သတင္းမီဒီယာမ်ားကို မေၾကာက္ရန္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို သမၼတေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/03/2013 09:15:00 AM

မိမိတာဝန္ကို ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈရွိရွိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအေနႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ေၾကာက္စရာ မလိုေၾကာင္း ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံလမ္းညႊန္ မွာၾကားသည့္ အခါတိုင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားေလ့ ရွိသည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၎၏ လယ္ေတာအိမ္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) ႏွင့္ ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔က ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

သမၼတႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနႏွင့္ သတင္းကိစၥမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားရွိ ဌာနအသီးသီးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းသည့္ အခါတုိင္း တာဝန္ခံ ေျဖၾကားသူမရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) ၏ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္ကို သမၼတက အထက္ပါ အတိုင္း ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ျပည္သူလူထု သိသင့္သိထိုက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွန္သမွ် ၾကည္ျဖဴလိုလားစြာ ထုတ္ျပန္ေပးရန္၊ ေမးျမန္းသမွ်ကိုလည္း ေျဖဆိုေပးရန္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးမ်ားအျပင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔လည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ညႊန္ၾကားေျပာဆိုထားေၾကာင္း သမၼတက ဆိုသည္။

ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ သတင္းအတည္ျပဳရန္ လုိအပ္ခ်က္အရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားရွိ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းသည့္အခါ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဖုန္းလိုင္းမအားျခင္း၊ တယ္လီဖုန္း လက္ခံေျဖၾကားမည့္သူ မရွိျခင္း၊ ဖုန္းလက္ခံသူမွာလည္း ေျဖၾကားခြင့္မရွိသူ ျဖစ္ေနျခင္း၊ စာျဖင့္ ေမးျမန္းခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပေစလိုျခင္းစသည့္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္လုေနရသည့္ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ား အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း၊ အစိုးရဘက္မွ အတည္ျပဳခ်က္မရ၍ ရသည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ေရးသားရေသာေၾကာင့္ ဘက္လိုက္မႈနည္း၍ မွ်တေသာ သတင္းျဖစ္ရန္ အားနည္းသြားျခင္း၊ တစ္ဖက္သတ္ ေရးထား သည္ဟု စြပ္စြဲခံရျခင္းမ်ား ႀကဳံေနရေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာအားလုံးက တညီတညြတ္တည္း ေျပာဆိုၾကသည္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဝန္ႀကီးဌာနအားလုံးမွ အရာထမ္းမ်ားကို ယင္းဌာနတစ္ခုစီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူမ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထား တာဝန္ေပးႏိုင္ရန္ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိၿပီး ထိုသင္တန္းသားမ်ားကို သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

The Voice