ျမန္မာ-ထုိင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္၀င္/ထြက္ေပါက္မ်ားအား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၀င္/ထြက္ေပါက္မ်ားအျဖစ္ ယခုလအတြင္း သတ္မွတ္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/26/2013 01:31:00 PM


တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕အနီး ေရႊႀတိဂံေဒသတြင္ လာေရာက္လည္ပတ္ေနသည့္ ခရီးသြားအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႔ရစဥ္
ျမန္မာ-ထုိင္းႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္၀င္/ထြက္ေပါက္မ်ားကုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အစုိးရ သေဘာတူညီခ်က္အရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္မွစတင္၍ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၀င္/ထြက္ေပါက္အျဖစ္ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
သတ္မွတ္သြားမည့္ နယ္စပ္မ်ားမွာ တာခ်ီလိတ္-မယ္ဆုိင္၊ ျမ၀တီ- မဲေဆာက္၊ ထီးခီး-ဖူနာရြန္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္း-ရေနာင္းနယ္စပ္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရၿပီး သက္တမ္းရွိေသာ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ ျပည္၀င္ဗီဇာ ပါရွိသူ ျမန္မာ-ထုိင္းႏွစ္ႏုိင္ငံ သားမ်ားႏွင့္ တတိယႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ၀င္/ထြက္ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္သည္။
ထုိသုိ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၀င္/ထြက္ေပါက္မ်ားမွ ၀င္ထြက္သူမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မည္သည့္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္၀င္/ထြက္ေပါက္မ်ားမွမဆုိ ျပန္လည္၀င္/ထြက္သြားလာခြင့္ ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားရယူခဲ့သည့္ ဗီဇာအမ်ဳိးစားအလုိက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနခြင့္သက္တမ္း၊ သက္တမ္းတုိးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ဗီဇာႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယခင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတုိင္းသာျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္၀င္/ထြက္ေပါက္မ်ားတြင္ ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာမ်ားကုိ လတ္တေလာ အေျခအေနရ ထုတ္ေပးျခင္း မျပဳေသးေၾကာင္း သိရသည္။
ထုိ႔အျပင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ လ၀က္အတြင္း ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ကန္႔သတ္နယ္ေျမမ်ားမွလြဲ၍ က်န္နယ္ေျမ ေဒသမ်ားသုိ႔ သြားလာႏုိင္ၿပီး အဆုိပါ ကန္႔သတ္နယ္ေျမ စာရင္းမ်ားကုိ နယ္စပ္၀င္/ထြက္ေပါက္မ်ားတြင္ စုံစမ္းႏိုင္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

Eleven