အိမ္တြင္းဓါတုပစၥည္း ညစ္ညမ္းမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/14/2013 10:57:00 AM


-သန္႔ရွင္းေရးသံုးပစၥည္းမ်ားမွာ အိမ္ တြင္းအဆိပ္အေတာက္ျဖစ္မႈ (၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိျဖစ္ပြားေစၿပီး air freshener ကဲ့သို႔ အေမႊးျဖန္းေဆး မ်ားေၾကာင့္ ဓါတုပစၥည္းမ်ား၊ ပရိ ေဘာဂမ်ားတြင္ တြယ္ကပ္ေစသည္။
-ဆပ္ျပာမႈန္႔၊ အစြန္းခြ်တ္ေဆးမ်ားသည္ အေရျပားယားယံေစသည္။ sodium lauryl sulfate ကဲ့သို႔ အစြန္း ခြ်တ္ ေဆးမ်ားသည္ သေႏၶ သားကိုယ္အဂၤါ ခြ်တ္ယြင္းေစတတ္သည္။ ၄င္းအျပင္ ပါဝင္ေသာ phenol ျဒပ္ေပါင္းမ်ားက လည္း ကင္ဆာကဲ့သို႔ေရာဂါဆိုးမ်ားျဖစ္ပြားေစသည္။
- အိမ္သုတ္ေဆး၊ ေကာ္၊ ဖိနပ္ တိုက္ေဆး၊ အစြန္းခြ်တ္ေဆး၊ ေကာ္ ခြ်တ္ေဆး၊ ေခ်ာဆီ၊ သစ္သားေပါလစ္ တို႔အသံုးျပဳရာတြင္ ပါဝင္ပစၥည္းအၫႊန္းကိုေသခ်ာစြာဖတ္ၾကည္႕ၿပီးmethylene chloride မပါသည့္ ပစၥည္းကိုဦးစားေပးအသံုးျပဳပါ။ ေျခာက္ေသြ႔ၿပီး ေလထန္သည့္ေႏြ ရာသီေရာက္မွ အိမ္ကိုေဆးသုတ္မြမ္း မံျခင္းျပဳပါ။ ေႏြရာသီ၏ေျခာက္ေသြ႕ ေသာေလထုေၾကာင့္ အိမ္သုတ္ေဆး မ်ားအေျခာက္ျမန္ၿပီး အနံ႔ကင္းစင္ ေစသည္။
- လိမ္းေဆးမ်ား၊ အလွကုန္မ်ားအသံုး ျပဳရာ၌ အနံ႔မျပင္းေသာပစၥည္းမ်ားဦး စားေပးပါ။
- ဖေယာင္းတိုင္မ်ား၊ အေမႊးတိုင္မ်ား သည္ ေလထဲသို႔ခဲသတၲဳမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႕ေစသည္။
- အိမ္စီးဖိနပ္ႏွင့္ အျပင္စီးဖိနပ္ခြဲ ထားပါ။ ျပင္ပပတ္ဝန္းက်င္မွ အဆိပ္ အေတာက္မ်ားအိမ္တြင္းမပါေစရန္ အိမ္ေရွ႕ေရာက္သည္ႏွင့္ ဖိနပ္ခြ်တ္ လဲပါ။
- မီးဖိုမ်ားကို က်ပ္ခိုး၊ ျပာမႈန္႔ႏွင့္ အမိႈက္မ်ားကင္းစင္ေအာင္ မၾကာ ခဏသန္႔စင္ပါ။
- ေခါင္းအံုးစြပ္၊ အိပ္ရာခင္းမ်ားတစ္ပတ္တစ္ခါေလွ်ာ္ပါ။
ေဇာ္ကို
Source:Care2
Health Updates Journal