ဗုဒၶဂယာ ခရီးသြား အာမခံထားရွိခြင့္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးၿပီးေနာက္ ခရီးသြား အမ်ားစု ထားရွိလာ - Eleven Media Group

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/20/2013 10:39:00 AM


ဗုဒၶဂယာ ခရီးသြား အာမခံ ထားရွိခြင့္ကို ျမန္မာ့အာမခံ လုပ္ငန္းမွ ယခုႏွစ္အတြင္း ျပန္လည္ခြင့္ျပဳၿပီးေနာက္ ခရီးသြား အမ်ားစုမွာ အာမခံ ထားရွိမႈ ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာလွ်င္ ခရီးသြားလာမႈမ်ား ျပဳၾကေၾကာင္း ျမန္မာ့အာမခံ လုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

ဗုဒၶဂယာ ဘုရားဖူးသြားျပည္သူ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ မွာ ဗုဒၶဂယာ ခရီးသြား အာမခံကို ထားရွိေၾကာင္း ဗုဒၶဂယာ ဘုရားဖူး ပို႔ေဆာင္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ သိရသည္။

"ဘုရားဖူးျပည္သူ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္က အာမခံကို ထားရွိၿပီးမွ သြားၾကတာပါ။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း လက္လွမ္းမမီလို႔ မထားၾကတာေတြ ရွိတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ ထားၾကပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာ ဗုဒၶဂယာ ဘုရားဖူး ျမင့္တက္ႏိုင္မယ္လို႔လည္း ခန္႔မွန္းထားတယ္" ဟု ဗုဒၶဂယာ မဇၩိမေဒသ ဘုရားဖူးေစလႊတ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအးက ဆိုသည္။

ဗုဒၶဂယာ ခရီးသြား အာမခံႏွင့္ မကၠာခရီးသြား အာမခံတို႔ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ကတည္းကပင္ ျမန္မာ့အာမခံ လုပ္ငန္းမွ ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ၿပီး ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေတာင္းဆိုေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့အာမခံ လုပ္ငန္းမွ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အာမခံ ထားရွိရာတြင္ ေလယာဥ္ျဖင့္ သြားလာရသည့္ ခရီးသြားအာမခံေၾကး အသြားအျပန္ တစ္ေထာင္၊ ခရီးစဥ္ ႏွစ္ပတ္အတြက္ အာမခံေၾကး တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၅၀ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၁၀ ယူနစ္အထိ ၀ယ္ယူခြင့္ ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။ ႏွစ္ပတ္ထက္ပုိ၍ ေက်ာ္လြန္ပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားအလုိက္ ထပ္ေဆာင္းေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအာမခံ ထားရွိထားသည့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ အာမခံ ထားရွိသည့္ ကာလအတြင္း ခရီးသြားစဥ္တြင္ ထိခုိက္ရရွိလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေသဆုံးလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေသဆုံးပါက တစ္ယူနစ္ ထားရွိသည့္ ခရီးသြားအတြက္ က်ပ္ငါးသိန္း၊ ၁၀ ယူနစ္ ထားရွိပါက ေလ်ာ္ေၾကးက်ပ္သိန္း ၅၀ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ထိခုိက္ဒဏ္ရာ အတြက္မူ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဒဏ္ရာအမ်ဳိးအစား ၇၄ မ်ဳိးအလုိက္ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗုဒၶဂယာ ဘုရားဖူး ျပည္သူမ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္ငါးေသာင္း၀န္းက်င္ ရွိေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ ခုနစ္ေသာင္း ၀န္းက်င္သို႔ တိုးတက္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေအဂ်င္စီမ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံရွိ ဗုဒၶဂယာေဒသသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သြားေရာက္လုိသူမ်ား ႏွစ္စဥ္မ်ားျပားေနၿပီး ဗုဒၶဂယာခရီးစဥ္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးသည့္ ခရီးသြား ေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ သိရသည္။