၁၆ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူေလးတစ္ဦးကို လိင္မႈ က်ဴးလြန္ရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ သည့္ ဟိႏၵဴဂု႐ုႀကီး အဖမ္းခံရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/03/2013 01:04:00 PM


ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ဘာသာေရး ရိပ္သာတစ္ခု၌ ၁၆ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူေလးတစ္ဦးကို လိင္မႈ က်ဴးလြန္ရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ သည္ဟုစြပ္စြဲခံရၿပီးေနာက္ ေက်ာ္ ၾကားေသာ၊ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ခံ
ရေသာ အိႏၵိယဂု႐ုႀကီးတစ္ဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးလိုက္ေၾကာင္း ေဒသခံအရာရွိတစ္ဦးက စက္ တင္ဘာ ၁ရက္တြင္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ေနာက္လိုက္မ်ားစြာကို ဆြဲ ေဆာင္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဟန္ရွိသူဟိႏၵဴ ဂု႐ုမ်ားစြာအနက္တစ္ဦးျဖစ္သူ အာဆာရမ္ဘာပူကို စက္တင္ဘာ ၁ရက္က အင္ဒိုးၿမိဳ႕လယ္တြင္ ဖမ္းမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အသက္ ၇၂ႏွစ္အရြယ္ ဂု႐ုႀကီးကို မိန္းကေလးအား လိင္မႈက်ဴးလြန္ ရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ အ ေနာက္ပိုင္းရွိ ေဂ်ာ့ဒ္ပူရ္ၿမိဳ႕သို႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ သည္။ မိန္းကေလး၏မိဘမ်ား မွာလည္း ၎ဂု႐ုႀကီးကို ကိုးကြယ္ ေနသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံရဲ အရာရွိ အေဂ်းပါးလ္လမ္ဘာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
''ဂု႐ုႀကီးကို သူ႔ကိုစြပ္စြဲထား တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဂ်ာ့ဒ္ပူရ္ရဲ စခန္းသို႔လာေရာက္ေျဖရွင္းဖို႔ ေျပာခဲ့ေပမယ့္ သူက်န္းမာေရး မေကာင္းလို႔ ေနာက္ထပ္အခ်ိန္ ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္''ဟု ရဲ တပ္ဖြဲ႕ကလည္း အခြင့္အေရးေပး ခဲ့ေသာ္ေၾကာင္း ေဂ်ာ့ဒ္ပူရ္မွ ဒုရဲ မင္းႀကီးလမ္ဘာက ေအအက္ဖ္ ပီသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မုတ္ဆိတ္ျဖဴဂု႐ုႀကီး ၎ အေပၚစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ပယ္ခ်ခဲ့ ၿပီး နိုင္ငံေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ႀကံ စည္မႈဟုဆိုသည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ ရာတိုက္ခိုက္မႈမွာ ဩဂုတ္ ၂၅ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က အာဆာရမ္သည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ ရာတိုက္ခိုက္ခံရသူ မိန္းကေလး ၏မိဘမ်ားအပါအဝင္ေနာက္ လိုက္မ်ားအတြက္ တရားက်င့္ ရိပ္သာတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ေပးေန ခဲ့ခ်ိန္ျဖစ္သည္။

သမီးျဖစ္သူတြင္ မေကာင္း ဆိုးဝါးဝိညာဥ္မ်ားပူးဝင္စြဲကပ္ေန ၿပီး ၎အေနျဖင့္ သမီးျဖစ္သူ ႏွင့္ ႏွစ္ဦးတည္းေတြ႕ရန္လိုအပ္ ေၾကာင္း ဂု႐ုက မိန္းကေလး၏မိဘမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဂု႐ုႀကီးအခန္းကို မိန္းကေလး တစ္ဦးက ခိုးဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ရက္ၾကာ ဂု႐ုႀကီးက ၎အား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားရန္ အားထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း မိန္းကေလး က ၎၏မိဘမ်ားကိုတိုင္သည္။ မိန္းကေလးမိသားစုက ဂု႐ုႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ရန္ႀကိဳးစားေသာ္ လည္း ဂု႐ုက အေတြ႕မခံသျဖင့္ ရဲကိုတိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲအရာရွိတစ္ဦးကေျပာခဲ့သည္။


From : ..YMG