ဆရာဝန္ရာထူး လူေတြ႕စစ္မေအာင္ျမင္ခဲ့သူမ်ားကို တစ္ေက်ာ့ျပန္ စစ္ေဆးခန္႔အပ္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/18/2013 01:30:00 PM

ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းႏွင့္ အင္း၀ၿမိဳ႕ေဟာင္းတုိ႔အား ကမၻာ႔ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ႏုိင္ရန္ တင္သြင္းသြားမည္
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က လက္ေထာက္ ဆရာဝန္ရာထူး အတြက္ ဝန္ထမ္းေခၚယူခဲ့စဥ္ လူေတြ႕စစ္ေဆးမႈ မေအာင္ျမင္ဘဲ က်န္ရွိခဲ့သည့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူ ဆရာဝန္ေလးရာေက်ာ္ အား လာမည့္ၾသဂုတ္လတြင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ စစ္ေဆးမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္ အဖြဲ႕မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဝျမင့္က ေျပာသည္။

ဆရာဝန္ ၂၄ဝဝနီးပါး ေလွ်ာက္ ထားခဲ့ၿပီး ၁၉၉၁ ဦး ေရးေျဖေအာင္ျမင္ ခဲ့သည့္ လစ္လပ္ဆရာဝန္ရာထူး ေနရာတြင္ ၁၅ဝဝ ကို ယခင္ႏွစ္က လူေတြ႕စစ္ေဆး၍ ရာထူးဝန္ အဖြဲ႕က ခန္႔ထားခဲ့သည္။ ထိုအထဲမွ က်န္ရွိခဲ့ သည့္ ၄၉၁ ဦးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္အရ ယခုကဲ့သို႔ ထပ္မံက်င္းပေပး ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးေဝျမင့္က ဆက္ ေျပာသည္။”ေရးေျဖမပါေတာ့ဘူး။ လူေတြ႔ပဲ စစ္မွာ”ဟု ၎က ထပ္ေလာင္းဆိုသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ဇူလိုင္လဆန္း က ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္ မ်ားအသင္းႏွ င့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ စဥ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ က ဆရာဝန္ဘြဲ႕ရၿပီးအလုပ္မဝင္ရေသးသည့္ ဆရာဝန္ ေပါင္း ၆ဝဝဝ ခန္႔ရွိၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ၁၅ဝဝ ခန္႔ ခန္႔ထားမည္ ဟု ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဝျမင့္က ”လစ္လပ္မႈ ရွိတယ္လို႔ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားလာ ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေၾကာ္ျငာေခၚၿပီးစစ္ပါတယ္။ အရည္ အခ်င္းနဲ႔ ကိုက္ညီရင္ခန္႔ပါတယ္။ အခု ၄၉၁ ဦးကို အကုန္လံုးခန္႔ဖို႔ ဆိုရာမွာ သူတို႔ေတြမွာ ရွိရမယ့္အရည္ အခ်င္းရွိဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာသည္။လူေတြ႕စစ္ေဆးမႈကို ရာထူးဝန္ အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိ သူမ်ားအပါအဝင္ က်န္မာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ပါေမာကၡ ခ်ဳပ္၊ ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ရွိသူတို႔က ျပဳလုပ္ၾက မည္ဟု သိရသည္။ေရးေျဖႏွင့္ လူေတြ႕ တြင္ ေဆးပညာ သီးသန္႔မပါ ဘဲ အေထြေထြ ဗဟုသုတ၊ ျမန္မာစာစသည္ မ်ား ပူး တြဲပါဝင္သျဖင့္ ဆရာဝင္အခ်ိဳ႕က ယခင္ႏွစ္က ကန္႔ ကြက္စာ တင္ခဲ့ဖူးသည္။

မင္းသုေအာင္
Popular Myanmar News Journal