လယ္သမား အခြင့္အေရးဥပေဒ သမၼတ လက္မွတ္ေရးထုိးျပဌာန္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/13/2013 09:16:00 AM
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးနဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားျမွင့္တင္ေရး ဥပေဒကို နုိင္ငံေတာ္သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ဥပေဒအျဖစ္ ျပဌာန္းလိုက္ပါတယ္။

အဲဒီ ဥပေဒမွာ ေတာင္သူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမယ့္ အခ်က္ေတြမပါရွိေပမယ့္ အက်ိဳးစီးပြားကို ဘယ္လိုကာကြယ္ေပးမလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြအတြက္ေတာ့ နည္းဥပေဒမွာ ဘယ္လိုျပဌာန္းသြားမလဲဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္ရအံုးမယ္လို႔ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ လယ္ယာစီးပြားနဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ ဒုတိယတာဝန္ခံ ကိုမ်ိဳးသန္႔က ေျပာပါတယ္။

ဥပေဒမွာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အရင္းအႏွီးရေရးအတြက္ အစိုးရက သင့္တင့္တဲ့ေခ်းေငြေတြနဲ႔ အကူအညီေပးသြားဖို႔၊ လယ္ယာထြက္ကုန္ ေရာင္းခ်တဲ့အခါမွာ သင့္တင့္တဲ့ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ေစ်းကြက္ရရွိဖို႔အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားဖို႔နဲ႔ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈေတြနဲ႔ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့တာေတြ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ကူညီပ့ံပိုးေပးဖို႔ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

မူလဥပေဒၾကမ္းမွာ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ မလိုလားၾကတဲ့ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ဝယ္ယူေရးအဖြဲ႕ဆိုတာ မပါဝင္ေတာ့တဲ့အတြက္ လြတ္လပ္စြာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ဖို႔ အစိုးရက အကူအညီေပးသြားမယ္လို႔ပဲ ပါရွိပါတယ္။

RFA Burmese