ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ က်ပ္သန္း ၇၀၀၀ သမၼတ႐ုံး ေတာင္းခံ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/17/2014 12:00:00 AM


၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ အတြင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ တခု (ဓာတ္ပုံ – ေဂ်ပိုင္ / ဧရာ၀တီ)

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက လက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ က်ပ္သန္း ၇၀၀၀ ကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေတာင္းခံ လုိက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သမၼတ႐ုံး ၀န္ႀကီးလည္းျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ လည္းျဖစ္သူ ဦးသိန္းညႊန္႔က ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ သမၼတ႐ုံး အသုံးစရိတ္အျဖစ္ က်ပ္ သန္း ၁၉၆၅၂ သန္းေတာင္းခံၿပီး ယင္းေငြေၾကးတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ပ္သန္း ၇၀၀၀၊ အာဆီယံ ဥကၠ႒ ရာထူးတာ၀န္ယူ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပရန္ က်ပ္ ၇၃၀၁ သန္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ သန္႔ရွင္း သာယာလွပေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးအတါက္ သုံးစြဲရန္ က်ပ္ ၁၃၄၅ သန္း၊ အာဆီယံ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပရန္ အေဆာက္အအုံမ်ား အတြက္ သုံးစြဲရန္ က်ပ္ ၃၂၇၄ ဒသမ ၂၀၁ သန္း လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပေတာင္းခံျခင္း ျဖစ္သည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေ၀လြင္က ကာကြယ္ ေရး အသုံးစရိတ္ ၂ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ ေတာင္းခံသြားၿပီး ယင္းအသုံးစရိတ္သည္ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရးအေျခအေနကို ငဲ့ကြက္ ေတာင္းခံေသာ ပမာဏျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္သည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ နည္းပါးသည္ ဟု ဆုိႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ယမန္ႏွစ္က ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး ယင္း ပမာဏသည္ တုိင္းျပည္ စုစုေပါင္း အသုံးစရိတ္၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း၊ ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္သည္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အသုံးစရိတ္ထက္ ျမင့္မားေနေၾကာင္း အစုိးရထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ပညာေရး အသံုးစရိတ္သည္ စုစုေပါင္း အစုိးရ အသုံးစရိတ္၏ ၅ ဒသမ ၄၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တုိးျမႇင့္သုံးစြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာ ေရး အသံုးစရိတ္ သည္ ၃ ဒသမ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ၃ ဒသမ ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ တုိးျမႇင့္သြားရန္ ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အစိုးရ၏ စုစုေပါင္းရေငြမွာ က်ပ္ ၁၆၅၄၄ ဒသမ ၆၄၇ ဘီလီယံ၊ စုစုေပါင္း သုံးေငြမွာ က်ပ္ ၁၉၂၉၅ ဒသမ ၂၉၂ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္က က်င္းပသည့္ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀းတြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာ ဆုိထားသည္။
ဧရာ၀တီ