ေထာင္တြင္း ႏွစ္ဦးသေဘာတူ လိင္ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ မိန္းမလ်ာအက်ဥ္းသားအား ခြဲျခားထားရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/10/2013 11:40:00 AM


 ၿဗိတန္ႏိုင္ငံ Howard League for Penal Reform အက်ဥ္းေထာင္တြင္ မိန္းမလ်ာ အက်ဥ္းသားတစ္ဦးက ေထာင္တြင္းရွိ အက်ဥ္းသားမ်ားျဖင့္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ လိင္ဆက္ဆံျခင္းအား ကင္မရာမွတ္တမ္းမ်ားမွ တဆင့္ ေတြ႔ရွိရေသာေသာေၾကာင့္ ၎မိန္းမလ်ာ အက်ဥ္းသားအား ခြဲထားရၿပီး စည္းကမ္းျပန္လည္ခ်ထားဖို႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 အဂၤလန္ႏွင့္ ေဝလနယ္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳျခင္းစည္းကမ္းမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
 ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း လိင္ဆက္ဆံမႈ မျပဳရဟု တရားဝင္ ေထာင္စည္းကမ္း သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း လိင္ဆက္ဆံေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးထားျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 လိင္တူဆက္ဆံျခင္းဟာ HIV အပါအဝင္ အျခားေသာ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္တတ္သည့္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ဖို႔ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Source : Daily Mail
ပံုရိပ္(burmesehearts.com)