ကမာၻ႕ပထမဆုံး အရက္ပမာဏတုိင္း စမတ္ဖုန္းသုံးကိရိယာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/05/2013 11:30:00 AM


အစၥေရး စစ္မႈထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ဘန္ဘာ႐ြန္ တီထြင္လုိက္သည့္ ကမာၻ႕ပထမဆုံး အရက္ပမာဏတုိင္း စမတ္ဖုန္းသုံးကိရိယာ (‎#Smartphone ‎#Breathalyzer ‎#Alcohoot) ကုိ မိတ္ဆက္ျပသခဲ့သည္။ ဘာ႐ြန္ တီထြင္လုိက္သည့္ ကိရိယာကုိ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳကာ ေသြးထဲတြင္ အရက္ပမာဏပါဝင္မႈအား ၁၀ စကၠန္႕အတြင္း တုိင္းတာသိ႐ွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။


ဘာ႐ြန္၏ ကိရိယာသည္ အ႐ြယ္အစားအားျဖင့္ ‎#iPhone ၏ ေလးပုံတစ္ပုံမွ်ျဖစ္ၿပီး အရက္ပမာဏတုိင္းတာလိုပါက ဖုန္း၏ နားၾကပ္ေပါက္ (‎#audio ‎#port) တြင္ အဆုိပါ ကိရိယာကုိ ခ်ိတ္ဆက္ရမည္ အသုံးျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ အရက္ေသာက္ထားသူ အေနျဖင့္ ထုိကိရိယာတြင္ ေလမႈတ္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး စမတ္ဖုန္း႐ွိ App က ေသြးထဲ႐ွိ အရက္ပမာဏကုိ တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပေပးသည္။

ေသြးထဲတြင္ အရက္ပမာဏပါဝင္မႈကုိ ‎#App က ေန႕အလိုက္၊ သီတင္းပတ္အလိုက္ ဂရပ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးသည္။ စမတ္ဖုန္းျဖင့္ တြဲဖက္သုံးရသည့္ အရက္ပမာဏတုိင္း ကိရိယာကုိ ၇၅ ေဒၚလာ တန္ဖုိးသတ္မွတ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚလာ ၈၀၀ ခန္႕ ေပးရသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား အသုံးျပဳသည့္ အရက္ပမာဏတုိင္းကိရိယာထက္ မ်ားစြာေစ်းသက္သာေၾကာင္း အသက္ ၂၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ ဘာ႐ြန္ကဆုိသည္။

Planet Myanmar Network