ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ စာသင္ႏွစ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/17/2014 01:40:00 AM


၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ ကုန္ဆံုးရန္ နီးလာ သကဲ့သို႔ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူ တိုင္း၏ အတန္းတင္ စာေမးပြဲ မ်ားလည္း တျဖည္းျဖည္း နီးကပ္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္ တစ္တန္း မလြတ္စတမ္း ေအာင္ပန္း ဆြတ္ခူးႏုိင္ေရး အတြက္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ႀကိဳးစား ေနၾကေပၿပီ။ တစ္ႏွစ္တည္း ဟူေသာ ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ခုအတြင္း စာေက် စာတတ္ ေခ်ာေမာ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးေရးမွာ အေရး ႀကီးသည္။

ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ ေအာင္ျမင္ ေခ်ာေမာစြာ အဆံုးသတ္ သည္ ဆိုသည္မွာ အတန္းတင္ စာေမးပြဲတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖဆိုၾကလ်က္ အမွတ္ ေကာင္းေကာင္း ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေအာင္ျမင္ရန္မွာ သာမန္ ႀကိဳးစား အားထုတ္႐ံု မွ်ျဖင့္ လံုေလာက္ လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ စာက်က္ခ်ိန္ မ်ားမ်ားေပး၍ ေပ်ာ္ပါးခ်ိန္ မ်ားမ်ား ေလွ်ာ့သင့္သည္။

ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူတုိင္း အတြက္ ပြဲမဝင္ခင္ ဤအခ်ိန္သည္ အေရး အႀကီးဆံုး အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ လာမည့္ ႏွစ္လ ၊ သံုးလအတြင္း ေျဖဆိုရမည့္ အတန္းတင္ စာေမးပြဲ အတြက္ ယခုကပင္ အေသအခ်ာ ျပင္ဆင္ ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိက စာသင္ေက်ာင္း မ်ားမွ ေအာင္ခ်က္ ေကာင္းျခင္းမွာ ပြဲမဝင္ခင္ အျပင္က က်င္းပ ဆိုသည့္ စကားအတုိင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ က်က္မွတ္ ၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ တြက္ခ်က္ ၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ေမး ၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျဖ ဆိုေစျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

'' စာသင္ဟူက ၊ က်မ္းထိုမွ်ကို ေတြ႕က မေရွာင္ ၊ ေၾကာင္ပုစြန္စား ၊ ၾကြပ္ၾကြပ္ ဝါးသို႔ '' ဟူေသာ ကဝိအေက်ာ္ ဆရာေတာ္ အရွင္ မဟာရ႒သာရ ၏ မိန္႔မွာခ်က္ အတိုင္း စာကို ေက်ေက် ညက္ညက္ တြက္ခ်က္ သင္အံ ထားျခင္းျဖင့္ စာေမးပြဲ ဟူေသာ အရည္အခ်င္း စစ္ေဆးေသာ အတန္းတင္ စာေမးပြဲကို ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖဆို ေအာင္ျမင္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူတို႔ ေကာင္းမြန္စြာ စာေပ သင္ၾကား ေအာင္ျမင္ေရး တြင္ မိဘမ်ား၏ တာဝန္မွာ မိမိတို႔ သားသမီး မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ေထာက္ပံ့ ျဖည့္ဆည္း ေပးရန္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူမ်ား က မိမိတို႔ ေလ့လာ သင္ယူေနသည့္ စာေပ ပညာရပ္ မ်ားကို ေက်ေက် ညက္ညက္ ေလ့က်က္ သင္အံ ထားၾကရန္ ျဖစ္သည္။ မိဘအပိုင္းက တတ္စြမ္းသမွ် တာဝန္ ေက်ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေပး သကဲ့သို႔ သားသမီးမ်ား ကလည္း မိမိတို႔ တာဝန္ မိမိတို႔ ေက်ပြန္ေအာင္ ႀကိဳးစား ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ မိဘႏွင့္ သားသမီးတို႔ အျပန္အလွန္ တာဝန္ ေက်ပြန္စြာျဖင့္ ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ကို ေက်ာ္လႊား ျဖတ္သန္းျခင္း ျဖင့္ မိဘႏွင့္ သားသမီးတို႔ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ပညာသင္ႏွစ္ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီး ပံုေဖာ္ သြားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ ေရႊရင္ႏွစ္ ျဖစ္ေသာ မိမိတို႔ သားသမီးမ်ား ၏ ပညာေရးကို ေထာက္ပံ့ ျဖည့္ဆည္း႐ံု မက လိုအပ္ေသာ လမ္းၫႊန္မႈ မ်ားျဖင့္ ေဖးမ ကူညီသြားရန္ ႏွင့္ သားသမီးမ်ား ကလည္း မိဘေက်းဇူး အထူး သိတတ္သူမ်ား အျဖစ္ မိမိတို႔ တာဝန္ ျဖစ္သည့္ စာေပ ေလ့က်က္ သင္အံမႈကို အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစား၍ ယခုႏွစ္ အတန္းတင္ စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖဆိုကာ ေပ်ာ္ရႊင္ ၾကည္ႏူးဖြယ္ အားတက္ဖြယ္ စာသင္ႏွစ္ အျဖစ္ ဖန္တီးၾက ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ အားေပး ေရးသား လိုက္ရေပသည္။

( ၁၆-၁-၂၀၁၄ ရက္ ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )
The MYAWADY Daily