ငါးႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ေနေသာ ၿခံေျမဂရန္ျပႆနာအား သက္ဆုိင္ရာမွ ေျဖရွင္းေပးမႈမရိွေသး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/20/2014 03:01:00 PM


၂၀၁၄ ၊ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္

ျမန္ျပည္ေျမာက္ပုိင္း(ကခ်င္ျပည္နယ္)၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕သစ္ႀကီးရပ္ကြက္၊ ကြင္း/အကြက္အမွတ္(၁၅/၁-၂) ၊ ဦးပိုင္အမွတ္(၁၂၀) ၊ အိမ္အမွတ္(၃၇၃)ႏွင့္ ပက္သက္၍ ၿခံေျမဂရန္ အစစ္အတုျပႆနာအား အျငင္းပြားလ်က္ရိွရာ သက္ဆုိင္ရာ ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ငါးႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္ေသာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ၄င္းျခံေျမဂရန္အစစ္အတုျပႆနာအား ခြဲျခားဆံုးျဖတ္ေပးျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း သိရပါသည္။

တပ္ၾကပ္ႀကီး ေရႊလွထြန္း(၁၉၉၀-ခုႏွစ္ခန္႔) မွစ၍ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးတင္ေအာင္အထိ ခိုင္လံုေသာ စာခ်ဳပ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ျခံေျမဂရန္ပုိင္ဆိုင္ထားတဲ့ ပညာေရး၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚေဌးေဌးစန္းက “ေအးျမသာယာကြက္သစ္ ေဖာ္စဥ္တုန္းက ၿခံေျမဂရန္ပုိင္ဆုိင္ခဲ့သူ တပ္ႀကပ္ႀကီး ေရႊလွထြန္းမွစ၍ အဆင့္ဆင့္ လက္ဆင့္ကမ္း ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ မူရင္းဂရန္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားခဲ့သူမွာ ကၽြန္မ၏ ဖခင္သာျဖစ္ပါတယ္။ (၁၈.၂.၂၀၀၉)ရက္ေန႔တြင္ မိတၱဴကုိင္ မိသားစုတစ္စု ၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ရာမွ မိတၱဴဂရန္တစ္ခု ရိွေနခဲ့မွန္း သိရပါတယ္ရွင္။ အဲဒီ မိတၱဴဂရန္ကိုလည္း ခ႐ိုင္လူႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕သစ္ႀကီးရပ္ကြက္ စာေရးမ ေဒၚဥမၼာၿမိဳင္က (၇.၆.၉၇)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့တာလို႔လည္း သိရပါတယ္ရွင္။ အဲဒီျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ လူႀကီးမ်ားကုိ တိုင္တန္းခဲ့ေသာ္လည္း ျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္ကုိ မေဖၚထုတ္ေပးသည့္အျပင္ ကၽြန္မတို႔မိသားစုအေပၚ အႏၲရာယ္ေတြသာ မ်ားလာခဲ့ရပါတယ္” လို႔ ေျပာျပသည္။

ေဒၚေဌးေဌးစန္းက - ရပ္ကြက္စာေရး ေဒၚဥမၼာၿမိဳင္က “နင္တို႔ မူရင္းဂရန္က ပယ္ဖ်က္ၿပီးသား၊ တရားမ၀င္ေတာ့ဘူး၊ နင္တို႔က သူတို႔ကုိ သြားမေႏွာက္ယွက္နဲ႔၊ ငါကုိယ္တိုင္ ေနခိုင္းထားတာ”လို႔ အိမ္ကုိ လာေျပာပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး မိတၱဴကုိင္ မိသားစုသည္ တပ္မေတာ္မွ အရာရိွအရာခံမ်ားကုိ အိမ္သုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေခၚေဆာင္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ပါတယ္။ မိတၱဴ၀ယ္ယူသူ ဦးမင္းမင္းဦး(ခ)ေမာ္စီမွ အရက္ေသစာ ေသာက္စားၿပီး ညအခ်ိန္ အိမ္သုိ႔ လာေရာက္ ေႏွာက္ယွက္ပါတယ္။ ဦးမင္းမင္းဦး၏ ညီကလည္း ကၽြန္မတို႔ ၿခံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္၍ ႀကိမ္းေမာင္းေျပာဆိုပါတယ္။ ပညာေရးတာ၀န္ျဖင့္ သြားလာရတဲ့ ကၽြန္မကုိလည္း မ်က္ႏွာစိမ္းမ်ား၏ လိုက္လံေႏွာက္ယွက္မႈကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ခံရပါတယ္။ လက္ရိွေနတဲ့ ကၽြန္မတို႔အိမ္ၿခံေရွ႕တြင္လည္း မ်က္ႏွာစိမ္းမ်ားရဲ့ မသကၤာဖြယ္ရာ အျပဳအမူမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႔ရလို႔ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ကုိ တုိင္တန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေကာ္လိပ္ေတာ္အရာရိွ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳက ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးကုိ တုိင္သျဖင့္ ျပည္နယ္ပညာေရး႐ံုးသုိ႔ ေခၚယူကာ ဆူေငါက္ႀကိမ္းေမာင္းျခင္း ခံရ၍ ၀မ္းနည္းစြာ ငိုေႀကြးခဲ့ရပါတယ္လုိ႔ ဆက္လက္ေျပာဆိုပါသည္။

၅ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ အဆိုပါ ၿခံေျမဂရန္ အစစ္အတု အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာအား(၂၀၁၁)ခုႏွစ္စ၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေဇာ္၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ေထြအုပ္၊ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊တို႔ကုိ တုိင္တန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့ ၿခံေျမဂရန္အစစ္အတု ျပႆနာကုိ ခြဲျခားဆံုးျဖတ္ကာ အတုကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္း မရိွသည့္အျပင္ ၄င္းၿခံေျမဂရန္ အစစ္အတုျပႆနာ၌ သက္ဆုိင္ရာ၀န္းထမ္းတခ်ိဳ႕ကုိယ္တိုင္ ပါ၀င္ပက္သက္မႈမ်ား ရိွေနၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အရာရိွ၀န္ထမ္းမ်ားကုိယ္တိုင္က လာဘ္စားကာ ဘက္လိုက္ရပ္တည္မႈမ်ား ရိွေနတယ္လို႔ ခိုင္မာေသာ ေရာင္းခ်မႈအဆင့္ဆင့္စာခ်ဳပ္မ်ား ကုိင္ေဆာင္ထားသူ ေဒၚေဌးေဌးစန္းတို႔ မိသားစုက ယံုၾကည္ေနၾကတာလည္းျဖစ္ပါသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ဖ်ားဆီက