လိုင္စင္မဲ့တ႐ုတ္ႏႈတ္ခမ္းနီမ်ားတြင္ ခဲဓာတ္ပါဝင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/09/2013 04:12:00 PM


တ႐ုတ္ နိုင္ငံလုပ္လိုင္စင္မပါဘဲ ဝင္ေရာက္ လာေသာႏႈတ္ခမ္းနီမ်ားႏွင့္ တရား ဝင္တင္သြင္းေသာ နာမည္ႀကီး တံဆိပ္အတု ႏႈတ္ခမ္းနီမ်ားတြင္ ခဲဓာတ္ပါဝင္မႈျမင့္မားေန၍ အ သုံးျပဳသူမ်ား သတိထားၾကရန္ တနဂၤေႏြေန႔က သတိေပးထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။


 အစားအစာႏွင့္ေဆးဝါးအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးဌာန(FDA)က အႀကံျပဳ စာတစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္မွာ
 ၿမိဳ႕မ်ား၏လမ္းေဘးမ်ား၌ က်ယ္ က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိ ေသာပစၥည္းမ်ားမွာ FDA ခြင့္ ျပဳခ်က္မပါရွိဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
 အဆိုပါပစၥည္းမ်ားတြင္ ေလးလံေသာသတၱဳမ်ား ပါဝင္ေန ၿပီး အထူးသျဖင့္ခဲမ်ားပါဝင္ေန ေၾကာင္း အဆိုပါေၾကညာခ်က္ ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။
 ဤႏႈတ္ခမ္းနီဆိုးေဆးမ်ား မွာ ဌာနသို႔ တရားဝင္ေၾကညာ မထားေသာ တ႐ုတ္မွလာေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အစစ္ကိုတုပ ထားေသာပစၥည္းမ်ားျဖစ္ကာ လမ္း ေဘးေဈးသည္မ်ားက ေရာင္းခ် ေနၾကေၾကာင္း အဆိုပါအႀကံေပး ေၾကညာစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

 အဆိုပါႏႈတ္ခမ္းနီဆိုးေဆး တံဆိပ္မ်ားမွာ Baolishi, Miss Beauty, Shijing, Ling Mei ႏွင့္ Heng Fang တံဆိပ္မ်ားျဖစ္ၾက သည္ဟုဆိုသည္။
 လူႀကီးမ်ားတြင္ ခဲအဆိပ္ သင့္ျခင္းေၾကာင့္ ေသြးတိုးေရာဂါ ျဖစ္ေစနိုင္ၿပီး အဆစ္အမ်က္ကိုက္ ျခင္း၊ သတိေမ့တတ္ျခင္းႏွင့္ အာ႐ုံ စုစည္းမႈအားနည္းျခင္း ျပႆနာ မ်ားျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း FDA က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

 ကေလးမ်ားမွာမူ အာ႐ုံ ေၾကာေရာဂါျဖစ္ပြားနိုင္ေၿခ ရွိ တတ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ဦးေႏွာက္ ဖြံ့ၿဖိဳးမႈကို ထိခိုက္ေစနိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။
 ၤFDA ေျပာၾကားရာတြင္ အဆိုပါပစၥည္းမ်ားအား သိမ္းဆည္း ရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကို အေၾကာင္းၾကား ထားၿပီဟု ဆိုသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤႏႈတ္ခမ္းနီဆိုးေဆးမ်ား နိုင္ငံ တြင္းသို႔ မည္သို႔ဝင္ေရာက္လာခဲ့ သည္ကိုမူ FDA ကမေဖာ္ျပဟု ဆိုသည္။

Yangon Media Group