ဓားျပတုိက္ေနစဥ္ ထငုိေသာ ကေလးငယ္ကုိ ဓားျပျဖစ္သူက ႏုိ ့ဘူးေဖ်ာ္တုိက္ကာ ေခ်ာ့သိပ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/26/2013 09:52:00 AM

ဓားျပတစ္ဦး ဓားျပတုိက္ေနစဥ္ ၄င္းဓားျပတုိက္ေနေသာ အိမ္မွကေလးငယ္ အိပ္ရာမွ ႏိုးကာထ ေအာ္ငုိေလသည္။ ထုိအခါ ၄င္းက ၄င္းၾကဳိးတုပ္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ မိခင္ျဖစ္သူကုိ ကေလးအငုိတိတ္ရန္ မည္သုိ ့လုပ္ရမည္ ဆုိသည္ကုိ လွမ္းေမးလုိက္ေလသည္။ ---ျပည္ျမန္မာ