ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ ေကအိုင္အို သေဘာထား ကြဲလြဲဟုဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/17/2014 07:20:00 AM


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ ေကအိုင္အို တို႔ အၾကား သေဘာထား ကြဲလဲြမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ဉာဏ္ႀကီးရွင္မ်ား အဖြဲ႕အစည္းႀကီး (Stimson) က ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တ႐ုတ္-အေမရိကန္တို႔၏ အခန္းက႑ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာကို ႏိုင္ငံေရး မူဝါဒမ်ားဆိုင္ရာ သုေတသီ Yan San က ယင္းသို႔ ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈသည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ဦးတည္ေနၿပီး ေကအိုင္အို ကမူ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ပိုမိုဆႏၵရွိေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ား မရွိႏိုင္ေၾကာင္း ၎က အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာအစိုးရ အေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အဓိက အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အားလုံးႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို အေရးတႀကီး ေဆာင္ ႐ြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

အလားတူပင္ ေကအိုင္အိုကလည္း အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူၿပီးပါ က ႏိုင္ ငံေရး ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္၍ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားကို ျပန္လည္ ထိန္းညႇိရန္ အေျခအေနမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးသြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ရွိ အေနအထားတြင္ အစိုးရ အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား အားလုံး၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျပည့္အဝ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး သာ ျဖစ္သည့္အတြက္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား၊ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အားလုံးပါဝင္၍ အျပန္အလွန္ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက The Voice သို႔ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားအရ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ား ရပ္စဲသြားရန္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အေသအေပ်ာက္၊ အပ်က္အစီး မရွိေစေရးဆိုသည့္ မူဝါဒအတိုင္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ဦးစြာေဆာင္႐ြက္ေလ့ ရွိေၾကာင္း၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲသြားမွ သာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားကို ေခ်ာေမာစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

“အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ေတြမွာ ႏိုင္ငံေရ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပန္လုပ္ရမယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္က ပါၿပီးသားဆိုေတာ့ ေကအိုင္အိုဘက္က စိတ္ပူစရာေတာ့ မလိုပါဘူး” ဟု ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာ ၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး သည္ ျပည္တြင္း အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကို ထိခိုက္ေစ႐ုံ သာမက တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္ တစ္ခု ျဖစ္ လာႏိုင္ေၾကာင္း ၎က အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ဉာဏ္ႀကီးရွင္မ်ား အဖြဲ႕ အစည္းႀကီး (Stimson) ကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ သုေတသန ျပဳလုပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ႀကီး ျဖစ္သည္။

The Voice