ေကအုိင္ေအႏွင့္ ဧၿပီလအတြင္းတုိက္ပြဲမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိႏွစ္ဦးအပါအ၀င္ကုိးဦးက်ဆုံး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/20/2014 06:43:00 PM

တပ္မေတာ္က ထုိးစစ္ဆင္ျခင္းလုံး၀မျပဳလုပ္ဘဲဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ လုံၿခဳံေရးသာေဆာင္ရြက္ခဲ့ဟု ထုတ္ျပန္Author: ေအာင္ခိုင္
Location: ရန္ကုန္
ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ေကအုိင္ေအတပ္မ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႕မႈေနရာျပေျမပုံ
 ေကအုိင္ေအႏွင့္ ဧၿပီလ အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတုိက္ပြဲ မ်ားတြင္  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အရာရွိႏွစ္ဦးအပါအ၀င္ ကုိးဦးက် ဆုံးၿပီး၁၇ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဧၿပီ ၁၉ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

က်ဆုံးသြားသူမ်ားတြင္ အ ရာရွိႏွစ္ဦးႏွင့္ စစ္သည္ ခုနစ္ဦးပါ ၀င္ၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားမွာ အရာ ရွိတစ္ဦးႏွင့္ စစ္သည္ ၁၆ဦးျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။သုိ႔ေသာ္ တပ္မေတာ္မွ က်ဆုံးေသာ ဗုိလ္ မွဴးတစ္ဦးသည္ ဧၿပီ၄ရက္တြင္ ေကအုိင္ေအမွ ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ ခတ္၍ က်ဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

အစုိးရတပ္ႏွင့္ ေကအုိင္ေအ တုိ႔ၾကား ဧၿပီ ၁၀ရက္မွစတင္၍ ရွစ္ရက္ၾကာတုိက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ စြာ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တုိက္ပြဲ စျဖစ္သည့္ရက္မွ ၁၀ရက္အၾကာ တြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တရား၀င္သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တုိက္ပြဲမ်ားသည္ ပန္ခမ္း နယ္ေျမ၊ မန္၀ိန္းႀကီးေဒသႏွင့္မုိး ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းျဖစ္ ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလ ၄ရက္မွ ၁၃ရက္အထိ တုိက္ပြဲႏွင့္ထိေတြ႕ မႈေပါင္း ၂၂ႀကိမ္ႏွင့္ မိုင္းခြဲတုိက္ ခုိက္ခံရမႈ ငါးႀကိမ္  ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဧၿပီလအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ ေသာ တုိက္ပြဲမ်ားအတြင္း ေက အုိင္ေအဘက္မွ အေလာင္း ၁၄  ေလာင္းကို သိမ္းဆည္းရရွိခဲ့ ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာ နထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ေကအုိင္ေအဘက္ကမူ တစ္ ေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိက္ပြဲ မ်ားမွ အစုိးရတပ္ဘက္က သစ္ ေမွာင္ခုိမႈရွင္းလင္းျခင္း၊ သန္း ေခါင္စာရင္းလုံၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္ ျခင္းတုိ႔ကို အေၾကာင္းျပ၍နယ္ေျမ စုိးမုိးမႈျပဳလုပ္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းတုံ႔ျပန္ေျပာဆုိသည္။

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္မူ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ရက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္းေကအုိင္ ေအႏွင့္တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ယုံ ၾကည္မႈရရွိေစရန္ ခုံခံကာကြယ္႐ုံ မွအပ ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္ျခင္း မ်ား လုံး၀မျပဳလုပ္ဘဲ ဆက္သြယ္ ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား   တစ္ ေလွ်ာက္ လုံၿခဳံေရးကိုသာ အဓိကေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဧၿပီလအတြင္း ေကအုိင္ေအ၏ ပြိဳင့္ ၇၉၂မုိင္ ဆက္ေကာင္းစခန္းႏွင့္ ပြိဳင့္ ၄၀၆ ဒေဂၚမကာအြမ္စခန္းမ်ားကုိ တပ္ မေတာ္က ရွင္းလင္းခဲ့ရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

လတ္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့ ေသာ တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍  ‘‘ႏွစ္ဖက္စလုံးကို ယုံၾကည္ၿပီးၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ေနခ်ိန္မွာ မေမွ်ာ္ လင့္တာေတြက ျဖစ္ျဖစ္လာေတာ့ ေရွ႕ဆက္ခန္႔မွန္းရခက္ေနပါ တယ္’’ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိး ေဆာင္အဖြဲ႕(PCG)မွ ဦးအင္ရွန္ ဆန္ေအာင္ကေျပာသည္။

ေကအုိင္ေအသတင္းရင္း ျမစ္မ်ားကမူ ယခုျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိက္ပြဲမ်ားအတြင္း ၎တုိ႔နယ္ ေျမအခ်ဳိ႕ကို ေနာက္ဆုတ္ေပးခဲ့ရ ေသာ္လည္း အစိုးရတပ္ဘက္မွ ထိခုိက္က်ဆုံးမႈမွာ ယခုသတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည့္ အ ေရအတြက္ထက္မ်ားျပားႏုိင္ ေၾကာင္းေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ပန္ ခမ္းနယ္ေျမအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ ေသာ တုိက္ပြဲမ်ားသည္ နယ္စပ္ မ်ဥ္းမွ မီတာေလးေထာင္အထက္ ကြာေ၀းသည့္ေနရာမ်ားတြင္ျဖစ္ ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီးတုိက္ပြဲမ်ား ေၾကာင့္ႏွစ္ႏုိင္ငံသံတမန္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ထိခုိက္မႈမရွိ ေၾကာင္းလည္း ကာကြယ္ေရး၀န္ ႀကီးဌာနထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။

အစုိးရႏွင့္ ေကအုိင္ေအတုိ႔ ၾကား လတ္တေလာျပန္လည္ျဖစ္ ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လ ဂတ္ယန္ဒုကၡသည္စခန္းအပါအ အ၀င္ေက်းရြာ ၁၅ရြာခန္႔မွ ေဒသ ခံျပည္သူငါးေထာင္ေက်ာ္ ထြက္ ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရၿပီး အေရး ေပၚအကူအညီမ်ားလုိအပ္ေန ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဧၿပီလ ၁၀ရက္မွစတင္၍ တစ္ေက်ာ့ျပန္  ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိက္ပြဲမ်ားမွာ ဧၿပီလ ၁၈ရက္မွ စတင္၍ ျပန္လည္ၿငိမ္သက္သြား ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ သတင္းရရွိသည္။

7day daily