အ႐ိုးပြေရာဂါႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ မည္သည့္အ႐ိုးက်ိဳးမႈမဆုိ အသက္အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/25/2013 08:45:00 AM


ၾသစေၾတးလ်မွ ေလ့လာသူမ်ား၏အဆုိအရ အ႐ိုးပြေရာဂါႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ မည္သည့္ အ႐ိုးက်ိဳးမႈမဆို အသက္အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။ Garvan Institute မွ ေလ့လာသူမ်ားက အသက္ေျခာက္ဆယ္အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအား အ႐ိုးက်ိဳးၿပီးေနာက္ အရြယ္မတုိင္မီ ေသဆံုးမႈအား ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ထက္သာမက အ႐ိုးက်ိဳးၿပီးေနာက္ အ႐ိုးျပန္က်ိဳးႏုိင္ေျခႏွင့္ အသက္အႏၲရာယ္မည္မွ် တိုးတက္လာသည္တို႔ကိုပါ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုလက္ရွိ၌ အ႐ိုးပြေရာဂါကုထံုး အမ်ားစုမွာ တင္ပါးဆံု႐ိုးႏွင့္ ေက်ာ႐ိုးဆစ္မ်ား က်ိဳးမႈကိုသာ အဓိက အာ႐ံု စုိက္လ်က္ရွိၾကၿပီး ေလ့လာမႈ ရလဒ္မ်ားအရ ယင္းေနရာမ်ား သာမက နံ႐ိုးက်ိဳးျခင္း၊ တင္ပါးဆံု႐ိုးက်ိဳးျခင္း စသည့္အျခားေနရာမ်ားမွ က်ိဳးျခင္းကလည္း အသက္အႏၲရာယ္ ထိခိုက္မႈမွာ အတူတူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ အ႐ိုးက်ိဳးမႈ အေသးစားမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ တင္ပါး႐ိုးႏွင့္ ခါး႐ိုးဆစ္မ်ားက်ိဳးမႈျဖစ္ႏိုင္သည့္ အလားအလာပိုမ်ားလာေစေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလ့လာသူမ်ားက အ႐ိုးပြေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မည္သည့္ အ႐ိုးထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမဆုိ မေပါ့ဆဘဲ စနစ္တက် ကုသသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခဲ့သည္။

အပိန္ေလး
ref:Netdoctor.co.uk
Health Updates Journal