လႊတ္ေတာ္၌ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေျဖၾကားရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား အလြတ္က်က္၍ လာေျဖသည့္ပုံစံ ျဖစ္ေန၍ ပညာေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီးအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ျပစ္တင္ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/13/2013 11:27:00 AM

လႊတ္ေတာ္၌ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ ေျဖၾကားရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား အလြတ္က်က္၍ လာေျဖသည့္ပုံစံ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ပညာေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာစန္းလြင္အား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ျပစ္တင္ေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၀) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးႏု၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိးေအာင္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဖုိးေဇာ္၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၅) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဌး၀င္းတုိ႔၏ ပညာေရးက႑ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခအေန၊ ေက်ာင္းအဆင့္ တုိးျမႇင့္ေပးေရး၊ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ေပးေရးတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈမ်ားအား ဒုတိယ၀န္ႀကီး၏ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္ကုိ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ထိုသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းအဆင့္ တုိးျမႇင့္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာစန္းလြင္က "ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ေက်ာင္းမ်ားကုိ အဆင့္တုိးျမႇင့္ေပးႏုိင္ရန္ ပထမဦးစြာ ေက်ာင္းသားဦးေရ၊ နယ္ေျမေဒသ အေျခအေနတုိ႔ကုိ အေသးစိတ္ စိစစ္ၿပီး ပညာသင္ႏွစ္ (တစ္) ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာ ေက်ာင္းအဆင့္ တုိးျမႇင့္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာင္းအဆင့္ တုိးျမႇင့္မႈႏွင့္အတူ ေပၚထြက္လာေသာ လစ္လပ္ေနရာမ်ားအတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ရာထူး တုိးေပးရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္ ထိခုိက္ႏုိင္သည့္အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းသည့္ ေက်ာင္းမ်ားအား အဆင့္တုိးျမႇင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသးေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္လည္း သတ္မွတ္ခြဲတမ္း ခြဲေ၀ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ အစီအစဥ္ မရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းမွ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္မ်ားသုိ႔ တရား၀င္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိသို႔ ဒုတိယ၀န္ႀကီး၏ ေျဖၾကားမႈအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က "ေျပာရမွာအားေတာ့ အားနာတယ္။ ေျပာေတာ့ေျပာရမွာပဲ။ ေက်ာင္းသားေတြ အလြတ္က်က္ၿပီး ေျဖသလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒု၀န္ႀကီး လာေျဖတာလည္း အလြတ္က်က္တာကုိ လာရြတ္ျပသလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ ပထမဦးစြာ ဦးႏုရဲ႕ ေမးခြန္းေပါ့။ .....မႏၲေလး (၁၁)က ဦးစုိးေအာင္၊ ပဲခူး(၂)က ဦးဖုိးေဇာ္၊ ဧရာ၀တီ (၅)က ေဒါက္တာေဌး၀င္း စသည္ျဖင့္ ေဒသရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြ လုိအပ္ခ်က္ေတာင္းတယ္။ တစ္ႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္ပဲ လုပ္ပါတယ္။ လုပ္ပါ။ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ပဲ လုပ္ပါ။ ဒါကုိ မေျပာလုိပါဘူး။ ဒါ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အလုပ္ပဲ။ သုိ႔ေသာ္ မွတ္သားထားရမယ္။ ဒါတက္လာလုိ႔ရွိရင္ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ရမယ္။ ကုိယ့္မွာလက္တံေတြ ရွိတာပဲ။ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးစစ္၊ ခ႐ုိင္ပညာေရးမွဴးစစ္၊ တုိင္းပညာေရးမွဴးစစ္ တကယ္လုိတာလား။ တကယ္လုိတယ္ဆုိရင္ မွတ္ထားမယ္။ ဒီႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္မမီရင္ ေနာင္ႏွစ္ဘတ္ဂ်က္။ အခု အစုိးရအဖြဲ႕ ဘတ္ဂ်က္မတင္ရေသးပါဘူး။ RE ေတာင္ မတင္ရေသးဘူး။ ဘတ္ဂ်က္ပါေအာင္ လုပ္လုိ႔ရတာပဲ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ကေတာ့ ၿပီးသြားၿပီ ထားပါေတာ့။ ခုနက ေျပာသလုိ အခ်ိန္မေရြး အႏၲရာယ္ရွိေသာ ကိစၥမ်ဳိး သဘာ၀ ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပ်က္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးအတြက္ ရန္ပုံေငြရွိဖုိ႔ လုိတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနမွာ ရန္ပုံေငြ ရွိရမယ္။ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ ေဘးဒဏ္ကိစၥျဖစ္ရင္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေပးမယ္။ ၂၄ နာရီအတြင္း လုပ္ေပးမယ္။ ခုနက အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ေက်ာင္းေဆာင္ တကယ္လား။ လက္ေတြ႕သြားၾကည့္။ အႏၲရာယ္ မရွိေအာင္ ခ်က္ခ်င္းျပင္ေပးမယ္။ အသစ္မေဆာက္ ေပးႏုိင္ရင္ေတာင္ အႏၲရာယ္ မရွိေစရဘူး။ ဒီလုိေတာ့ ေျဖဖုိ႔ေကာင္းတယ္။ တစ္ႀကိမ္လုပ္ပါတယ္။ အဲဒါ ၿပီးသြားပါၿပီ။ မရွိပါဘူး။ တစ္ႀကိမ္ လုပ္ပါတယ္။ မရွိပါဘူးဆိုတာ အလြတ္က်က္ၿပီး လာေျဖေနတာနဲ႔တူတယ္ ဒု၀န္ႀကီး။ အဲဒါေၾကာင့္ ေနာင္လာေျဖတဲ့ အခါမွာ ခုနကလုိ လုပ္ပါ။ အရင္တစ္ခါ တုန္းကလည္း အရိပ္အျမြက္ သင္ေပးလုိက္ၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဟုတ္ၿပီေနာ္။ အဲဒီလုိေလးေတြ။ မိမိရဲ႕လုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ နားလည္ၿပီးမွ စနစ္တက် လုပ္ေပးဖုိ႔ လုိတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေတြကလည္း မွတ္သားထားပါ။ ဘတ္ဂ်က္မွာထည့္ဖို႔ မွတ္သားထားပါ" ဟု ေျပာၾကားသည္။

Eleven Media Group