ေယာက္်ားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းနည္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/09/2013 03:18:00 PM


ေယာက္်ားမ်ားကိုထိန္းနည္း ၄ နည္းရွိသည္။
၁. အစားေကာင္းမ်ားျဖင့္ထိန္းနည္း (အစာအိမ္ကိုထိန္းနည္း)
၂. ပိုက္ဆံကိုထိန္းနည္း
၃. လူကိုထိန္းနည္း
၄. မိမိကိုယ္ကိုယ္ထိန္းနည္း

၁. အစားေကာင္းမ်ားျဖင့္ထိန္းနည္း (အစာအိမ္ကိုထိန္းနည္း)

နံပါတ္တစ္နည္းကိုအသံုးျပဳေသာ မိန္းကေလးသည္ သေဘာထား အျဖဴစင္ဆံုးျဖစ္သည္။ ထိုမိန္းကေလးမ်ဳိးကို အိမ္ေထာင္ဖက္ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ေသာယာက္်ားသည္ ကံေကာင္းေသာသူျဖစ္သည္။ သူမသည္ သူခ်စ္ေသာက္်ားကို လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူမအတြက္ တစ္ခုေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ မိမိ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာ အရသာရွိရွိ ထမင္းေကာင္းဟင္းလွ်ာမ်ားကို မိမိေယာက္်ား အခ်ိန္မွန္မွန္ျပန္လာစားရန္သာျဖစ္သည္။

၂. ပိုက္ဆံကိုထိန္းနည္း

နံပါတ္ႏွစ္နည္းကိုအသံုးျပဳေသာ မိန္းကေလးသည္ လည္လြန္းေသာသူျဖစ္သည္။ ေငြသည္ ေယာက္်ား၏အသက္၊ ေငြသည္ ေယာက္်ား၏မာန၊ ေယာက္်ားမ်ားကိုေငြျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ အထိေရာက္ဆံုးဟု ထင္ျမင္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မိန္းကေလးအမ်ားစုသည္ ဒီနည္းကို ၾကိဳက္ၾကသည္။ သူမ၏မ်က္စိထဲတြင္ ေငြျဖင့္အရာရာကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ၿပီးနိုင္သည္ဟု ျမင္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၃. လူကိုထိန္းနည္း

နံပါတ္သံုးနည္းကိုအသံုးျပဳေသာ မိန္းကေလးသည္ ဆင္ျခင္စဥ္းစားဉာဏ္ နည္းေသာသူျဖစ္သည္။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ကို လြတ္လပ္ခြင့္မေပးဘဲ ၾကိဳးခ်ည္ျပီး ထိန္းခ်ဳပ္ထားခ်င္ေသာ မိန္းကေလးသည္ ဒီနည္းကိုအသံုးျပဳေလသည္။ ဘယ္ေယာက္်ားမွ် မိန္းကေလးတစ္ေယာက္၏ ၾကိဳးဆဲြရာတြင္ လိုက္မကခ်င္ၾက၊ ႏြားဖာၾကဳိးဆဲြျပီး ေစလိုရာေစဆိုတာမ်ဳိးကို မခံခ်င္ၾကေပ။ ဒီနည္းကိုအသံုးျပဳေသာ မိန္းကေလး၏ အိမ္ေထာင္ေရးသည္ ေနဝင္ခ်ိန္နီးကပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင့္ သတိျပဳသင့္သည္။

၄. မိမိကိုယ္ကိုယ္ထိန္းနည္း

နံပါတ္ေလးနည္းကိုအသံုးျပဳေသာ မိန္းကေလးသည္ အသိဉာဏ္ပညာရွိေသာ သူျဖစ္သည္။ ထိုမိန္းကေလးမ်ဳိးသည္ ေလာကၾကီးသည္ မျမဲျခင္းတရား ပိုင္ဆုိုင္ထားသည္ကို ေသခ်ာနားလည္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေယာက္်ားမ်ားကို အစားေကာင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ၊ ေငြေၾကးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လူကိုျဖစ္ေစ အရာရာကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ျပီး မိမိကိုယ္ကိုမထိန္းႏိုင္ပါက လူျဖစ္ရသည္မွာ အဓိပၸာယ္ ကင္းမဲ့လွသည္ဟု ယံုၾကည္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္လွ်င္ မိမိကိုယ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရမည္။ တစ္ပါးသူအတြက္ အသက္ရွင္ေနျခင္းမဟုတ္ပဲ မိမိဘာသာ ရပ္တည္နိုင္ေသာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုရွာနိုင္ေသာ မိန္းကေလးျဖစ္ရမည္။

အရာရာကိုဆင္ျခင္တံုတရားျဖင့္ ခြင့္လႊတ္ေနတတ္ရမည္။ ထိုမိန္းကေလးမ်ဳိး၏ စိတ္သည္ အျမဲတည္ျငိမ္ေနသည္။ မိမိေယာက္်ားသည္ မည္မွ်ပင္ခ်မ္းသာပါေစ ထိုစည္းစိမ္တြင္ သူယစ္မူးမေနေပ၊ မွီခိုမေနေပ။ မိမိလုပ္နိုင္သမွ်၊ ရွာနိုင္သမွ်ကို လုပ္ရင္းဘဝကို ရိုးရိုးရွင္းရွင္းျဖစ္ ကုန္လြန္ေစခ်င္ေသာ မိန္းကေလးမ်ဳိးျဖစ္သည္။

မိမိကိုယ္ကိုယ္အသိတရားျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေသာ မိန္းကေလးမ်ဳိးသည္ မိမိေယာက္်ားက ကိုယ့္ကိုထားခဲ့၊ ခ်စ္သူက ထားခဲ့ပါေစ၊ ျဖစ္လာသမွ်ကို ျပံဳးျပံဳးေလးနွွင့္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာ မိန္းကေလးျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူမ၏အသက္သည္ ေယာက္်ားအတြက္၊ ခ်စ္သူအတြက္မဟုတ္၊ မိမိကိုယ္ကိုယ္အတြက္သာျဖစ္သည္ဟု နားလည္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သင္သည္ ဘယ္လိုမိန္းကေလးမ်ဳိးလဲ
သင္သည္ ဘယ္လိုမိန္းကေလးမ်ဳိးကို လက္ထပ္ယူခ်င္ပါသလဲ။


*** ႏိုင္းႏိုင္းစေန ဟင္းေကာင္းေကာင္းလည္း မခ်က္တတ္ဘူး။ ပိုက္ဆံထိန္းဖို႔ ပိုက္ဆံလည္းမရွိဘူး။ လူကိုလည္း မထိန္းရဲဘူး။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလည္း မထိန္းတတ္ဘူး။ ႏိုင္းႏိုင္းစေန အပ်င္းႀကီးၿပီး အစားႀကီးတယ္

ဟိုး စာေရးစ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ဳိးကာလက ဘာသာျပန္ထားတဲ့စာေလးပါ .. အားလံုး အပ်င္းေျပပါေစ..

ႏိုင္းႏိုင္းစေန