ျမန္မာလူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အက္ဥပေဒ အေမရိကန္အမတ္ ေၾကညာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/17/2014 11:19:00 AM


ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ စစ္တပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ ပီပီျပင္ျပင္ တိုးတက္မႈေတြ ေတြ႕ျမင္လာရမွသာ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို အကူအညီေတြ ေပးႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ အက္ဥပေဒကို အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ႏွစ္ဦးက ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႕စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အက္ဥပေဒကို ထင္ရွားတဲ့ ဒီမိုကရက္ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Joe Crowley နဲ႔ ရီပါဘလီကင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Steve Chabot တို႔က ဦးေဆာင္ေၾကညာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီဥပေဒအရ  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ သိသာထင္ရွားတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ထိန္းသိမ္းမႈနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ မေတြ႕ရမခ်င္း စစ္ေရးဆိုင္ရာအကူအညီေတြ ပံ့ပိုးေပးတာ၊ တိုးခ်ဲ႕တာေတြကို တားဆီးထားပါတယ္။ အဲဒီ သိသာထင္ရွားတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြထဲမွာ လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲ၊ စစ္တပ္က လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ျပင္ဆင္ေရး၊ ျမန္မာျပည္သူေတြအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ေနတာေတြ ပေပ်ာက္ေရး၊ အရပ္ဘက္က စီမံဆံုးျဖတ္တဲ့ စစ္တပ္ထူေထာင္ေရးေတြပါ၀င္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ ့အဲဒီတားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္ထဲမွာ အေမရိကန္ စစ္တကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒေလ့လာေရးဌာနက ပို႔ခ်ေနတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္းေတြ၊ အရပ္ဘက္တရားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသင္တန္းေတြနဲ႔ အေရးေပၚ သဘ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ အကူအညီေတြ မပါ၀င္ဘဲ၊ အဲဒီအစီအစဥ္ေတြကိုေတာ့ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖၚသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။

အေမရိကန္အစိုးရဟာ IMET ေခၚ ႏိုင္ငံတကာ စစ္တပ္ပညာေရးနဲ႔ ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္အရ ႏိုင္ငံအမ်ားမွာ စစ္ေရးဆိုင္ရာသင္တန္းေတြ ပို႔ခ်ေပးေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ IMET အစီအစဥ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အခ်ိန္မတန္ေသးဘူးလို႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ Crowley က ေျပာပါတယ္။
RFA