ဓာတ္မတည့္မွဳၿဖစ္ေစၿပီး ပန္းနာရင္က်ပ္ထေစေသာ အရာမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/13/2013 02:17:00 PM


ေခ်ာင္းဆိုးတာ၊အသက္ရွဳက်ပ္တာနဲ႕ခြ်ဲထတာ စတာေတြကိုမၾကာခဏခံစား
ေနရပါသလား။ဒီေ၀ဒနာေတြကဓာတ္မတည့္မွဳနဲ႕ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါထတာ
ရဲ႕အၿဖစ္မ်ားတဲ့လကၡဏာေတြၿဖစ္ပါတယ္။ဓာတ္မတည့္မွဳနဲ႕ပန္းနာရင္က်ပ္
ေရာဂါလကၡဏာေတြကိုေရွာင္လြဲဖို႕ေအက္ပါအရာေတြကိုေရွာင္ရွားဖို႕လိုပါ
တယ္။

ပိုးဟပ္နွင့္ အၿခားအိမ္ရွိအင္းဆက္မ်ား

အသန္႕ရွင္းဆံုးအိမ္ေတြမွာေတာင္ပိုးဟပ္၊ယင္ေကာင္၊မွတ္ စတဲ့ အေကာင္
ေတြရွိတတ္ပါတယ္။ဒီအင္းဆက္ပိုးေတြကထြက္တဲ့ေခ်းေတြက အသက္ရွဴ
လမ္းေၾကာင္းအေပၚမေကာင္းတဲ့သက္ေရာက္မွဳၿဖစ္ေစၿပီး ဓာတ္မတည့္မွဳ
ၿဖစ္တတ္ပါတယ္။
ဘယ္လိုေရွာင္ရွားရမလဲ--ၾကမ္းခင္းနဲ႕ဘံုပိုက္ေခါင္းေတြကိုသန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္
ေအာင္ထားၿပီးအိမ္ထဲကိုအင္းဆက္ပိုးေတြမ၀င္ေရာက္ေအာင္ကာကြယ္ပါ။အံ
ဆြဲ၊ဘီဒိုနဲ႕အၿခားမည္းေမွာင္တဲ့အခန္းေထာင့္လိုေနရာမ်ိဳးမွာအင္းဆက္ေတြ
ကပ္ညွိေနနိုင္တဲ့အတြက္မၾကာခဏသန္႕ရွင္းေရးၿပဳလုပ္ၿပီးအင္းစက္ေခ်းေတြကိုဖုန္စုပ္စက္နဲ႕ဖယ္ရွားသန္႕စင္ပါ။

ဖုန္မွဳန္မႊားမ်ား

မဖိတ္ေခၚပဲ၀င္လာတဲ့အင္းဆက္ပိုးေတြကေသးငယ္လြန္းတာေၾကာင့္အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းၿပသနာကိုၿဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။ဖုန္မွဳန္မႊားေတြကအေရၿပား
ဆဲလ္ေတြကိုစားၿပီးသူတို႕ရဲ႕မစင္နဲ႕ခႏၱာကိုယ္အစိတ္ပိုင္းတစ္ခ်ိဳ႕ကိုခ်န္ထား
ခဲ့ပါတယ္။အဲဒီအရာေတြနဲ႕ထိေတြ႕ရွဴရွိက္မိတဲ့အခါဓာတ္မတည့္မွဳၿဖစ္ေစၿပီး
ပန္းနာရင္က်ပ္လကၡဏာေတြၿဖစ္ေပၚလာတတ္ပါတယ္။
ဘယ္လိုေရွာင္ရွားရမလဲ--ခန္းစီး၊လိုက္ကာ၊ၾကမ္းခင္း၊အိမ္တြင္းပရိေဘာဂ
ပစၥည္းေတြကိုဖုန္သုတ္ပါ။အိပ္ရာခင္းကိုတစ္ပတ္တစ္ခါေလွ်ာ္ပါ။ေခါင္းအံုးနဲ႕
ေမြ႕ရာေတြကိုအၿမဲဖုန္းအုပ္ထားပါ။

အခ်ိဳ႕အစာမ်ား

ေၿမပဲနဲ႕ပုဇြန္လိုအခြံမာငါးေတြဟာဓာတ္မတည့္မွဳကိုၿဖစ္ေစနိုင္သလိုပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါထေစနိုင္ပါတယ္။
ဘယ္လိုေရွာင္ရွားရမလဲ--သင့္ကိုဓာတ္မတည့္မွဳၿဖစ္ေစတဲ့အစာေတြကိုေရး
မွတ္ထားၿပီးေရွာင္ပါ။

မွိဳပိုးမ်ား

သင့္အိမ္တြင္းမွာစိုထိုင္းတဲ့ေနရာဟာသင့္ကိုဓာတ္မတည့္မွဳၿဖစ္ေစနိုင္တဲ့ေနရာပါ။ေရခ်ိးခန္း၊အ၀တ္ေလွ်ာ္တဲ့ေနရာနဲ႕ ေၿမေအာက္ခန္းတို႕ဟာဓာတ္မတည့္မွဳ
ၿဖစ္ေစၿပီးပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါကိုပိုဆိုးေစနိုင္ပါတယ္။
ဘယ္လိုေရွာင္ရွားရမလဲ--နွာေခါင္းစည္းတပ္ၿပီးမွိဳနဲ႕ေရညွိေတြကိုဖယ္ရွားသန္႕စင္ပါ။အိမ္တြင္းစိုစြတ္
တဲ့ေနရာေတြကိုေၿခာက္ေသြ႕ေအာင္ထားပါ။

တိရစၦာန္အညစ္အေၾကးမ်ား

အိမ္ေမြးတိရစၦန္အေမြးအမွ်င္ေတြက အ၀တ္အစားနဲ႕ပရေဘာဂေတြမွာကပ္
ၿငိၿပီးဓာတ္မတည့္မွဳကိုၿဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။အိမ္ေမြးတိရစၦာန္အညစ္အေၾကး
ေတြကအလြန္ေသးငယ္ၿပီးရွုသြင္းမိတဲ့အခါ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းစနစ္ကို
ထိခိုက္ေစနိုင္ပါတယ္။
ဘယ္လိုေရွာင္ရွားရမလဲ--ေခြး၊ေၾကာင္စတဲ့အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ေတြေမြးၿမဴခ်င္
ရင္သန္႕ရွင္းေရးကိုစနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ပါ။ဒါမွမဟုတ္သူတို႕ကိုသီးၿခားေန
ရာထားေပးပါ။

ဇြန္ခိုင္ဦး(ေဆး၀ါးတကၠသိုလ္)
By- Good Health