လက္ရွိေျမယာ ဥပေဒကို (၈၈) အဖဲြ႕မွ ေမးခြန္းထုတ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/05/2013 09:51:00 AM


ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန. ၄ရက္ေန႔ ဇူလုိင္လ ၂၀၁၃   —-  လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးေနေသာ “ေတာင္သူ လယ္သမား အက်ိဳးစီးပြား ျမဳင့္တင္ေရး ဥပေဒၾကမ္း” သည္ လယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳး စီးပြားကို အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ရန္ ေရးဆြဲ ထားျခင္းထက္ အရင္းရွင္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား မ်ားကိုသာ အဓိက ဦးစားေပးေရးဆြဲ ထားျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း (၈၈) မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား အဖဲြ႕မွ ဆိုပါသည္။
“ဥပေဒ ၾကမ္းႀကီးကို ဖတ္လိုက္တဲ့ အခါမွာ လယ္သမား အက်ိဳးစီးပြားဆိုတာထက္ အေရာင္း အဝယ္ ကိစၥေတြ စက္မႈ၊ ဘဏ္၊ ကုန္သည္ လုပ္ငန္း႐ွင္ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ တာေတြရဲ့အက်ိဳး စီးပြားေတြကို ျမဳင့္တင္ဖို႔ လုပ္ေန တာလားလို႔ ေမးခြန္း ထုတ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္လာတယ္” ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖဲြ႔၏ လယ္ယာ စီးပြားႏွင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီတာဝန္ခံ ဦးထြန္းျမင့္ေအာင္ က ဆိုပါသည္။
ယင္းဥပေဒ မူၾကမ္း တစ္စံုလံုးတြင္ ေခ်းေငြ က႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အပိုင္းသည္သာ လယ္သမားမ်ား အတြက္ အက်ိဳး႐ွိ ေစႏိုင္သည့္ အပိုင္း ျဖစ္ျပီး က်န္က႑ မ်ားမွာ အက်ိဳးျပဳမႈ မ႐ွိေၾကာင္းလည္း ဆိုပါသည္။
၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား အက်ဳိးစီးပြား ျမင့္တင္ေရး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ရွင္းလင္း တင္ျပပြဲကို ၄င္းတို႔၏ သကၤကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ အဖြဲ႔႐ံုး၌ က်င္းပရာ ေ၀ဖန္ေျပာဆို သြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔ အေနျဖင့္  ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးသည့္ ဥပေဒကိုသာ ပထမေရးဆြဲ အတည္ျပဳ သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။
ထိုဥပေဒ မူၾကမ္းကို ပထမ၌“ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး ဥပေဒ” ဟု ေခါင္းစဥ္ ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မွဳလက္မွဳ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UNFCCI) ရံုးတြင္ တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးစဥ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရ ဦးေ႐ႊမန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တို႔လည္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားသည္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၌ အခြင့္အေရး ႐ွိႏွင့္ေနၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤသို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ အက်ိဳး စီးပြားမ်ားကိုသာ ျမဳင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေစာဒက တက္ၿပီး ၄င္းတို႔ အက်ဳိးစီးပြားအား ဤဥပေဒျဖင့္ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလာခဲ့ ျခင္းဟု ဆိုပါသည္။
ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ဥပေဒျဖစ္ခဲ့လ်ွင္ ေတာင္သူ လယ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္လွပါသည္။ ဤဥပေဒ၌မူ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ ပါတ္သ္ကေသာ အက်ဳိးစီးပြား မဟုတ္သျဖင့္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖင့္သာ ေရးဆြဲ ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။
“ဒီဥစၥာက ႐ွင္းပါတယ္၊ ေတာင္သူ လယ္သမားေတြ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ပညာ႐ွင္က ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒၾကမ္း မဟုတ္ဘူး ဆိုတာက လံုးဝ သိသာတယ္၊ေတာင္သူလယ္သမား ကိုယ္စားျပဳ ဆိုၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ေတြပဲပါတယ္၊သက္ဆုိင္သူ ကာယကံ ရွင္ေတြ မပါပါဘူး၊ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္ေတြ မပါပါဘူး” ဟု ဦးထြန္းျမင့္ေအာင္ က ေျပာသည္။
ယခင္က ရွိခဲ့သည့္ ”၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေတာင္သူ လယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရး ဥပေဒ” သည္လည္း ၂ဝ၁၂ တြင္ ျပဌာန္း ခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃ (ဂ) ေၾကာင့္ ႐ုပ္သိမ္း ခံလိုက္ ရၿပီးျဖစ္သည္။
လယ္သမား မ်ားကမူ ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္သည့္လယ္သမား သမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္း ႏိုင္ေရး၊ သိမ္းဆည္းခံ ေျမယာမ်ား ျပည္လည္ ရ႐ွိေရးစသည္ တို႔ကို လိုလားလ်က္ ႐ွိေနပါသည္။
Written by  ေ႐ႊဟသၤာသတင္းဌာန