အီစတာပဲြေတာ္ ၾကက္ဥေကာက္ပဲြ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/20/2014 09:42:00 AM

ေယ႐ႈခရစ္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူတဲ့ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္VOA Burmese News