ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းႏွင့္ အင္း၀ၿမိဳ႕ေဟာင္းတုိ႔အား ကမၻာ႔ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ႏုိင္ရန္ တင္သြင္းသြားမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/18/2013 01:27:00 PM

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းႏွင့္ အင္း၀ၿမိဳ႕ေဟာင္းတုိ႔အား ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ကမၻာ့ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ႏုိင္ရန္ တင္သြင္းသြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းသုိ႔ ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းႏွင့္ အင္း၀ၿမိဳ႕ေဟာင္းတုိ႔အား ကမၻာ့ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ (World Heritage) အျဖစ္ ယခုႏွစ္အတြင္း တင္းသြင္းႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသန အမ်ဳိးသားျပတုိက္ႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းက မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ကုသုိလ္ေတာ္ဘုရား ပုရိ၀ုဏ္အတြင္း စုိက္ထူထားသည့္ ပဥၥမသဂၤါယနာတင္ ပိဋကတ္သုံးပုံကုိ ေက်ာက္ထက္အကၡရာ တင္ထားသည့္ ေက်ာက္စာမ်ားကုိ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ (World Heritage) အျဖစ္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ (ယူနက္စကုိ) မွ ကမၻာ့ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ စာရင္းသြင္းေဖာ္ျပျခင္း ခံခဲ့ရသည္။
"ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းနဲ႔ အင္း၀ၿမိဳ႕ေဟာင္းကုိ ကမၻာ့ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ တင္သြင္းသြားဖုိ႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ဒီလုိ ယူနက္စကုိကေန အသိ မွတ္ျပဳ စာရင္းသြင္း ေဖာ္ျပလုိက္မယ္ဆုိရင္ ကုိယ့္ႏုိင္ငံမွာရွိေနတဲ့ သမုိင္း၀င္ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေတြကုိ ကမၻာကပါ စိတ္၀င္စားမႈ ပုိမ်ားလာၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြလည္း ပုိမုိ၀င္ေရာက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသန အမ်ဳိးသားျပတုိက္ စာၾကည့္တုိက္ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆုိသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဟန္လင္း၊ ပ်ဴ၊ သေရေခတၱရာ စသည့္ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္း သုံးၿမိဳ႕ကုိလည္း ယူနက္စကုိသုိ႔ စာရင္းေပးတင္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။
ဒီလုိ ယူနက္စကုိကေန အသိ မွတ္ျပဳ စာရင္းသြင္း ေဖာ္ျပလုိက္မယ္ဆုိရင္ ကုိယ့္ႏုိင္ငံမွာရွိေနတဲ့ သမုိင္း၀င္ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေတြကုိ ကမၻာကပါ စိတ္၀င္စားမႈ ပုိမ်ားလာၿပီးေတာ့ . . . . .
မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းအား ယခင္ႏွစ္မ်ားက ယူနက္စကုိသို႔ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ (World Heritage) အျဖစ္ စာရင္း၀င္ႏုိင္ရန္အတြက္ တင္သြင္းထားခဲ့ေသာ္လည္း ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းရွိ အခ်ဳိ႕ေသာ ေရွးေဟာင္းေစတီ ပုထုိးမ်ားကို ယခင္စစ္အစုိးရ လက္ထက္က မူလလက္ရာမ်ားအား ျပင္ဆင္ၿပီး ေစတီပုထုိး အသစ္တည္ထား ကုိးကြယ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ယူနက္စကုိမွ ကမၻာ့ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပခံရျခင္းမွ ကင္းကြာေနခဲ့ရၿပီး ယခုတစ္ဖန္ ျပန္လည္တင္ျပရန္ စီစဥ္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
ယူနက္စကုိမွ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားသည့္ ကြန္ဗင္းရွင္းအရ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီးမွ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ကုိယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားအား တရားမ၀င္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ပစၥည္းမ်ား ပုိင္ဆုိင္မႈ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ားကုိ တားဆီးကာကြယ္ရန္အတြက္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အဆုိပါ ကြန္ဗင္းရွင္းကုိ ျပ႒ာန္းထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၂၂ ႏုိင္ငံမွ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ အဆုိပါ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည္။

Eleven