အမို်းသမီးတို့၏ မို်းေအာင္နိုင္စြမ္းကို ထိခိုက္ေစသည့္ အံ့ဖြယ္အနၱရာယ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/03/2013 10:37:00 AM


ပလတ္စတစ္နဲ့ အလွကုန္ ပစၥည္းေတြထဲမွာ ေတြ့ရတတ္တဲ့ သားလိတ္ (phthalates) ဓာတ္နဲ့ ထိေတြ့မႈဟာ အမို်းသမီးေတြကို ကိုယ္၀န္ရရိွဖို့ ပိုမို ခက္ခဲေၾကာင္း ဟားဗတ္ေလ့လာမႈ အသစ္ တစ္ခု အရ သိရပါတယ္။ ေလ့လာသူေတြက ဖန္ျပြန္သေနၶသားနည္းနဲ့ ကေလးယူရတဲ့ အမို်းသမီး၂၃၁ ဦးရဲ့ ဆီးကို စစ္ေဆးခဲ့ျပီး သားလိတ္ထိေတြ့မႈ ပမာဏကို ေလ့လာခဲ့ရာ အင္ဒိုခရိုင္းစနစ္ကို ထိခိုက္ေစတဲ့ အဲဒီဓာတ္ေတြကို အဲဒီ အမို်းသမီး အားလံုးနီးပါးမွာ ေတြ့ရိွခဲ့ရေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။ အမို်းသမီးေတြ အသံုးမ်ားတဲ့ ဆပ္ျပာ၊ ရွမ္ပူ၊ ကိုယ္တိုက္ ဆပ္ျပာရည္နဲ့ တစ္ကိုယ္ေရသံုး သန့္ရွင္းေရး ပစၥည္းေတြမွာ သားလိတ္ အဆင့္ ပါ၀င္မႈ ျမင့္မားေၾကာင္း သိရျပီး ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အမို်းသမီးတစ္ဦးဟာ ေန့စဥ္ သူ့ခနၶာကိုယ္ေပၚမွာ ဓာတုပစၥည္း ၅၁၅ မို်းခန့္ တင္ေလ့ရိွေၾကာင္း လတ္တေလာ ေလ့လာမႈအရ သိရပါတယ္။
သားလိတ္ဓာတ္နွင့္ မို်းေအာင္နိုင္စြမ္း ထိခိုက္မႈ
* ဗီနိုင္း ပလတ္စတစ္ထဲမွာ ေတြ့ရတဲ့ သားလိတ္ဓာတ္နဲ့ ထိေတြ့မႈ အျမင့္မားဆံုးအမို်းသမီးေတြဟာ ထိေတြ့မႈ အနည္းဆံုးသူေတြနဲ့ ယွဥ္ရင္ သေနၶတည္နိုင္ေျခ နွစ္ဆ ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း သိရပါတယ္။
* အမို်းသမီးေတြရဲ့ သားလိတ္ ထိေတြ့မႈ ျမင့္မားေလေလ၊ သားဥအိမ္ရဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ထိခိုက္ေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။ အမို်းသားေတြကို အေစာပိုင္း ေလ့လာမႈအရ ေဟာ္မုန္း ထိခိုက္ေစတဲ့ ဓာတုပစၥည္းေတြဟာ သုက္ေကာင္ အရည္အေသြးနဲ့ ပမာဏကို ေလ်ာ့က်ေစသလို အမို်းသမီးေတြရဲ့ မို်းဆက္ပြား က်န္းမာေရးကိုလည္း ထိခိုက္ေစပါတယ္။ အီစထရိုဂ်င္ အတုကဲ့သို့ ျပုမူေသာ သားလိတ္ဓာတ္ ''ဒီဓာတုပစၥည္းေတြက အီစထရိုဂ်င္ လက္ခံရာ စင္တာေတြမွာ အင္ဒိုခရိုင္း အဟန့္အတား အျဖစ္ ျပုမူပါတယ္၊ အေျခခံအားျဖင့္ ေျပာရရင္ အီစထရိုဂ်င္ အတုလိုမို်း ျပုမူပါတယ္''လို့ ေဟာ္မုန္း ကုသမႈ ေဒါက္တာေဂါ့တ္ဖရိုက္ က ဆိုပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ သားလိတ္ဟာ အီစထရိုဂ်င္နဲ့ ပရိုဂ်က္စီရုန္း ေဟာ္မုန္း အၾကား ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈကို ဟန့္တားေပးတာေၾကာင့္ အမို်းသမီးေတြမွာ မို်းေအာင္နိုင္စြမ္းကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။ အမို်းသမီးေတြကို အေစာပိုင္း ေလ့လာမႈအရ သားလိတ္ဓာတ္ဟာ မို်းေအာင္နိုင္စြမ္း ထိခိုက္မႈ၊ ကိုယ္၀န္ပ်က္က်တာနဲ့ ဆက္စပ္မႈ ရိွတယ္လို့ သိရပါတယ္။ သားလိတ္ဓာတ္က အီစထရိုဂ်င္နဲ့ တည္ေဆာက္ပံု တူျပီး ခနၶာကိုယ္က အလြယ္တကူ စုပ္ယူနိုင္တာေၾကာင့္ မို်းေအာင္နိုင္စြမ္း က်ဆင္းတတ္ပါတယ္။ သားလိတ္ဓာတ္ကို ေရွာင္ရွားနိုင္ရန္ ပလတ္စတစ္ ခြက္ေယာက္၊ ကေလးကစားစရာ ထည့္တဲ့ ပလတ္စတစ္ခြက္၊ တခို့် ျပုျပင္ထားတဲ့ အစာနဲ့ အေမႊးရနံ့ပါတဲ့ တခို့် အသံုးအေဆာင္ေတြ..စတဲ့ ပလတ္စတစ္ ပစၥည္းအမ်ားစုမွာ သားလိတ္ဓာတ္ ပါ၀င္ေနတတ္ပါတယ္။ သားလိတ္ဓာတ္နဲ့ ထိေတြ့မႈကို ေရွာင္ရွားနိုင္ဖို့ ေအာက္ပါ နည္းလမ္းေတြကို လိုက္နာသင့္ပါတယ္။
* ပလတ္စတစ္ပစၥည္းေတြရဲ့ ျပန္လည္အသံုးျပုနိုင္စြမ္း(Recycling Codes) ကိုၾကည့္ျပီး ျပန္လည္ အသံုးျပုနိုင္စြမ္း ရိွတဲ့အမို်းအစားကို သံုးပါ။
* ပလတ္စတစ္ဘူးေတြ၊ ခြက္ေတြထဲမွာ ပူတဲ့ အစားအေသာက္ေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ မထည့္ပါနဲ့။ အစားအေသာက္ေတြကို ပလတ္စတစ္ခြက္ထဲ ထည့္မယ့္ အစား ဖန္၊ ေၾကြ၊ သတၱု အမို်းအစားကို သံုးပါ။
* ပါ၀င္ပစၥည္းထဲမွာ အေမႊးရနံ့ ပါတဲ့ အမို်းအစားကို ေရွာင္ပါ။ ေလထု သန့္စင္ေစတဲ့ ဖ်န္းေဆးေတြကို ေရွာင္ျပီး သဘာ၀ ေလေကာင္းေလသန့္ကိုပဲ ရယူပါ။
* ျဖစ္နိုင္ရင္ ၾသဂဲနစ္ အစားအေသာက္ေတြကိုပဲ ၀ယ္ယူပါ။ တခို့် ပိုးသတ္ေဆးေတြမွာ သားလိတ္ဓာတ္ ေတြ့ရတတ္တာေၾကာင့္ ပိုးသတ္ေဆး ဖ်န္းမထားတဲ့ ၾသဂဲနစ္ အစားအေသာက္ေတြကို ၀ယ္ယူ စားသံုးသင့္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Swesone