ဘာသာေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ – သီတဂူဆရာေတာ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/12/2014 02:03:00 PMမိမိတုိ႔ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာတရား တစ္ခုခုျဖင့္ အျခားလူတုိ႔ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာတရားတစ္ခုကုိ ထိခုိက္ပုတ္ခတ္ ႐ႈတ္ခ်ျခင္းသည္ မိမိကုိယ္တုိင္ မိမိကုိးကြယ္ရာ ဘာသာတရားကို ျပန္လည္ပုတ္ခတ္ၿပီး၊ ႐ႈတ္ခ်ၿပီးျဖစ္ေနလိမ့္မယ္ . . .

တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္စင္အေပါင္းတုိ႔-

ဤမွ်ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ဂုဏ္သေရရွိ လူႀကီးမင္းမ်ား၏အစည္းအေ၀းႀကီး မွာပါ၀င္ခြင့္၊ စကားေျပာခြင့္ရတဲ့ အတြက္ အလြန္ဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္ပါတယ္။ အထူးအားျဖင့္ သမုိင္းအေမြအႏွစ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်း မႈအေမြအႏွစ္ တုိ႔၏ စုေ၀းရာ ႐ုရွားႏုိင္ငံရဲ႕ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ စိန္႔ပီတာစဘတ္ၿမိဳ႕က သမၼတ ေဗာရစ္ယယ့္လ္ဆင္ အထိမ္း အမွတ္ စာၾကည့္တုိက္ႀကီးမွာ ႏုိင္ငံေပါင္း (၃၅)ႏုိင္ငံမွ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ သံအမတ္ႀကီးမ်ား၊ ဘာသာေရး(၅)ခုမွ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ အစည္းအေ၀းႀကီးမွာ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ မတူကြဲျပားၾကေစကာမူ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ေရးအေၾကာင္း စကားေျပာခြင့္ရ လုိ႔ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေပါင္း (၅)သိန္း ေက်ာ္တုိ႔ ကုိယ္စား အထူးပင္ဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္ရပါေၾကာင္းႏွင့္ ဤမွ်ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ အစည္း အေ၀းႀကီးအတြက္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ ႐ုရွားအစုိးရယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား အားလုံးကုိ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴး ရပါေၾကာင္း လႈိက္လွဲစြာေျပာၾကားပါရေစ။

ဒီကေန႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တစ္ေတြဟာ ႏုိင္ငံ ေရးစနစ္၊ စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာစ သည္ျဖင့္ မတူကြဲ ျပားျခားနားေသာ ကမၻာႀကီး မွာ ေနထုိင္ ေနၾကရ တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မတူ ညီႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ျငင္းခုံ၍ မေနၾကဘဲ တူညီေသာအခ်က္ အေပၚမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လက္တြဲသြား ၾကဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ အာဖရိကသားတစ္ေယာက္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ျပည္သူတစ္ေယာက္ ေပါင္းသင္းေနထုိင္ ၾကရာမွာ သူတုိ႔ႏွစ္ ေယာက္အသား အေရာင္ ေပၚမွာ ျငင္းခုံျခင္းမျပဳၾကလုိ႔ ““ခ်စ္တာသာ ပဓာန”” စိတ္ထား ႏုိင္ၾကလုိ႔ Love ဆုိတဲ့ Common Platform ေပၚမွာ လက္တြဲၿပီး ဘ၀ခရီးေလွ်ာက္ႏုိင္ၾက တာေပါ့။…

ဤယေန႔ ကမၻာေပၚက အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲ ျပားေနၾကေသာ လူသားေတြမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားျခား နားေသာ ျပႆ နာမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားျခားနားေသာ သေဘာထား၊ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆ၊ခံယူ ခ်က္ေတြ ရွိေန ၾကမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ “ျပႆနာေတြရွိတယ္”” ဆုိတဲ့ေနရာမွာ အားလုံးတူ တယ္။ အေျဖရွာေနၾကတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္မွာ လည္း အားလုံးတူတယ္။ဒါေပမဲ့ ဒီလူ႕ဘ၀ ျပႆနာေတြရဲ႕ အၿပီးသတ္အေျဖ ဆုိတာ တကယ္ရွိ လိမ့္မယ္ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ “ကြဲျပားျခင္းထဲမွာ ညီၫႊတ္ျခင္း” ရွိတယ္ (Unity in Diversity) ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လက္ခံရလိမ့္မယ္။ ဥပမာကုန္း ေျမေပၚမွာ ျမစ္ေတြဟာအမည္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲေနပါတယ္။ သိမ္းျမစ္၊ ႐ုိင္းျမစ္၊ ႏုိင္းျမစ္၊ ေဗာ္လဂါျမစ္၊ ဂဂၤါျမစ္၊ ဧရာ၀တီျမစ္စသည္ ေပါ့။ အဲဒီလုိကြဲျပားေနတဲ့ အမည္ေတြ ထဲမွာ ေရကုိျမင္ေအာင္ ၾကည့္လုိက္လွ်င္ ကြဲျပား ျခင္းထဲက တူညီျခင္းကုိရပါတယ္။ အဲဒီလုိ တူညီမႈတုိ႔ကုိ စုစည္းႏိုင္မွသာ အားလုံး လက္ခံႏုိင္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Common Platform တည္ေဆာက္ႏုိင္မွလည္း ျပႆနာအားလုံးကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးတုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဤမွ်ေလာက္မ်ားျပားေသာ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမ်ဳိးေရးေတြ ကြဲျပားေနၾကေစကာမူ- အားလုံး ေသာ ဘာသာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးေခါင္း ေဆာင္ေတြဟာ ဘာသာေရးတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အၾကား ေပါင္းကူးတံတားမ်ား တည္ေဆာက္ႏုိင္ၾကမည္ဆုိလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လူသား အခ်င္းခ်င္း ပုိ၍ေကာင္းမြန္ေသာ နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈေတြ ရရွိၾကပါလိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြႏု္ပ္ယုံၾကည္ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ ပဋိပကၡေတြကုိ ေရွာင္ရွားၿပီး စိတ္ဓာတ္တင္းမာမႈေတြလည္း ေလ်ာ့ပါးသြား လိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။

ကၽြႏု္ပ္စြဲၿမဲစြာ ယုံၾကည္တယ္။ တံတား တစ္ခုေဆာက္ထားလွ်င္ လမ္းေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ကလာသူေတြဟာ ဒီတံတားေပၚမွာ ျဖတ္ေလွ်ာက္ၾကရမွာျဖစ္လုိ႔ တံတားေပၚမွာ ဆုံေတြ႕ၾကမွာပါ။ ေရွာင္လုိ႔ မရေတာ့ပါဘူး။ အတူတကြ ဆုံေတြ႕ၾကရာမွာ အတူတကြ အလုပ္ျဖစ္သြားၾကမွာပါ။ ေရစီးၾကမ္းတဲ့ ျမစ္ေခ်ာင္းကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ျခင္း ဆုိတဲ့ကိစၥဟာ လမ္းေၾကာင္း တစ္ဖက္စီသုိ႔ သြားၾက ကုန္ေသာ လူသားတုိ႔၏ ဘုံဆုိင္ပန္းတုိင္ (Common Goal) ပါပဲ။ ကြဲျပားျခင္းကုိ ညိႇႏႈိင္း အေျဖရွာျခင္းဟာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ မဂၤလာတစ္ပါးလုိ႔ ကၽြႏု္ပ္ ယုံၾကည္ပါတယ္။ (Common Bridge) ဘုံဆုိင္ တံတားတစ္ခုတည္း ေဆာက္ေပးႏိုင္လွ်င္ ကြဲျပားေသာ အယူအဆကုိ တူညီ ေသာ အယူအဆအျဖစ္ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းေပးႏုိင္႐ုံမွ်မက ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း လုံလုံၿခံဳၿခံဳ လက္တြဲေနထုိင္ေရး ကုိပါ တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါတယ္။ ကုိယ့္လမ္းကုိယ္ေလွ်ာက္ ရင္းမလြဲမေသြ ဆုံေတြ႔ ရမည့္ ဘုံဆုိင္တံတား (Common Bridge) တစ္ခုသာတည္ ေဆာက္ႏိုင္လွ်င္ စစ္ႏွင့္ ပဋိပကၡေတြကုိ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးအသြင္ေျပာင္း ႏုိင္လိမ့္မည္ဆုိတာ သာမန္ အေတြးအျမင္ရွိ သူတုိ႔ပင္လွ်င္ နားလည္ႏိုင္ ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခု ေျပာခ်င္တာက လူတစ္မ်ဳိးက အျခားလူတစ္မ်ဳိးကုိ အႏုိင္တုိက္ခုိက္ ေနၾကမည့္အစား မိမိတုိ႔ ကုိယ္ကုိယ္ မိမိတုိ႔တုိက္ဖုိ႔၊ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ ေရွးဦးစြာ အားထုတ္သင့္ပါတယ္။ စစ္ပြဲတစ္ရာမွာ လူေပါင္းတစ္ ေထာင္ကုိ အႏုိင္ရျခင္းထက္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ မိမိအႏိုင္တုိက္ျခင္းက တကယ္တုိက္ သူ၊ ႏုိင္သူ၊ ေအာင္ျမင္ သူျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိယ္ထဲမွာ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ မနာလုိျခင္း၊ ရန္လုိျခင္း၊ မုန္းတီးျခင္း၊ မုိက္မဲျခင္း၊ အလုိႀကီးျခင္း၊ တစ္ယူသန္ျခင္း၊ တစ္ဖက္သတ္အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးကုိ အပုပ္ခ်ျခင္း၊ အစြန္းေရာက္ ျခင္းတုိ႔ရဲ႕ ေနရာေတြမွာ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ ခႏ္ၲီ၊ ပညာ၊ သစၥာ၊ မဇိၩမ ပဋိပဒါတရား ေတြနဲ႔ အစားထုိးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔မွသာေအာင္ ျမင္သူအစစ္ တကယ္ျဖစ္မွာပါ။ ထုိမွတစ္ ဆင့္တစ္ကမၻာလုံးမွာ ျပန္႔ပြားေနတဲ့ တစ္ ဖက္သတ္၊ တစ္ယူသန္၊ အစြန္းေရာက္၀ါဒေတြကုိ ေခ်မႈန္းႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တစ္ေတြဟာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ ပါပကမၼ၊ ပါပ၀ါစာ၊ ပါပသကၤပၸေတြကုိ မေလွ်ာ့ႏုိင္၊ မပယ္ႏုိင္ ေသးသမွ် ကာလပတ္လုံး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တစ္ေတြဟာ အေမွာင္က်ေနတဲ့ ကမၻာႀကီးထဲက မထြက္ ေျမာက္ႏုိင္ ေသးဘူးဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ သတိရ၊ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ ယေန႔ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တစ္ေတြဟာ ဒုစ႐ုိက္ အေမွာင္ က်ေနတဲ့ ကမၻာႀကီးထဲမွာ စမ္းတ၀ါး၀ါး လမ္းသြားေန ၾကရသလုိပါပဲ။ ေသာကႏွင့္ ဒုကၡပင္လယ္မွာ လက္ပစ္ ကူးေနၾကရသလုိပါပဲ။

တရားခ်င္ခင္ သူေတာ္စင္အေပါင္းတုိ႔-

အေမွာင္ရွိလွ်င္ အလင္းဆုိတာ ရွိပါတယ္။ အေမွာင္ထဲက လူေတြအတြက္ အလင္းေရာင္ဟာ တကယ္ပဲလုိ အပ္ပါတယ္။ အေမွာင္ႏွင့္ အလင္းဟာ ဆန္႔က်င္ဘက္ပါ။ အလင္းေရာင္လာလွ်င္ အေမွာင္ က ေပ်ာက္ကြယ္ သြားတာပါပဲ။ အေမွာင္နဲ႔ အလင္းဟာ လက္တြဲမေနႏိုင္ပါဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ စိတ္ထားယုတ္မာျခင္းတည္းဟူ ေသာ အေမွာင္ထဲမွာက်ေနတဲ့ ကမၻာထဲသုိ႔ သူေတာ္ေကာင္း တရားအလင္းေရာင္ေတြ ကုိပုိ႔လႊတ္လုိက္ၾက ပါစုိ႔။ မီးေလာင္လွ်င္ ေရဆုိတာတကယ္လုိအပ္တဲ့ အရာ၀တၳဳပါပဲ။ ကိေလသာ မီးေလာင္ေနတဲ့ ကမၻာမွာ ဓမၼ ေရစင္ ေရေအး သြန္းေလာင္းၾကပါစုိ႔။

တရားခ်င္ခင္ သူေတာ္စင္အေပါင္းတုိ႔-

ယေန႔ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေနထုိင္ရာ ကမၻာႀကီးမွာ ဆူပူျခင္း၊ ေသာင္းက်န္းျခင္း၊ အၾကမ္း ဖက္ျခင္း၊ အႏုိင္ယူျခင္း၊ အစြဲ အလမ္းႀကီးျခင္း၊ တစ္ယူသန္တစ္ဖက္ သတ္က်ျခင္း၊ စုိးရိမ္ပူေဆြးျခင္း၊ လုံၿခံဳမႈမရွိျခင္းစတဲ့ အေမွာင္ထုႀကီး က်ေရာက္ေနပါတယ္။ ဒီအေမွာင္ထုႀကီးကုိ ဓမၼအလင္းေရာင္ျဖင့္ အစားထုိးဖုိ႔လုိပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏မိန္႔ၾကား ခ်က္မ်ားရွိပါတယ္။ “တစ္ကမၻာလုံး ကန္းေနတယ္။ ဓမၼမ်က္လုံးေပးရမယ္။ တစ္ကမၻာလုံး တုန္လႈပ္ေနတယ္။ ဓမၼနဲ႔ ထိန္းရမယ္။ တစ္ကမၻာလုံးအတြင္း အျပင္ေလာင္ေနတယ္ ဓမၼနဲ႔ ၿငိႇမ္းသတ္ရမယ္။ အာဏာမက္ ေမာမႈႏွင့္ သစၥာတရား မ်က္ႏွာလြဲမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးဟာ ေသြးစက္ေတြ စြန္းထင္းနၿပီ။ အရိယသစၥာသည္ ဘာသာ တရားအားလုံး၏ အႏွစ္သာရျဖစ္သည္။ အရိယသစၥာသည္ ကမၻာ့လက္ေဟာင္းတရား။ ကမၻာႀကီးကုိသင္ၾကားဖုိ႔ သစၥာတရားမွ တစ္ပါးအျခားမရွိၿပီ။ သစၥာဟူသည္ လူသားတုိင္း၏ ကုိယ္တြင္းမွာရွိသည္။ ကမၻာႀကီး၏ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးသႏိ္ၲကုိ သစၥာႏွင့္ တည္ေဆာက္ရမည္။ သစၥာကုိ ဖုံးကြယ္ထားသမွ် ဘ၀ျပႆနာအားလုံး ေျပလည္မႈမရ ႏုိင္” စသည္ျဖင့္ ေဟာေတာ္မူထားပါတယ္။ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးတုိ႔ဟာ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနပါတယ္။ ဒီလုိအပ္ခ်က္သည္ ႏုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးေခါင္းေဆာင္ အားလုံးကုိ အလြန္စိန္ ေခၚေနေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္အားလုံး ဤစိန္ေခၚခ်က္ကုိ လက္ခံရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းရန္ တာ၀န္ရွိ ပါတယ္။

တရားခ်င္ခင္ သူေတာ္စင္အေပါင္းတုိ႔-

လူတုိ႔ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာတရားတုိင္းမွာ အျပင္အကာႏွင့္ အတြင္းအႏွစ္ သာရ ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ ယုံၾကည္ျခင္း (ၪာဏ္ပညာ မပါဘဲ)၊ ကုိးကြယ္ျခင္း၊ ပူေဇာ္ပသျခင္း၊ ရြတ္ဖတ္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ အခမ္း အနားပြဲလမ္း က်င္းပျခင္း စသည္တုိ႔ဟာ ဘာသာတရားတုိင္းရဲ႕ အေပၚကဖုံးေနတဲ့ အကာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအကာ (Outer Shell of Religions) ေတြဟာ ဘာသာတရားတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုကုိ မတူကြဲျပား ျခားနား ေစၾက ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ဘာသာတရားအားလုံး တညီတၫႊတ္တည္း လက္ခံႏိုင္တဲ့ အႏွစ္သာရရွိပါတယ္။ အဲဒီ Common Core ဆုိတာဟာ ဒါန၊ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ ခႏ္ၲီ၊ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ သန္႔ရွင္းေသာ စိတ္ထားႏွင့္ သစၥာတရားတုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ လူသားအမ်ားစုဟာ သူတုိ႔ကုိးကြယ္ေနတဲ့ ဘာသာတရားေတြရဲ႕ အႏွစ္သာရ ကုိ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ထိထိမိမိ မသိၾကပါဘူး။ ဘာသာ၀င္ လူသားေတြဟာ ဘာသာတရားတုိင္း၏ အႏွစ္သာ ရႏွင့္ တကယ္ဆုိလုိတဲ့ အနက္အဓိပၸာယ္ကုိ သိဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဘာသာေရး ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္း ရင္းဟာ တစ္ဖက္သတ္ တစ္ယူသန္ အစြန္းေရာက္ျခင္းအျပင္ Religion ၏ အႏွစ္သာရကုိ တကယ္ မသိျခင္း သည္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေပသည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလုံး ဤအခ်က္ကုိ ေကာင္းစြာ သတိျပဳ၍ မိမိတို႔ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာတရား အသီးသီး၏ ဘာသာ၀င္လူသားမ်ားကုိ Common Core of Religion ကုိ အေလးအနက္သင္ၾကား ပုိ႔ခ်ေပးၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။ ဘာသာေရး အႏွစ္သာရကုိ အတြင္း က်က် မသင္ႏိုင္ေတာင္မွ အေပၚယံေလာက္ သင္ေပးႏုိင္လွ်င္ ဘာသာေရးအႏွစ္သာရ နားလည္ေသာ လူသား ေတြဟာ ေန႔စဥ္ႀကံဳ ေတြ႕ေနရတဲ့ ဘာသာေရးပဋိပကၡႏွင့္ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈေတြကုိ ေလ်ာ့ က်သြား ေအာင္၊ ေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္၊ ႀကီးသြားမည္ကုိ ေသးငယ္သြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္။

ဘာသာတရားရွိတဲ့ လူသားေတြဟာ ဘာသာေရး၏ အႏွစ္သာရေရာက္ေအာင္ မသင္ၾကား မေလ့က်င့္ဘဲ အေပၚယံ အကာမွ်ျဖင့္ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ မေနၾကဖုိ႔၊ ဘာသာေရး၏ အႏွစ္သာရသည္ လူသားတုိ႔၏ ႏွလုံးစိတ္ ၀မ္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္၊ လူသားတုိ႔၏ ကမၻာႀကီး တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ တကယ္ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ သိေအာင္ သင္ဖုိ႔ႏွင့္ က်င့္ဖုိ႔ ဒီကေန႔ ဒီေနရာ ကတုိက္တြန္းပါတယ္။ မိမိတုိ႔ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာတရားျဖင့္ အျခား ဘာသာ တရားကုိ တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ ႐ႈတ္ခ်ျခင္း မျပဳသင့္ပါ။ မိမိတုိ႔ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာတရားတစ္ခု ခုျဖင့္ အျခားလူတုိ႔ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာတရားတစ္ခုကုိ ထိခုိက္ပုတ္ခတ္ ႐ႈတ္ခ် ျခင္းသည္ မိမိကုိယ္တုိင္မိမိကုိးကြယ္ရာ ဘာသာ တရားကို ျပန္လည္ပုတ္ခတ္ၿပီး၊ ႐ႈတ္ခ်ၿပီးျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ လက္ထက္ေတာ္ကာလက ကုိးကြယ္ရာ အမ်ဳိး မ်ဳိး ရွိၾကေသာလူတုိ႔သည္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ကုိ ခ်ဥ္းကပ္လာေသာ အခါ “ေဟ့-မတူကြဲျပား တဲ့ အေပၚမွာ မေဆြးေႏြးၾကစုိ႔နဲ႔၊ တူညီတဲ့ အေပၚမွာေဆြးေႏြးပါစုိ႔။ တုိ႔ သေဘာတူတဲ့ အေပၚမွာ ေဆြးေႏြးၿပီး အႏွစ္သာရ ထုတ္ယူ ၾကပါစုိ႔” ဟူ၍ ဗုဒၶရွင္ ေတာ္မိန္႔ဖူးပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သေဘာမတူႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြ ကုိ ေျပာဆုိေန ၾကၿပီး ျငင္းခုံေနၾကျခင္းျဖင့္ ဘာအက်ဳိးရွိအံ့နည္း။

တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္စင္အေပါင္းတုိ႔-

ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ျခင္းကုိ ေမတၱာျဖင့္ေျဖ ရွင္းရ၏။

အၾကမ္းဖက္ျခင္းကုိ သည္းခံျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရာ၏။

ေဒါသကုိ ေဒါသႏွင့္တုံ႔ျပန္ျခင္း ျဖင့္ မၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္။

အၾကမ္းဖက္ျခင္းကုိ အၾကမ္းမဖက္ ျခင္းျဖင့္သာ ၿငိမ္းေစႏုိင္၏။

အၾကမ္းဖက္ျခင္းကုိ အၾကမ္း နည္းႏွင့္ေျဖရွင္းျခင္းသည္ ပုိ၍ၾကမ္းတမ္း လာေစ၏။

မုန္းတီးျခင္းကုိေမတ္ၱာျဖင့္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေစရာ၏။

ဤသည္တုိ႔ကား ဘာသာေရး မေပၚမီကပင္ရွိခဲ့ေသာ ကမၻာဦးတရား၊ ဘာသာ တရားအားလုံးတုိ႔၏ Common Core ျဖစ္သည္။

ဤသည္ကား ဓမၼ…… ဓမၼဟူသည္ သစၥာတရား။

ဗုဒၶ၊ ဟိႏၵဴ၊ ဂ်ိန္း၊ ဂ်ဴး၊ ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္၊ ဆစ္ မည္သည့္ ဘာသာမွာမဆုိ ဤသုိ႔ မြန္ျမတ္စြာေသာ သစၥာတရား တုိ႔ရွိပါသည္။

To understand the Truth is our common solution to our common problems.

သစၥာတရားကုိ နားလည္က်င့္သုံးျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဘ၀ျပႆနာအားလုံး၏ အေျဖျဖစ္ပါတယ္။

သစၥာဟူသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိယ္မွာ ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သစၥာကုိသိလွ်င္ သႏ္ၲိဟူေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိလည္း ကုိယ္တြင္းမွာ ေတြ႕ရမည္။ ကုိယ္တြင္းမွာ ေတြ႕ရေသာ သစၥာတရားႏွင့္ သႏိ္ၲတရားတုိ႔ကုိ အျပင္ကမၻာသုိ႔ ျဖန္႔ခ်ိ ၾကပါစုိ႔။ သစၥာတရား ေနရာတုိင္းမွာ ထြန္းေတာက္ပါေစ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေနရာဤကမၻာ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာရွိၾကပါေစ။

သီတဂူဆရာေတာ္

အဆင့္ျမင့္ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးပြဲ

ေဗာရစ္ယယ့္လ္ဆင္ ခန္းမေဆာင္

စိန္႔ပီတာစဘတ္ၿမိဳ႕၊ ႐ုရွားႏုိင္ငံ။

၂၀၁၄၊ ဇူလုိင္လ၊ ၃ ရက္။ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္