ကိုအရိုင္း သူ ့ရဲ ့ က်မၼာေရး အေျခအေနနဲ ့ ပါတ္သက္ျပီး သူကိုယ္တိုင္ ေျပာၾကားခ်က္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/12/2013 11:39:00 AM

ကိုအရိုင္း သူ ့ရဲ ့ က်မၼာေရး အေျခအေနနဲ ့ ပါတ္သက္ျပီး သူကိုယ္တိုင္ ေျပာၾကားခ်ကိပါ။ သူ ့ေျခေထာက္ေပၚ သူ ရပ္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားေနပါတယ္တဲ့