အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒တာ၀န္ကို ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံထံမွ လႊဲေျပာင္းရယူမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/10/2013 12:00:00 PM
၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒ တာ၀န္ကို ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘ႐ူႏိုင္း ႏိုင္ငံထံမွ လႊဲေျပာင္းရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ားကို ဘ႐ူႏိုင္း ႏိုင္ငံတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ (ယေန႔) ၌ စတင္ျပဳလုပ္ေနၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ ဒုတိယေန႔ အစီအစဥ္တြင္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ပိတ္ပြဲႏွင့္အတူ အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာ၀န္ကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ပူးတြဲျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒တာ၀န္ကို လာမည့္ဇန္န၀ါရီလတြင္ စတင္ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အာဆီယံထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ အစဥ္အလာအရ အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာ၀န္ကို ႀကိဳတင္လက္ခံ ရယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္က အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ စတင္ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒တာ၀န္ ရယူရန္အတြက္ အခ်ိန္ ၁၇ ႏွစ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ၾကာျမင့္မႈသည္ အာဆီယံ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူရန္ အရွည္ၾကာဆံုး ေစာင့္ခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့ ပါသည္။

အာဆီယံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေရွ႕အကၡရာ အစီအစဥ္အတိုင္း အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒တာ၀န္ကို ရယူရျခင္းျဖစ္ကာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒တာ၀န္ ရယူရန္ အခြင့္အလမ္း ေပၚခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနအရ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒တာ၀န္ ေပးသည္ႏွင့္ အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အပါအ၀င္ အာဆီယံႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား အားလံုးကို အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား သပိတ္ေမွာက္မည္ ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒တာ၀န္ကို စြန္႔လႊတ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒တာ၀န္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေပးအပ္ရန္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သေဘာတူခဲ့ ၾကပါသည္။

"၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ အာဆီယံဥကၠဌ ရာထူးကို လႊဲေျပာင္းရယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အခြင့္အေရးသစ္ တစ္ခုအျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့တာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဘက္စံုျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ ဒီမိုကေရစီ တန္ဖိုးေတြနဲ႔ က်င့္သံုးပံု နည္းလမ္းေတြကို ေဖာ္ျပလိုက္တာပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လူေပါင္း သန္း ၆၀ ေနထိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္တဲ့အတြက္ အာဆီယံဥကၠ႒ ရာထူးတာ၀န္ေတြကို ေဆာင္႐ြက္ရင္း ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဆႏၵေတြနဲ႔ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ေတြ ကုန္ခန္းသြားတာမ်ဳိး မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အကူအညီေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အာဆီယံ ဥကၠ႒ရာထူး တာ၀န္ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္" ဟု ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ ေဒၚယဥ္ယဥ္ျမင့္က ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ထုတ္ The Brunei Times သတင္းစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒တာ၀န္ ယူမည့္အေပၚ ေျပာၾကားသည္။

(၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္အတူ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀း ကိုးခုျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္မ်ားအရ သိရသည္။
ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္မည့္ အဆိုပါ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအနက္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္တြင္ (၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲ၊ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ-ဂ်ပန္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၊ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ-ေတာင္ကိုရီးယား ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၊ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ-တ႐ုတ္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ အာဆီယံ-အေမရိကန္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္တြင္ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ+၃ (ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကိုရီးယား) ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၊ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၊ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ-အိႏၵိယ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၊ (၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ-ကုလသမဂၢ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ အစရွိသည္တို႔ ပါ၀င္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအစည္းအေ၀း အားလံုးကို ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ဒါဆရီဘီဂါ၀န္ၿမိဳ႕ရွိ International Convention Center ၌ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဘ႐ူႏုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား ေတြ႕ရစဥ္

Eleven Media Group