင္စီ အဖြဲ႔၀င္ ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားႀကီးျမင့္ျခင္းသည္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးအရ ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ၀ယ္လိုအားအေပၚ မူတည္ကာ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ အစုိးရအေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း လံုး၀မလုပ္သင့္ေၾကာင္း ဇူလိုင္လ အတြင္းက က်င္းပသည့္ အိမ္ၿခံေျမဆိုင္ရာေဟာေျပာပြဲတစ္ခုတြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ မည္သည့္အစိုးရမွ ယင္းကဲ့သို႔ ေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ၀င္ေရာက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း မရွိျခင္း ကလည္း ေ၀ဖန္စရာျဖစ္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

ေျမေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈ
အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား တစ္စထက္တစ္စ ျမင့္တက္လာရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိ ျမင့္တက္လာၿပီး စီမံကိန္းနယ္နိမိတ္ေျမယာေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာမူ အဆမတန္ ေစ်းေပါက္လ်က္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။
ေျမေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္လ်က္ရွိသည့္အခ်က္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရပိုင္ေျမမ်ားအား ေရာင္းခ်ရာတြင္လည္း လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသို႔သာ ေရာင္းခ်မႈမ်ားမွာ အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားလက္ထဲ မေရာက္ရွိဘဲ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကလည္း ေစ်းတက္ရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းတစ္ ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။
ဦးတင္သန္းဦးက “နည္းလမ္းရွာရမယ္ဆိုေပမယ့္ မွန္ကန္ဖို႔လိုတယ္။ ေစ်းေတြက အေရာင္းအ၀ယ္ အမွန္ တကယ္ မျဖစ္ဘဲ အဆမတန္ျမင့္မားေနတယ္။ ဒါဟာ သမား႐ိုးက်လား၊ ေနာက္ကြယ္မွ ဘယ္သူေတြက အက်ဳိးအျမတ္ ရွိလို႔ ေစ်းကစားေနတာလားဆိုတာကို အစိုးရက ေဖာ္ထုတ္သင့္တယ္”ဟု ေျပာသည္။
ေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ သာမန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္္းရွင္မ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္မည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမဟုတ္ဘဲ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ ႏွင့္ ၀င္ေငြမျပႏိုင္ေသာသူမ်ား (ေငြမည္းကိုင္ေဆာင္ထားသူ) သာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္လ်က္ရွိသည္။

အခြန္တကယ္ေဆာင္ရန္လို
စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးလွေမာင္က “ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနနဲ႔ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အိမ္ၿခံေျမ အခြန္ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို အမွန္တကယ္ေပးႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ အခုလို ေျမေစ်းေတြ သိန္းေသာင္းနဲ႔ ခ်ိီျဖစ္ေနတဲ့ ေခတ္မွာ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း အမွန္တကယ္အခြန္ေပးေဆာင္ရမယ္ဆိုရင္ တန္႔သြားၾကမယ္”ဟု ေျပာသည္။
ယင္းက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားကို အမွန္တကယ္က်ဆင္းေစလိုလွ်င္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္မည့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဧရိယာမ်ား တိုးခ်ဲ႕လ်က္ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိမႈမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လ်က္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္သာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လ်က္ရွိျခင္း ကလည္း ၿမိဳ႕တြင္း ေစ်းကြက္ကိုတက္ေစသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားက သံုးသပ္သည္။

ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ၾကမလဲ
ကားႏွင့္ႏိုင္ငံျခားေငြေစ်းမ်ားမွာ မူ၀ါဒ တစ္ခုအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ေျပလည္သြားႏိုင္ေသာ္ လည္း ေျမဆိုသည္မွာ Limited ျဖစ္သည့္အတြက္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားကဲ့သို႔ သြင္းအားစု မ်ားမ်ား သြင္းျခင္းျဖင့္ Supply & Demand ကို ထိန္းညိႇရန္ မလြယ္ကူႏိုင္ဘဲ ကိုင္တြယ္ရခက္ခဲႏိုင္ေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။
ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က အစိုးရအေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းထက္ ေျမယာအလြတ္မ်ားကို အမွန္တကယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မည့္သူမ်ား လက္သို႔ေပးျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္ အအံုမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

အိမ္ရာ ေဖာ္ထုတ္မႈ
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီး ျပည့္စံုစြာရရွိေသာ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကသာ ေရရွည္တြင္ ေျမေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈရွိေစေရးအတြက္ အေထာက္ အကူျပဳႏိုင္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။
ဦးရန္ေအာင္က “ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေတြကို အစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ ျပည့္စံုေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္။ လူေတြမွာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားလာရင္ ေျမေစ်းကအလိုလိုက်လာမယ္”ဟု ေျပာသည္။
အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္လာျခင္းသည္ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ သည့္ အခါတြင္လည္း အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုထားၾကသည္။
အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈဒဏ္အား လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အေျခခံလူတန္းစား မ်ားျပားသည့္္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အဓိကခံရလ်က္ရွိၿပီး တစ္ဟုန္ထိုး ျမင့္မားသည့္ေစ်းႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္စထက္တစ္စ ေ၀းလာၿပီး ျဖစ္သည္။

တရား၀င္ထုတ္ျပန္
ယင္းသို႔ မည္သူကိုမွ် အက်ဳိးမျဖစ္ထြန္းေစဘဲ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ႀကီးမ်ားကို အက်ဳိးျဖစ္ေစေသာ ေျမေစ်းႏႈန္း ထားႀကီးမ်ားကို တစ္ေပပတ္လည္ ေျမေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ၿပီးပဲ လုပ္ေဆာင္မည္လား၊ ဒါမွမဟုတ္ အစိုးရ သက္တမ္းတစ္၀က္က်န္ခ်ိန္တြင္ မွန္ကန္သည့္္မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္မည္လားဆိုသည္ကို တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထြက္လာမွသာသိႏိိုင္မည္ျဖစ္သည္။
လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လည္ပတ္ထိေတြ႔လ်က္ရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား အျမင္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္လ်က္ရွိေသာ တစ္ေပပတ္လည္ ေျမေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္အား တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ လိုက္သည့္ အခါမွပင္ ေျမေစ်းထိန္းႏိုင္၊ မထိန္းႏိုင္ဆိုသည္ကို သိရလိမ့္မည္။ Source : mizimma

အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္း အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္မွာ အရွိန္အဟုတ္ေႏွးသြားေၾကာင္း စစ္တမ္းတစ္ခုမွ ေဖာ္ျပခဲ့ အာရွပစိဖိတ္ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ပ်မ္းမွ်အိမ္ျခံေျမေရာင္းခ်ရမႈပမာဏမွာ ယခု ၂၀၁၃ခုႏွစ္၏ ဒုတိယ ၃လပိုင္းအတြင္း အရွိန္အဟုန္အလြန္ေႏွးသြားေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္သုေတသနလုပ္ငန္း Jones Land Lasalle မွ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ အာရွပစိဖိတ္ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္ အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ပမာဏမွာ သိသိသာသာက်ဆင္း သြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ဂ်ာကာတာႏွင့္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ပမာဏ ၉ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ၂.၁ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕အတူ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ မနီလာၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈႏႈန္းသာမက ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းသြားခဲ့သလို ကြာလာလမ္ပူတြင္ ေစ်းကြက္ ေအးစက္လ်က္ရွိေနသည္။ ေဟာင္ေကာင္တြင္မူ ပထမသံုးလပိုင္းအတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္တိုးတက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိယသံုးလပိုင္းတြင္ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။


Ref : ေရႊဆဌဂံဂ်ာနယ္