တရက္အတြင္း အမ်ိဳးသား၉၁၉ ေယာက္နဲ ့အိပ္ျပီး စံခ်ိန္သစ္တင္တဲ့အမ်ိဳးသမီး (COPY ႀကိဳက္ေသာ မမ ညိမမ်ား ဒါေတြကို ဖတ္ပဲ ဖတ္ပါ အတုမယူပါနဲ႔).

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/10/2013 08:56:00 AM

အေမရိကန္အမ်ိဳးသမီး Lisa Sparks ဟာ အမ်ိဳးသား ၉၁၉ ေယာက္နဲ ့တရက္အတြင္းမွာအိပ္ျပီး စံခ်ိန္သစ္တင္လို္က္ပါတယ္။ (နာမည္က ျမန္မာစကားလံုးနဲ ့ဆိုရင္ေတာ့ နာမည္နဲ ့လူနဲ ့လိုက္ပါတယ္ေနာ္။ လီဆာစပတ္ခ္)
ဒီျပိဳင္ပြဲမွာ သူနဲ ့တျခားအမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးယွဥ္ျပိဳင္ၾကတာပါ။ အဲဒီႏွစ္ေယာက္ထဲကတေယာက္က ယခင္က အမ်ိဳးသား ၇၅၉ ေယာက္နဲ ့အိပ္ျပီး စံခ်ိန္တင္ထားသူအမ်ိဳးသမီးပါ။ ဒိုင္လူၾကီးေတြအျပင္ ကင္မရာမန္းေျခာက္ေယာက္ကလည္း ဒီျပိဳင္ပြဲကိုေသေသခ်ာခ်ာမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေအာက္က ဒီအံ့ၾသခ်ီးက်ဴးဖြယ္အမ်ိဳးသမီးရဲ ့ဓာတ္ပံုကို ၾကည့္ရင္း အားေပးလိုက္ၾကပါဦး။ဗြီဒီယိုေကာ မၾကည့္ခ်င္ၾကဘူးလား။